Er zijn 477 resultaten gevonden

Netwerken bieden overheidsinkoper meerwaarde

Deal!
Voor de inkoopfunctie in de publieke sector liggen fraaie kansen om meer toegevoegde waarde te
Bijlage: overheidsinkoper meerwaarde Voor de inkoopfunctie in de publieke sector liggen fraaie kansen om meer toegevoegde waarde ... overheidsinkoper. Niet eens zo lang geleden was de publieke inkoopfunctie ge- richt op het op orde brengen ... Inmiddels staat dat in- koophuis bij menig (semi)publieke organisatie. Nu kijkt men naast die rechtmatigheid ... daarvoor innovatieve inkoopstrategieën toegepast. Publieke opdrachtgevers staan steeds meer open voor ideeën ... thema’s voor inkoopprofes- sionals. In de harde sector zijn opdrachtgevers aan de hand van prestatiebestekken

"Balanceren tussen wat kan en mag blijft leuk"

Deal!
Bijlage: ook door onze oriëntatie op de publieke sector naast de private sector.” Telgen denkt daarbij ook al ... vakken te benadrukken. Het leu- ke aspect van publieke sector inkoop en aanbeste- dingsrecht is dat het een ... Eindhoven bezig met de private sector, ik doe in Twente onderzoek naar het publieke domein.” Verdeling van ... dat het besef en benul van inkoop in de publieke sector door de aanwezig- heid van een hoog- leraar ... nog lang niet, vindt Telgen. Zeker niet in het publieke domein. “Lees het rapport Beter Aanbesteden van

Duurzaam inkopen met ambitie

Tool
Bijlage: zelfs: de leiding van de onderneming of publieke organisatie die zo’n team strategisch aanstuurt ... uit of u voor een onderneming werkt of in het publieke domein. Bovendien beseft uw werkgever dat de ... overheid – DBO’, de vergelijkbare term in de publieke sector). En wij richten ons op inkopers met ambitie: ... elders in het bedrijfsleven voor. En in de publieke sector, die onder het motto van kos- tenbesparing ... prestaties, die een voorbeeld vormen voor de sector. De Sustainability Award wordt uitgereikt aan

MSU + 2.0 model

Artikel
Bijlage: 0 Op weg naar inkoopexcellentie in de publieke sector © Nevi-Purspective – ... Not for Profit (NfP) organisaties binnen de publieke sector. Hieronder vallen o.a. ministeries, provincies ... (vertegenwoordigers uit alle geledingen van de publieke sector) en een commentaargroep (vijf adviesbureaus ... adviesbureaus op het gebied van inkoop in de publieke sector). Tot slot is het MSU + model ter goedkeuring voorgelegd ... klankbordgroep met afvaardigingen uit de brede publieke sector, hebben het MSU+ model verbeterd op 3 fronten:

Het spel of de knikkers?

Deal!
publieke sector. ‘Het spel en de regels’ was het toepasselijke thema van het NEVI-PIANOo Congres 2015. Want
Bijlage: uitgangspunt”, aldus Siep Eilander (voorzitter NEVI Publiek) en Wouter Stolwijk (directeur PIANOo) in het programmaboekje ... het decor van inkoop en aanbesteden in de publieke sector. ‘Het spel en de regels’ was het toepasselijke ... aanbestedingen’ SIEP EILANDER, VOORZITTER NEVI PUBLIEK D66-kamerlid Kees Verhoeven aandacht voor het ... waarmee Rijkswaterstaat moet sa- menwerken om aan de publieke taak te voldoen. “We willen onszelf mis- schien

‘Innovatief inkopen’ onder Kabinet Rutte III: een uitdaging voor de publieke inkoopfunctie

Artikel
Bijlage: onder Kabinet Rutte III: een uitdaging voor de publieke inkoopfunctie Innovatief inkopen kent in ... worden tot de aanbestedingsprocedure 4 . Door als publieke opdrachtgever of inkoper goed na te denken over ... bijvoorbeeld een open vraag stellen aan een breed publiek en daar een prijs aan koppelen. Door de procedure ... inkoopproces biedt echter nog geen garantie dat een publieke opdrachtgever of inkoper succesvol innovatie

Ambitie in inkoop 2018: Alle hens aan dek!

Deal!
Bijlage: duurzaamheid en contractmanagement. � n de (semi)publieke sector treff en we rela- tief gezien beduidend meer ... hbo-opleiding ge- volgd, terwijl in de industriële sector relatief veel inkopers met een middelbare beroeps- ... vooral aan in de in- dustrie. Respondenten uit die sector maken ook bovengemid- deld melding van verbetering ... juist minder spe- len in industrie, (semi)publieke sector en zorg. Het opvallend- ste verschil is wel ... inkopen veel grotere issues zijn in de (semi)publieke sector dan in de zorg en industrie. Dat geldt ook

Trends in overheidsinkoop

Deal!
Bijlage: n over de inkoopontwikkelingen binnen de publieke sector. Uit die gesprekken hebben we zeven trends ... toont aan dat de inkoopafde- lingen van de publieke sector vooral op zoek gaan naar besparingsmogelijkheden ... inkoopformatie. De inkoop- afdelingen van de publieke sector gaan vooral op zoek gaan naar besparings ... trend 4 de kaasschaaf Inkoopafdelingen in de publieke sector blijven in de bezuinigings- operaties zelf ... Schreiber werken als respectievelijk directeur publiek en consultant bij inkoopadviesbureau Aeves. £

Lokaal en MKB-gericht inkopen bieden niet de beste prijs-kwaliteitsverhouding

Artikel
Onderzoek van Aeves Benefit naar de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen.
Bijlage: kwaliteitsverhouding Onderzoek naar de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen ... en mkb-gericht inkopen zijn actueel in de publieke sector. De politiek ziet graag dat de lokale mkb’ers ... Hagen (student Haagse Hogeschool) de mate waarin publieke organisaties lokaal en mkb-gericht inkopen. ... 11 ‘’Inkoopprocedure waarbij een publieke organisatie een opdracht voor een uit te voeren ... uitnodigingsbeleid is vaak het werken met groslijsten. Voor publieke organisaties is objectiviteit een belangrijk

Het motto is: vinden, boeien en binden. Over de overspannen arbeidsmarkt voor inkopers

Deal!
private als de publieke sector. De ‘war on talent’ wordt op alle fronten gevoerd en is allerminst van voorbijgaande aard.
Bijlage: geldt voor zowel de private als de pu- blieke sector. De ‘war on talent’ wordt op alle fronten gevoerd ... aanbod. De krapte speelt ook in de (semi)publieke sector. Bij zorgverzekeraar Menzis werken circa 45 ... noodgedwongen, want een groot gemis in de publieke sector is het ontbreken van een opleiding public ... inkooppro- fessionals, zowel in de private als de publieke sector, de komen- de tijd aanzienlijk groter blijft ... Poldervaart ziet, net als haar collega’s in de private sector, de gespannen situatie op de arbeidsmarkt dus

NEVI-NEN Mondiale handleiding MVI - ISO 20400

Artikel
Bijlage: De richtlijn biedt praktische handvatten voor publieke en private organisaties om het inkoopproces ... worden gebruikt. Wat levert ISO 20400 op? Publieke sector: • Relatie met Sustainable Development Goals ... onderzoeken en haalbaarheid bepalen rondom toepassen van publieke thema’s zoals circulair inkopen, biobased inkopen ... Verantwoord Inkopen voor een betere wereld! Private sector: • Relatie met Sustainable Development Goals ... geschikt voor zowel grote als kleine organisaties, publiek en privaat. Deze richtlij n geeft inzicht, structuur