Er zijn 511 resultaten gevonden

Netwerken bieden overheidsinkoper meerwaarde

Deal!
Voor de inkoopfunctie in de publieke sector liggen fraaie kansen om meer toegevoegde waarde te
Bijlage: overheidsinkoper meerwaarde Voor de inkoopfunctie in de publieke sector liggen fraaie kansen om meer toegevoegde waarde ... overheidsinkoper. Niet eens zo lang geleden was de publieke inkoopfunctie ge- richt op het op orde brengen ... Inmiddels staat dat in- koophuis bij menig (semi)publieke organisatie. Nu kijkt men naast die rechtmatigheid ... daarvoor innovatieve inkoopstrategieën toegepast. Publieke opdrachtgevers staan steeds meer open voor ideeën ... thema’s voor inkoopprofes- sionals. In de harde sector zijn opdrachtgevers aan de hand van prestatiebestekken

Whitepaper - De 7 meest voorkomende reflexen in publieke inkoop

Artikel

Bij overheidsinkoop gaat er vaak onevenredig veel aandacht uit naar de aanbestedingsprocedure, waardoor een goede voorbereiding erbij inschiet. Dat leidt tot gevoeligheden, verkramping en slechte resultaten. Het glazen huis van de overheidsinkoop wordt bewoonbaarder als bestuurders en inkopers dit onderkennen. Ze moeten een aantal reflexen onderdrukken en zich richten op professionaliteit. Vraag gratis en vrijblijvend […]

Duurzaam inkopen versie 2.0, een model voor MVO-gedreven inkoopbeleid

Artikel
Bijlage: omslag van het bestelboek van inkopers in de publieke sector. Of althans: zo hoort het daar te staan, ... Duurzaam inkopen door bedrijven en in de publieke sector kent echter ook karakteristieke verschillen ... en tempo te kiezen. Duurzaam inkopen in het publieke domein is uitvloeisel van een poli- tiek besluit ... praktijk in bedrijven resp. in de (semi-)publieke sector. Kort samengevat: Duurzaam inkopen door ... vooralsnog beperkt. Duurzaam inkopen in het publieke domein ontwikkelt zich daarentegen breed, maar

Total cost of ownership in the Services Sector: A Case Study

Artikel
Bijlage: LEV-TCO-art-019-bl Total Cost of Ownership in the Services Sector: A Case Study Bron: The Journal of Supply Chain ... Total Cost of Ownership in the Services Sector: A Case Study AUTHORS Krisje Hurkens is a consultant ... process. Total Cost of Ownership in the Services Sector: A Case Study 28 The Journal of Supply Chain Management ... a car. Total Cost of Ownership in the Services Sector: A Case Study The Journal of Supply Chain Management ... identification of a Total Cost of Ownership in the Services Sector: A Case Study 30 The Journal of Supply Chain Management

Duurzaam inkopen met ambitie

Tool
Bijlage: zelfs: de leiding van de onderneming of publieke organisatie die zo’n team strategisch aanstuurt ... uit of u voor een onderneming werkt of in het publieke domein. Bovendien beseft uw werkgever dat de ... overheid – DBO’, de vergelijkbare term in de publieke sector). En wij richten ons op inkopers met ambitie: ... elders in het bedrijfsleven voor. En in de publieke sector, die onder het motto van kos- tenbesparing ... prestaties, die een voorbeeld vormen voor de sector. De Sustainability Award wordt uitgereikt aan

Hoogste tijd om MVI-barrieres te doorbreken

Deal!
Bijlage: Zuid-Korea. Van IJsselmui- de: “Zuid-Korea gebruikt de publieke inkoop al ruim twintig jaar om verduurzaming te ... van MVI in Nederland, in de private en de publieke sector en in het inkoopvak. Aangezien dit maar lastig ... Nederland vast. Een beeld van MVI in de private sector geeft de Sustainable Pro- curement Barometer van ... arbeidsomstandig- heden en mensenrechten. Publieke sector De Nederlandse overheid koopt jaarlijks voor ... agenda gekomen, maar de resultaten in de publieke sector zijn vooralsnog ondermaats. Dat blijkt uit

"Geef beleidsdoelstellingen meer ruimte" - interview met nieuwe hoogleraar Publieke inkoop Fredo Schotanus

Deal!
Sinds 1 december bekleedt Fredo Schotanus de nieuwe leerstoel Publieke Inkoop aan de ... ik zo mooi vind aan het publieke domein is dat inkoop echt invloed heeft op grote maatschappelijke vraagstukken”
Bijlage: | AUTEUR: MIRJAM HULSEBOS NIEUWE HOOGLERAAR PUBLIEKE INKOOP FREDO SCHOTANUS: ‘GEEF BELEIDS- DOELSTELLINGEN ... december bekleedt Fredo Schotanus de nieuwe leerstoel Publieke Inkoop aan de Universiteit Utrecht. De opvolger ... een compliment”, aldus de kersverse hoogleraar Publieke Inkoop. Hij realiseert zich dat hij in de twee ... prikkelen Wat ik zo mooi vind aan het werk in het publieke domein is dat inkoop echt invloed heeft op grote ... 1112112111111 “Wat ik zo mooi vind aan het publieke domein is dat inkoop echt invloed heeft op grote

