Er zijn 511 resultaten gevonden

World Class Purchasing binnen de industrie

Artikel
Bijlage: gedifferentieerd beeld te zien. afbeelding: WCP score per sector (bron: Berenschot) 3,1 3,3 3,4 3,4 3,4 3 ... 1 Als we kijken naar de WCP totaalscore per sector, dan ontlopen de scores van de verschillende sectoren ... dat de sector (semi-)overheid in het laatste onderzoek nog slechts 2,4 scoorde en de sector dienstverlening ... dienstverlening 3,0. WCP per sector en per element Als we voor de elementen per sector de gemiddelde WCP totaalscore ... gemiddelde van de WCP scores op de elementen per sector), is een gedifferentieerder beeld te zien. Wat

Mondeling presenteren - persoonlijke voorbereiding

Artikel
Bijlage: niet naar het scherm of het bord, maar naar het publiek. • Praat niet door terwijl u iets op het bord ... stiltes niet ‘eng’ zijn, maar constructief. Het publiek wil ook graag even op adem komen. © NEVI ... Als u bijvoorbeeld veel vragende blikken in het publiek ziet, kunt u daarop inspelen door te vragen of ... onduidelijkheden in de presentatie voorkomen. • Het publiek te verzoeken met vragen en opmerkingen te wachten

Groot worden in 2007? Verover Europa, koop specialisten en beperk je merken

Artikel
Bijlage: integrated facility management. • Aandacht voor publieke-private samenwerking. • Er is meer aandacht voor ... zijn ook binnen het Nederlandse bedrijfsleven en publieke organisaties inmiddels niet meer weg te denken ... anders? Zijn er verschillen tussen de publieke en private sector? En waarom neemt het aantal SSC’s nog ... (2008). 10 vragen over SSC in de not-for-profit sector. Facility Management Magazine, januari/februari

Update NRS-onderzoek deel 2: Meer kennis moet leiden tot betere zorginkoop

Deal!
Bijlage: prestatie?) en de toepasbaarheid ervan in de care-sector te on- derzoeken (waar is het mogelijk en waar ... voltijds, ofwel deeltijds naast een baan in de sector. Voor alle deelprojecten geldt dat aan- vullende ... om deze projecten te laten slagen. Vanuit het publiek kwamen direct al diverse bijdragen, zoals voorbeelden ... en wat is de toepasbaarheid ervan in de care-sector? De vier deelonderzoeken willen de expertise

Green Deal Circulair Inkopen magazine

Artikel
de Green Deal Circulair Inkopen hebben we met 45 deelnemers uit de publieke en private sector in de
Bijlage: hebben we met 45 deelnemers uit de publieke en private sector in de praktijk geleerd hoe we het inkoopproces ... BIJZONDERE SAMENWERKING Het bleek een gouden greep, om publieke en private par- tijen te verbinden in de Green ... 18 publieke en private partijen. Uiteindelijk groeide het aantal deelnemers uit tot 45 publieke en ... de groep. PUBLIEK EN PRIVAAT Bijzonder aan de samenwerking is dat binnen de GDCI publieke en private ... voorbeelden van een circulaire aanpak in deze sector zijn het verbouwde kantoor van Alliander in Duiven

Wegwijzer Circulair inkopen

Tool
Circulair Inkopen wint snel aan interesse bij zowel publieke als private inkooporganisaties. Zo ... , NEVI en Rijkswaterstaat waarin ruim veertig publieke en private organisaties samenwerken aan het
Bijlage: hebben we met 45 deelnemers uit de publieke en private sector in de praktijk geleerd hoe we het inkoopproces ... BIJZONDERE SAMENWERKING Het bleek een gouden greep, om publieke en private par- tijen te verbinden in de Green ... 18 publieke en private partijen. Uiteindelijk groeide het aantal deelnemers uit tot 45 publieke en ... de groep. PUBLIEK EN PRIVAAT Bijzonder aan de samenwerking is dat binnen de GDCI publieke en private ... voorbeelden van een circulaire aanpak in deze sector zijn het verbouwde kantoor van Alliander in Duiven