Er zijn 511 resultaten gevonden

Duurzaam inkopen met ambitie!

Artikel
Bijlage: zelfs: de leiding van de onderneming of publieke organisatie die zo’n team strategisch aanstuurt ... uit of u voor een onderneming werkt of in het publieke domein. Bovendien beseft uw werkgever dat de ... overheid – DBO’, de vergelijkbare term in de publieke sector). En wij richten ons op inkopers met ambitie: ... elders in het bedrijfsleven voor. En in de publieke sector, die onder het motto van kos- tenbesparing ... prestaties, die een voorbeeld vormen voor de sector. De Sustainability Award wordt uitgereikt aan

Brussels hoop: e-tendering hoog op bestuurlijke agenda

Deal!
Bijlage: Telgen, hoogleraar inkoop- management voor de publieke sector aan de Universiteit Twente, allerminst. “De ... niet alleen op het Rijk richt, maar de hele publieke sector moet adviseren en ondersteunen) gehalveerd ... vooruitzichten van e-aanbesteden in nederland, waar publieke en private partijen een delicate relatie onderhouden ... wegens marktverstoring. Als voorzitter van NEVI Publiek, dat geregeld samenwerkt met Ten- derNed-beheerder

NEVI gedragscode

Tool
Bijlage: vertegenwoordiger uit de (semi) publieke sector en een vertegenwoordiger uit de private sector. De leden zijn gehouden ... betrokken en kennen een diverse achtergrond qua sector. Extern ethicus Bezit wetenschappelijke expertise ... improving themselves, colleagues, and the procurement sector at large. 1. Legislation and regulations Procurement ... from the (semi) public sector, and a representative from the private sector. The members are held to ... dissemination of the principle across the procurement sector in the Netherlands. Procurement professionals

De inkoper in zijn kracht - Nevi Procurement Day 2019

Deal!
Bijlage: levert mensen aan zowel de private als de publieke sector. Van den Broek wond zich op over de korte ... te- genstelling tot de private sector) en vindt dat er door publieke inkopers te veel op prijs wordt ... goede tijdelijke krachten krijgt dan de priva- te sector. “Zo koop je niet in”, meent Van den Broek. Hij ... naar de prijs te kijken (het gaat per slot om publieke middelen) minder goede mensen krijgt, valt sterk

Blockchain maakt ketens sneller en efficënter

Deal!
Bijlage: Vertrouwen versnelt De blockchain kan openbaar/publiek zijn, voor een- ieder toegankelijk, of besloten/privaat ... zijn in zeer uiteenlopende sectoren: van de publieke sector (stemmen tellen in de gemeente Groningen) ... voor de inkoop van reclame), van de logistieke sector (Maersk, Koop- man Logistics) tot de financiële ... ������������ � ��� � � ���� EERFIĮIHMRKWTVSGIW Publieke inkopers doorlopen net als hun collega’s bij