Er zijn 477 resultaten gevonden

Traditionele wijze van aanbesteden roept bouwfraude op

Artikel
Bijlage: (PEC) is het oprichten van een Kenniscentrum voor Publieke Aanbestedingen in de Bouw (KCAB). Het instellen ... aanbevelingen van de PEC Bouw hebben zowel aannemers als publieke opdrachtgevers benadrukt dat bij het selecteren ... eerste instantie op ideeën die al leven in de sector, zoals ook te zien is aan de ontwikkelingen bij ... vertalen om zo de reeds ingezette veranderingen in de sector verder te ondersteunen. *Dr. ir. G.T. Luiten

Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Tool
Bijlage: ketenverantwoordelijkheid binnen de elektronica sector geformuleerd, die ondernemingen vrijwillig kunnen ... gezamenlijke toeleveranciers vergroten. Wordt er in uw sector nog niet samengewerkt? Neem dan zelf het initiatief ... er meerdere geïnteresseerde bedrijven binnen uw sector zijn, is het mogelijk dat het Initiatief Duurzame ... Officers (CPOs) van al meer dan 50 private en publieke bedrijven (verenigd binnen NEVI, het kenniscentrum ... die veel voorkomen in het betreffende land en/of sector. Let er op dat u niet te agressief te werk

Waterleidingbedrijf Waternet professionaliseert inkoopfunctie

Deal!
snelle en substantiële verbetering van de inkoopfunctie binnen deze publieke organisatie.
Bijlage: substantiële verbetering van de inkoopfunctie binnen deze publieke organisatie. EEn casus: Waterleidingbedrijf ... hebben als vertegenwoordiger van de desbetreffende sector die het inkoopproces en afgeleide procedures bewaken ... hiermee een van de grootste organisaties in deze sector. De inkoopomzet van Waternet bedraagt ongeveer ... te verbeteren tot een best practice binnen de sector watermanagement. De systematiek van het MSU+-model

Mondeling presenteren - inhoudelijke voorbereiding

Artikel
: begin ruim op tijd met de voorbereiding, ken u publiek, gebruik visuele ondersteuning, besteed ... houden. Daarna dwalen de gedachten van de meeste mensen af. In die 25 minuten zult u uw publiek duidelijk moeten maken waar het om gaat.
Bijlage: begin ruim op tijd met de voorbereiding, ken uw publiek, gebruik visuele onder- steuning, besteed aandacht ... meeste mensen af. In die 25 minuten zult u uw publiek duidelijk moeten maken waar het om gaat. Voor ... verlevendigen van de tekst Stap 5: interactie met het publiek bepalen Stap 6: toevoegen van nog meer extra’s

Best Practices Bouw en GWW - Green Deal Circulair Inkopen

Artikel
Bijlage: Zengers, LinkedIn | Han Briellestijn | Product & sector: beton, sluizen en waterkeringen (Infra) | Land: ... Exploring the ciruclar economy in the concrete sector | Artikel LCA gemeente Rotterdam | Folder Multiwaterwerken; ... & circulaire economie), LinkedIn | Product & sector: koffiebekers, Kantoor inrichting, Textiel, Bouw ... economie), Twitter #cedh, @CirculaireEcoDH | Product & sector: vloerbedekking (Kantoorinrichting) en afvalbrengstation ... Janssen (inkoopadviseur), LinkedIn Product & sector: stadskantoor (Bouw), meubilair (Kantoorinrichting)

Bedrijven zoeken nieuw type inkoper

Deal!
Bijlage: krapte geldt overigens voor zowel de publieke als private sector. “Professionals in de inkoopwereld wisselen ... beloningen binnen de private sector doorgaans hoger liggen dan bij publieke organisaties, is de echte inkoopprofessio- ... weinig bureaus die in staat zijn voor de private sector goede tech- nische inkopers te vinden.” Aan de ... zie ik graag iemand die ervaring heeft in die sector. Maar dan heb je het over mensen die je met een

HR-outsouring, kans of bedreiging?