Op zoek naar de roots van aanbestedingen: De ontwikkeling van publieke inkoop

Deal!
Sinds het begin van de jaren 70 zijn Europese aanbestedingsregels binnen publieke inkoop
Bijlage: ROOTS VAN AANBESTEDINGEN DE ONTWIKKELING VAN PUBLIEKE INKOOP Sinds het begin van de jaren 70 zijn Europese ... Europese aanbestedingsregels binnen publieke inkoop verplicht. Aanbesteden in de openbaarheid doen we ... pas vanaf de dertiende eeuw de eerste sporen van publiek inkopen zichtbaar worden. PPS-achtige constructies ... nemer van werken (Van Tielhof & Van Dam 2006). Publieke pamfletten In 1607 werd besloten De Beemster in ... aangekondigd door pamfletten op te hangen op publieke plaatsen waaronder her- bergen. Daarna volgde

"Balanceren tussen wat kan en mag blijft leuk"

Deal!
Bijlage: ook door onze oriëntatie op de publieke sector naast de private sector.” Telgen denkt daarbij ook al ... vakken te benadrukken. Het leu- ke aspect van publieke sector inkoop en aanbeste- dingsrecht is dat het een ... Eindhoven bezig met de private sector, ik doe in Twente onderzoek naar het publieke domein.” Verdeling van ... dat het besef en benul van inkoop in de publieke sector door de aanwezig- heid van een hoog- leraar ... nog lang niet, vindt Telgen. Zeker niet in het publieke domein. “Lees het rapport Beter Aanbesteden van

Wat zijn de kerntrends in 2020?

Deal!
Leveranciersmanagement is hét onderwerp waarmee inkoopprofessionals in de publieke en private ... sector in 2020 aan de slag willen. Prijsfocus maakt steeds vaker plaats voor waardecreatie met
Bijlage: onderwerp waarmee inkoopprofessionals in de publieke en private sector in 2020 aan de slag willen. Prijsfocus ... inkoopprofessionals mee uit zowel de private als publieke sector. Het merendeel van hen is werkzaam op strategisch ... en is in de algehele ranking (private en publieke sector samen) gezakt naar een vijfde plek. Een opvallende ... privatelaatste jaren steeds verder af te nemen, met name in sector. “De vierde industriële revolutie is een ... de inkoopprofessionals verdelen in privaate en publiek zien we wel verschillende prioriteiten als we kijken

MSU + 2.0 model

Artikel
Bijlage: 0 Op weg naar inkoopexcellentie in de publieke sector © Nevi-Purspective – ... Not for Profit (NfP) organisaties binnen de publieke sector. Hieronder vallen o.a. ministeries, provincies ... (vertegenwoordigers uit alle geledingen van de publieke sector) en een commentaargroep (vijf adviesbureaus ... adviesbureaus op het gebied van inkoop in de publieke sector). Tot slot is het MSU + model ter goedkeuring voorgelegd ... klankbordgroep met afvaardigingen uit de brede publieke sector, hebben het MSU+ model verbeterd op 3 fronten:

Trends in overheidsinkoop

Deal!
Bijlage: n over de inkoopontwikkelingen binnen de publieke sector. Uit die gesprekken hebben we zeven trends ... toont aan dat de inkoopafde- lingen van de publieke sector vooral op zoek gaan naar besparingsmogelijkheden ... inkoopformatie. De inkoop- afdelingen van de publieke sector gaan vooral op zoek gaan naar besparings ... trend 4 de kaasschaaf Inkoopafdelingen in de publieke sector blijven in de bezuinigings- operaties zelf ... Schreiber werken als respectievelijk directeur publiek en consultant bij inkoopadviesbureau Aeves. £

Het spel of de knikkers?

Deal!
publieke sector. ‘Het spel en de regels’ was het toepasselijke thema van het NEVI-PIANOo Congres 2015. Want
Bijlage: uitgangspunt”, aldus Siep Eilander (voorzitter NEVI Publiek) en Wouter Stolwijk (directeur PIANOo) in het programmaboekje ... het decor van inkoop en aanbesteden in de publieke sector. ‘Het spel en de regels’ was het toepasselijke ... aanbestedingen’ SIEP EILANDER, VOORZITTER NEVI PUBLIEK D66-kamerlid Kees Verhoeven aandacht voor het ... waarmee Rijkswaterstaat moet sa- menwerken om aan de publieke taak te voldoen. “We willen onszelf mis- schien

‘Innovatief inkopen’ onder Kabinet Rutte III: een uitdaging voor de publieke inkoopfunctie

Artikel
Bijlage: onder Kabinet Rutte III: een uitdaging voor de publieke inkoopfunctie Innovatief inkopen kent in ... worden tot de aanbestedingsprocedure 4 . Door als publieke opdrachtgever of inkoper goed na te denken over ... bijvoorbeeld een open vraag stellen aan een breed publiek en daar een prijs aan koppelen. Door de procedure ... inkoopproces biedt echter nog geen garantie dat een publieke opdrachtgever of inkoper succesvol innovatie