Er zijn 108 resultaten gevonden

Waardecreatie: 3 best practices

Deal!
Waardecreatie impliceert dat elke stap in een proces meer waarde toevoegt dan die stap kost. De ... middel van drie best practices neemt de NEVI Kring Zuid waardecreatie onder de loep.
Bijlage: Waardecreatie: 3 best practices Waardecreatie impliceert dat elke stap in een proces meer waarde toevoegt ... drie best practices neemt de NEVI Kring Zuid waardecreatie onder de loep. 1 Besparen door materiaalsubstitutie ... De winnende best practice op het gebied van waardecreatie van Mark Verhoeven is heel concreet en ook ... NEVI Kring Zuid. OOm meer grip op het begrip ‘waardecreatie’ te krij-gen, besloot het bestuur van NEVI Kring ... vruchten af. De best practice op het gebied van waardecreatie van Van Wijk bood een inkijkje in sophistica-

Automotive zoekt naar waardecreatie

Deal!
automotive-branche. Deze sector maakte de inkoop als vakgebied groot, maar worstelt nu met waardecreatie
Bijlage: Hoe verleg je de focus van prijskorting naar waardecreatie? De sessie, met een start op donderdagmid- ... als vakgebied groot, maar worstelt nu met waardecreatie. Betrokkenen kwamen daarom samen om naar een ... antwoord te zoeken. Automotive zoekt naar waardecreatie juli/augustus 2010 17 kosten besparen ... Om onder de prijsdruk vandaan te komen, is waardecreatie tussen leverancier en klant de sleutel. De

Hoe waardecreatie uit inkoop verdween

Deal!
In grotere bedrijven lijkt de natuurlijke focus op waardecreatie te zijn verdwenen. Hoe is dit
Bijlage: zwakste leveranciers geselecteerd, waardoor de waardecreatie voor de business afneemt.” Op de lange termijn ... Rietveld. “Feitelijk was dit jarenlang de Hoe waardecreatie uit inkoop verdween In grotere bedrijven ... bedrijven lijkt de natuurlijke focus op waardecreatie te zijn verdwenen. Hoe is dit tij te keren? Hierover sprak ... inkoper zich élke dag moeten afvragen! £ Hoe waardecreatie uit inkoop verdween Hans Nijland, algemeen

Rondetafeldiscussie over waardecreatie in de maakindustrie

Deal!
Bijlage: sleutelfactor is ‘value sourcing’: inkoop op basis van waardecreatie – in de vorm van bijvoorbeeld hogere kwa- liteit ... prijs). Belemmeringen Wat kan die gezamenlijke waardecreatie belemmeren, wil moderator Wouter Crul, directeur ... naartoe willen. Willen wij samen de vruchten van waardecreatie plukken, dan is het afstemmen van de roadmap ... concurrerender te maken. rOndetaFeLdisCussie Over waardeCreatie in de Maakindustrie Het nieuwe hightech inkopen ... vesteren vormen de basis voor gezamenlijke waardecreatie, zegt ook directeur Guust van Liere van Unitron

‘Goedkoper inkopen is slechts tijdelijke waardecreatie’

Deal!
Waarde, waardecreatie, waardeketens en toegevoegde waarde zijn begrippen die steeds vaker te
Bijlage: ‘Goedkoper inkopen is slechts tijdelijke waardecreatie’ ‘De homo economicus opereert niet altijd ... allesbehalve rationeel’ november 2011 25 Waarde, waardecreatie, waardeketens en toegevoegde waarde zijn begrippen ... wordt meer en meer gespro- ken over waarde, waardecreatie, waardeke- tens en toegevoegde waarde, begrippen ... ‘Goedkoper inkopen is slechts tijdelijke waardecreatie’ Door Freek Andriesse  Fo to : D ie de ... lang om de factor prijs. Inmiddels staan waardecreatie en risicoma- nagement ook in de belangstel-

