Er zijn 477 resultaten gevonden

Over de fundamenten van inkoop

Deal!
Bijlage: inkoopaandelen in zowel de private als de publieke sector. Op een overheidsbegroting van 305 miljard ... | Deal! | FEBRUARI 2019 | 17 In de publieke sector is de inkoopprofessionalisering van vrij recente ... aan externe aanbestedingsspecia- listen staat de publieke inkopers inmiddels terzijde. Het zijn dan ook ... dagelijks lezen we over inkoopdebacles. Miljoenen aan publieke middelen verdwenen in het afvoerputje door onder ... liggen nog vers in het geheugen. In de private sector zijn product recalls als gevolg van kwalitatief

Blockchain maakt ketens sneller en efficënter

Deal!
Bijlage: Vertrouwen versnelt De blockchain kan openbaar/publiek zijn, voor een- ieder toegankelijk, of besloten/privaat ... zijn in zeer uiteenlopende sectoren: van de publieke sector (stemmen tellen in de gemeente Groningen) ... voor de inkoop van reclame), van de logistieke sector (Maersk, Koop- man Logistics) tot de financiële ... ������������ � ��� � � ���� EERFIĮIHMRKWTVSGIW Publieke inkopers doorlopen net als hun collega’s bij

De impact van duurzaam inkopen

Artikel
Bijlage: doelstellingen wordt substantieel, wanneer ook de private sector op grote schaal duurzaam gaat inkopen. De belangrijkste ... het toepassen van duurzaamheidcriteria in de GWW-sector en voor mobiele werktuigen verder. Hier is grote ... bereiken van de doelstellingen. Inkopers van publieke organisaties wordt gevraagd naar beleid en implementatie ... voorbeeld van de overheid navolging in de particuliere sector? B. Wat is de directe impact op het milieu van ... Toename van de vraag van inkopers uit de private sector naar duurzame producten als een indirect effect

Onderzoeksresultaten Contractmanagement 2019

Artikel
Bijlage: Dit belang wordt zowel binnen de Profit als publieke sector ondertussen onderkend . Dit onderzoek inventariseert ... realiseren van de beoogde voordelen, ligt in de Profit sector het hoogst. De respondenten zijn redelijk tevreden ... punt een breed beeld geeft . 1. In welke sector is jouw organisatie actief? 2. Wat is ... tussen is enorm. Wat opvalt is dat in de Non profit sector 70%van de deelnemers aangeeft minder dan 25 contracten ... contracten te beheren. Bij de Profit sector geeft 55% van de deelnemers aan meer dan 50 contracten

“De inbestedende overheid? Te gék voor woorden!”

Deal!
Bijlage: Wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse publieke sector? “De ruimte van nationale overheden om zelf ... procent. Het verschilt per soort procedure, per sector en per land. In Enge- land en Italië zijn de aanbestedingskosten ... burger heeft veel aan een level playing field. Publieke middelen worden beter besteed en daar- door kunnen ... vragen om een goede, transparante besteding van publieke middelen. Ik word vaak door journalisten gebeld ... uitstraling van de Aanbestedingswet naar de niet-publieke aanbeste- dingsmarkt. Neem de KLM-kwestie over

Hoe pas je prestatiebeoordelingen toe voor het beste projectresultaat?

Onderzoek
International Project Management Association (IPMA) en het Publiek Private Samenwerking Netwerk (PPS-Netwerk
Bijlage: Project Management Association (IPMA) en het Publiek Private Samenwerking Netwerk (PPS-Netwerk). In ... groottes, uit diverse industrieën. Zowel publieke, semi-publieke als private organisaties zijn aanwezig ... sectoren. 33% 23% 44% Publieke sector Semi publieke sector Private sector Figuur 3. De steekproef

Vakliteratuur in historisch perspectief - op zoek naar de roots van inkoopboeken

Deal!
outsourcing van de scheepsbouw naar insourcing (Deal! april 2018). Publieke inkoop door de eeuwen
Bijlage: inkoopvakboeken voor respectievelijk de private en publieke sector onder de loep: ‘The Science of Purchasing’ ... late bestellin- gen en trage betalingen, bij het publiek leeft de aanname van cli- entelisme, willekeur ... gehalte Vergeleken met inkopen binnen bedrijven is publieke inkoop volgens Thomas ‘(…) eenvoudig omdat het ... scheepsbouw naar insourcing (Deal! april 2018). Publieke inkoop door de eeuwen heen stond centraal in