Er zijn 511 resultaten gevonden

Inkoper is kostenbeheerser, verandermanager en honkvast

Deal!
Bijlage: iets minder voor het onderwijs, de (semi)- publieke sector en de transportwereld. Optimalisatie van de ... belangrijk thema in alle sectoren, met de (semi)publieke sector als uitschieter naar boven. Van de ‘groene ... iets minder voor het onderwijs, de (semi)- publieke sector en de transportwereld. optimalisatie van de ... belangrijk thema in alle sectoren, met de (semi)publieke sector als uitschieter naar boven. van de ‘groene

Terugblikken op 2019 en vooruitkijken naar 2020

Deal!
Bijlage: Fredo Schotanus ging dit jaar als hoogleraarar Publieke Inkooop in WAARDE- CREATIE 2020 Utrecht t ... De prooffessionaliteit van inkoop in de publieke sector is fflilink toe- genonomen bij met name de ... resultateen sma- ken naar meer. Bij de kleinere publieke organissaties is ecechter nog een wereld te winnen ... behoeften leidden tot eenn ttekort aanan goede publieke inkopers, zo constateert dit Expertitisecentrumm ... karwei af- maken. Zowel de private als dde publieke sector kent veel initia- tieven en tegelijkertijd

Lokaal inkopen niet per se beter - From Experts

Deal!
publieke inkopers vindt echter de kwaliteit van lokale ondernemers beter dan die van niet-lokale
Bijlage: in de publieke sector Organisatie Haagse Hogeschool Naam Wim Nieland Functie directeur Publiek Organisatie ... overheidscontracten winnen. Slechts 1 op de 6 publieke inkopers vindt echter de kwaliteit van lokale ... ‘Lokaal’ slaat op het verzorgingsgebied van een publieke organisatie. Gemeenten betrekken hierbij vaak ... volgende defi nitie: ‘inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren ... kortetermijneffect.” Beleidsresultaten meten Zo’n 10% van de publieke organisaties stelt concrete doelen voor lokaal

Milieu ontmoet inkoop op de CO2-prestatieladder

Deal!
Bijlage: ladder toonden. Die interesse kwam van zowel publieke aanbesteders als secto- ren in het bedrijfsleven ... verder aan het op maat maken van de ladder per sector. In de bouw- en infrasector is het CO2- bewustcertificaat ... eigen grenzen heen stappen en samen met en voor de sector Een recent onderwerp waar de vakgebieden inkoop ... Het CO2-bewustcertificaat kan in de pri- vate sector bij inkoop als criterium worden meegenomen. Op ... Op dit moment richt SKAO zich vooral op de publieke sector. De lad- der sluit goed aan bij het Besluit

MSU – Bouwmodel

Artikel
Bijlage: binnen het bedrijfsleven en de publieke sector (Purchasing Excellence (Publiek)). Doordat het de bouwsector ... inkoop, en om de vergelijkbaarheid met de publieke sector en het bedrijfsleven zo groot mogelijk te ... mogelijk te maken voor bedrijven uit de B&U en de GWW-sector. Er is gezocht naar begrippen en omschrijvingen ... beste weten geen enkel bedrijf (bedrijfsleven/publieke sector) dat een 10 op alle processen scoort. Tevens ... bouwbedrijven enerzijds en het bedrijfsleven en de publieke sector anderzijds. Het is belangrijk om te onthouden

‘De grenzen van wat we met regelgeving kunnen, lijken bereikt’

Deal!
hoe inkoop in de private sector plaatsvindt, en dat in beginsel kopiëren’, meent Wouter Stolwijk
Bijlage: schatting een op de twee inkopers in de publieke sector zit bij PIANOo-desk. Een mooi resultaat is ... door goed te bestuderen hoe inkoop in de private sector plaatsvindt, en dat in beginsel kopiëren’, meent ... overheidsinkoop” DEAL! MEI 2015 13 SPECIAL PUBLIEKE INKOOP operatie geslaagd, patiënt overleden ... zijn bereikt.” Wat vindt u de beste manier om de publieke inkoop verder te professionaliseren? “Goed bestuderen ... bestuderen hoe inkoop in de private sector plaats- vindt, en dat in beginsel kopiëren. Je moet de zaak

Aansprakelijkheid en risicomanagement in het inkoopproces - handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces

Artikel
groeiend probleem. Uit de vele vragen die hierover aan NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD zijn gesteld, is ons ... vergroot. NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD hebben daarom gevolg gegeven aan verzoeken van de ... inkoopproces.   Werkgroep Aansprakelijkheid NEVI/NEVI Publiek/NEVI CPD Voorzitter ing F.G.A. Weijers CPD  
Bijlage: aandachtspunten voor de inkoper binnen de publieke sector 3. Soorten van aansprakelijkheid wettelijk ... Uit de vele vragen die hierover aan NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD zijn gesteld, is ons gebleken dat er ... gevolgen van dien, sterk vergroot. NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD hebben daarom gevolg gegeven aan ver- ... inkoopproces. Werkgroep Aansprakelijkheid NEVI/NEVI Publiek/NEVI CPD Voorzitter ing F.G.A. Weijers CPD ... van belang zijn als u werkzaam bent in de publieke sector, bijvoorbeeld bij de cen- trale overheid of

Calimeroverhaal zorginkoop nu wel afgelopen

Deal!
Bijlage: Zorgin- stellingen anno 2010’. Dat inkopers in deze sector alle schroom van zich af hebben gegooid, zo blijkt ... de zorg het hoogst scorende segment in de publieke sector”, durfde Ruiter zelfs te beweren. Het tot ... Inkopen hebben on- dertekend, maar ook dat andere publieke partijen in het onderwijs en de zorg, evenals ... weerman is echter entertainer genoeg om zijn publiek niet met een complex naar huis te sturen. De aloude

Over de fundamenten van inkoop

Deal!
Bijlage: inkoopaandelen in zowel de private als de publieke sector. Op een overheidsbegroting van 305 miljard ... | Deal! | FEBRUARI 2019 | 17 In de publieke sector is de inkoopprofessionalisering van vrij recente ... aan externe aanbestedingsspecia- listen staat de publieke inkopers inmiddels terzijde. Het zijn dan ook ... dagelijks lezen we over inkoopdebacles. Miljoenen aan publieke middelen verdwenen in het afvoerputje door onder ... liggen nog vers in het geheugen. In de private sector zijn product recalls als gevolg van kwalitatief