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld

Deal!
Bijlage: risicobeheersing, waardecreatie, duurzaamheid airFrance-kLM besparingen, risicobeheersing, waardecreatie, innovatie ... strategische allianties met kernleveranciers BaM waardecreatie, duurzaamheid CsM risicobeheersing delta Lloyd ... IT-ondersteuning dsM besparingen, risicobeheersing, waardecreatie heijmans besparingen, risicobeheersing, duurzaamheid ... inkooporganisatie Mediq waardecreatie nutreco besparingen, duurzaamheid postnL besparingen, waardecreatie sligro Food ... besparingen, risicobeheersing, waardecreatie, duurzaamheid unilever waardecreatie, duurzaamheid, supplier-innovatie

Met leveranciers waarde creëren

Deal!
bij waardecreatie? Jacolijne Coops en Niels van den Eeden geven in dit artikel concrete handvatten.
Bijlage: afzetkanalen en klantrela- ties, dat is waar het bij waardecreatie om gaat. Wij zien dat leveranciers op dit vlak ... een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe waardecreatie voor klanten. Dat ontdek je wanneer je je ver- ... van klantwaarde. Maar hoe betrek je hen bij waardecreatie? Jacolijne Coops en Niels van den Eeden geven ... Het vermogen de klant centraal te stellen Waardecreatie • Operational Excellence • Product Leadership ... informatie • Wet- en regelgeving FIGUUR QUICK SCAN WAARDECREATIE MET LEVERANCIERS Waarde van de organisatie

Inkoop en verkoop samen naar de top

Deal!
. Een mindset die draait om waardecreatie door open samenwerking.
Bijlage: Edgar van Gent. Een mindset die draait om waardecreatie door open samenwerking. � e scheidslijn tussen ... ook over eens dat enorm veel potentie voor waardecreatie ontstaat als we juist als inkopende partij ... toont aan dat dit uit- eindelijk zal leiden tot waardecreatie, waar beide partijen baat bij hebben. Nieuwe ... op een creatieve manier te lijf gaan, kan waardecreatie handen en voeten krijgen. Dit vereist ech- ter ... strategische relatie waarbij veel potentie is tot waardecreatie, of waarbij het vooraf nog niet volledig dui-

De waardecreërende inkoper is een verleider

Deal!
Bijlage: de echte waardecreatie ligt op andere terreinen.” Engel liet drie terreinen van waardecreatie de revue ... euro, gratis voor leden van NEVI Thema: Waardecreatie Dagvoorzitter: Mirjam Kibbeling (Van Gansewinkel ... de aanwezigen kiezen uit de twee stro- men waardecreatie in de private sector, dan wel in de publieke ... minuten hun visie op waardecreatie. Boeiend was de presentatie ‘Waardecreatie door innovatie: de inkoper ... innovatie Mirjam Kibbeling, net gepromoveerd op waardecreatie, presenteerde voor het eerst een dergelijk

Drie kerntrends in inkoop in 2018

Deal!
Bijlage: tactische als strategische inkoopprofessionals. Waardecreatie meenemen De belangrijkste trends volgens tactische ... de tactische inkopers is dus om naast TCO waardecreatie door leveranciers, meer mee te nemen in het ... respondenten van kleine organisaties aan dat waardecreatie hoge prioriteit krijgt. Dit kan komen door- ... de trends meer strategisch omdat het gaat om waardecrea- tie. Het eerste en vijfde (hoogste) niveau zijn ... de focus verschuift van kostenreductie naar waardecreatie. • Het onderzoeksrapport kun je downloaden via:

De inkoop van beursgenoteerde Nederlandse bedrijven in beeld

Deal!
Bijlage: de resultaten weergegeven. Besparingen en waardecreatie worden elk negen keer genoemd, risicobeheersing ... het jaar, noemt innovatie in samenhang met waardecreatie. Hij geeft als voorbeeld de vervanging van ... risicobeheersing, waardecreatie, duurzaamheid airFrance-kLM besparingen, risicobeheersing, waardecreatie, innovatie ... strategische allianties met kernleveranciers BaM waardecreatie, duurzaamheid CsM risicobeheersing delta Lloyd ... IT-ondersteuning dsM besparingen, risicobeheersing, waardecreatie heijmans besparingen, risicobeheersing, duurzaamheid