Artikel
Bijlage: aanmerking komen en dat alle sectoren (privaat en publiek; profit en non-profit) vertegenwoordigd zijn in ... omwille van hun specifiek karakter. De sector land- bouw (primaire sector) wordt niet opgenomen omwille van ... ves- 8 tigingen met 10 werknemers en meer. De sector onderwijs wordt niet opgenomen wegens de specifieke ... reden hiervoor is dat de verdeling naar grootte en sector in de populatie verschilt van de verdeling binnen ... controlevariabele is de sector. Uit onderzoek blijkt dat er ook verschil- len bestaan naar sector wat betreft de

‘Ziekenhuisinkoop is pure psychologie’

Deal!
Radboud. Gerwin Meijer: “In geen enkele andere sector staan zo veel krachten op inkoop als in een academisch ziekenhuis.”
Bijlage: radboud. gerwin meijer: “in geen enkele andere sector staan zo veel krachten op inkoop als in een academisch ... zijn we een dj die de muziek afstemt op het publiek D 22 september 2013 het uniformeren ... kostenreductie. Nu zijn we meer een deejay: we voelen ons publiek aan en stemmen daar de muziek op af.” nieuwe

Pionierswerk in Waalwijkse haven

Deal!
Bijlage: bij aan de economie en versterkt de logistieke sector. Waalwijk is een spil in dit netwerk, volgens Smolders ... van de insteekhaven volgens de principes van publiek-private samenwer- king (PPS) in de vorm van een ... beschikking aan decentrale overhe- den en andere publieke organisaties. PPS kan veel besparingen opleveren ... specialisten aan aanbestedende (lokale) overheden en publieke instellingen. Bijvoorbeeld financiële of juridische ... van het traject.” DEAL! MEI 2015 19 SPECIAL PUBLIEKE INKOOP

Zorginkoop op gespannen voet met pluriforme vraag

Deal!
Bijlage: instrument van zorginkoop om de drie traditionele publieke belangen borgen: kwaliteit, toegankelijkheid ... valt. Publieke belangen Op de vraag wat zorginkoop heeft bijgedragen aan de realisatie van publieke belangen ... | Deal! | MEI 2017 | 39 van de sector als geheel. Wel is een belangrijke constatering ... er verschillende opvattingen zijn over wat deze publieke belangen nu precies inhouden. Aan de meervoudigheid ... zorg. Kwaliteitsaspecten Zo blijkt onder het publieke belang van kwaliteit een waaier aan verschillende

Masterclass geeft inzichten in zorgwereld

Deal!
Bijlage: uitgewezen welke vraagstukken bij inkoopmanagers in die sector leven. Op basis van deze bevindingen werd de Masterclass ... voor tal van publieke en private organisaties samen met NEVI een programma. “Er is geen sector in Nederland ... bovendien steeds geconfronteerd met een uitdagende sector waarin de zorgvraag onder meer door vergrijzing ... zorginstelling, maar wat zo specifiek is aan deze sector, is dat zorgverzekeraars de be- langen behartigt

Ronde tafel maatschappelijk facilitair contracteren: Schoonmaak zoekt naar uitgang in negatieve spiraal

Deal!
Een jaar na de megastaking onder ontevreden schoonmakers staat de sector nog steeds te trillen
Bijlage: megastaking onder ontevreden schoonmakers staat de sector nog steeds te trillen op zijn benen. Iets moet ... Tata Steel, Delta Lloyd, VolkerWessels en enkele publieke organisaties. Organisatoren Mercuri Inter- national ... eventueel met een tweede ronde tafel. De facilitaire sector zou er daarbij goed aan doen om ook van het voorwerk

In elke organisatie is ruimte voor sociaal inkopen

Deal!
Bijlage: den van deze ontwikkeling, die in vrijwel elke sector te vinden is. Honderden van deze bedrijven zijn ... ondernemingen (artikelen 2.82 en 2.82a). Ook NEVI Publiek liet van zich horen in de discussie. Het verbeteren ... initiatief. Dit plat- form, dat inkoopvragen van publieke en private or- ganisaties verbindt aan het aanbod ... Buy Social bijeenkomsten waarop verschillende publieke en private partner- organisaties ervaringen en ... Deze zijn onder meer afkomstig van pri- vate als publieke organisaties die zich als partner hebben opge-