Er zijn 477 resultaten gevonden

‘De grenzen van wat we met regelgeving kunnen, lijken bereikt’

Deal!
hoe inkoop in de private sector plaatsvindt, en dat in beginsel kopiëren’, meent Wouter Stolwijk
Bijlage: schatting een op de twee inkopers in de publieke sector zit bij PIANOo-desk. Een mooi resultaat is ... door goed te bestuderen hoe inkoop in de private sector plaatsvindt, en dat in beginsel kopiëren’, meent ... overheidsinkoop” DEAL! MEI 2015 13 SPECIAL PUBLIEKE INKOOP operatie geslaagd, patiënt overleden ... zijn bereikt.” Wat vindt u de beste manier om de publieke inkoop verder te professionaliseren? “Goed bestuderen ... bestuderen hoe inkoop in de private sector plaats- vindt, en dat in beginsel kopiëren. Je moet de zaak

Duurzaam inkopen met ambitie!

Artikel
Bijlage: zelfs: de leiding van de onderneming of publieke organisatie die zo’n team strategisch aanstuurt ... uit of u voor een onderneming werkt of in het publieke domein. Bovendien beseft uw werkgever dat de ... overheid – DBO’, de vergelijkbare term in de publieke sector). En wij richten ons op inkopers met ambitie: ... elders in het bedrijfsleven voor. En in de publieke sector, die onder het motto van kos- tenbesparing ... prestaties, die een voorbeeld vormen voor de sector. De Sustainability Award wordt uitgereikt aan

Calimeroverhaal zorginkoop nu wel afgelopen

Deal!
Bijlage: Zorgin- stellingen anno 2010’. Dat inkopers in deze sector alle schroom van zich af hebben gegooid, zo blijkt ... de zorg het hoogst scorende segment in de publieke sector”, durfde Ruiter zelfs te beweren. Het tot ... Inkopen hebben on- dertekend, maar ook dat andere publieke partijen in het onderwijs en de zorg, evenals ... weerman is echter entertainer genoeg om zijn publiek niet met een complex naar huis te sturen. De aloude

Brussels hoop: e-tendering hoog op bestuurlijke agenda

Deal!
Bijlage: Telgen, hoogleraar inkoop- management voor de publieke sector aan de Universiteit Twente, allerminst. “De ... niet alleen op het Rijk richt, maar de hele publieke sector moet adviseren en ondersteunen) gehalveerd ... vooruitzichten van e-aanbesteden in nederland, waar publieke en private partijen een delicate relatie onderhouden ... wegens marktverstoring. Als voorzitter van NEVI Publiek, dat geregeld samenwerkt met Ten- derNed-beheerder

NEVI gedragscode

Tool
Bijlage: vertegenwoordiger uit de (semi) publieke sector en een vertegenwoordiger uit de private sector. De leden zijn gehouden ... betrokken en kennen een diverse achtergrond qua sector. Extern ethicus Bezit wetenschappelijke expertise ... improving themselves, colleagues, and the procurement sector at large. 1. Legislation and regulations Procurement ... from the (semi) public sector, and a representative from the private sector. The members are held to ... dissemination of the principle across the procurement sector in the Netherlands. Procurement professionals