Er zijn 401 resultaten gevonden

Succesfactoren binnen samenwerking: commitment, versie 2

Artikel

‘Zachte’ factoren zoals verwachting en vertrouwen vormen mede de samenwerkingsrelatie en bepalen daarmee mede de mate van succes. Een samenwerkingsrelatie wordt ook wel eens een ‘meeting of minds’ tussen organisaties genoemd. Samenwerkingsrelaties zijn meer dan objectieve en rationele processen, uitsluitend gebaseerd op transparante beslismodellen. Succesvolle samenwerking is vooral gebaseerd op vertrouwen, commitment, de mate van […]

Leveranciersrelatiemanagement: relatietypen volgens Bensaou, versie 1

Artikel

Wil leveranciersrelatiemanagement effectief zijn, dan moet inkoop vanuit de eigen organisatie (Krajic-portfolio) én vanuit de leverancier (accountportfolio) kunnen denken. Een manier om de samenhang tussen beide perspectieven te visualiseren, is met het matrixmodel van Bensaou. Dit model is ontstaan na een diepgaande studie binnen de automotive sector en geeft antwoord op twee essentiële vragen:   […]

Leveranciersrelatiemanagement binnen de organisatie en het inkoopproces, versie 2

Artikel

Leveranciersrelatiemanagement of supplier relation management (SRM) is geen eenmalige activiteit die ophoudt zodra er een contract is afgesloten en geïmplementeerd. SRM moet worden gezien als proces waarin het geheel van activiteiten is gevat om blijvend te garanderen dat de (op grond van de klantwens) gecontracteerde kwaliteit gedurende de gehele looptijd tegen marktconforme tarieven wordt verkregen. […]