Er zijn 511 resultaten gevonden

1 contractmanager, 120 contracten

Deal!
Alting, Wim Nieland en Susan Schutjes verdiepten zich in de publieke sector en ontwikkelden een
Bijlage: vertrekpunt, gebaseerd op wat er nu in de publieke sector bekend is. vragenlijst Na een grondige literatuurstudie ... Hierop reageerden 150 professionals uit de publieke sector. De top drie van de deelnemende overheidsorganisaties ... Ook hielden we diepte-interviews met veertien publieke inkoopfunctionarissen die direct te maken hebben ... contractmanagement Inkoop en contractmanagement zijn in de publieke sector decen- traal, gecoördineerd of centraal georganiseerd ... de organisatievorm. Contractmanagement is in de publieke sec- tor vooral gecoördineerd of decentraal georganiseerd

Wel of niet volledig uitbesteden?

Deal!
Publieke sector op tweesprong beland. In de private sector heeft uitbesteding een vlucht genomen ... . Maar ook in de publieke sector worden voor de uitvoering van inkoop inmiddels op grote schaal
Bijlage: onderzoek naar procurement outsourcing in de publieke sector Instelling Haagse Hogeschool Naam Wim Nieland ... development Organisatie AevesBenefit PUBLIEKE SECTOR OP TWEESPRONG BELAND: WEL OF NIET VOLLEDIG ... de private sector heeft uitbesteding een vlucht genomen. Maar ook in de publieke sector worden voor ... recht- matig en maatschappelijk verant- woord met publieke middelen dienen om te gaan. Of het geheel of ... inkoopbeleidsmakers en beslissers uit de publieke sector, te weten de rijksoverheid, provincie, gemeente

Hoogleraar inkoopmanagement Jacques Reijniers: 'Zoek de grenzen op'

Deal!
Bijlage: Bijvoorbeeld in het MBA-programma voor de publieke sector.” Twee jaar lang heeft hij getrokken en geduwd ... dien- sten geïntroduceerd en zijn ook de private sector meer gaan opzoeken. Het NIC staat weer op de kaart ... voegt hij daaraan toe, “de publieke sector ijlt na op de private sector. Is dat erg? Nee, maar wij ... de professionalisering van inkoop in de publieke sector zijn steentje bij te dragen. Naar eigen zeggen ... is hij “gegrepen door het inkopen in de publieke sector”. Negen observaties van inkoop van Jacques

Publiek Private Samenwerking en aanbesteden

Artikel
Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) werken de overheid en het bedrijfsleven samen bij de
Bijlage: SPE-OVH-kre-031-bl versie 1.1 Publiek Private Samenwerking en aanbesteden Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) ... voorzien. Er zijn verschillende vormen van Publiek Private Samenwerking. De faciliterende vorm ... de overheid projecten met een (gedeeltelijke) publieke functie zonder dat zij (economische) risico’s ... De publiek private joint venture (publiek private ontwikkelingsmaatschappij), waarbij publieke en private ... De meest voorkomende verschijningsvormen van Publiek Private Samenwerking in Nederland zijn de objectgebonden

Samenwerking tussen overheidsorganisaties, versie 1.1

Artikel
Bijlage: NEVI publiek NEVI Publiek is het netwerk voor inkopers en aanbesteders uit de publieke sector. Doel ... inkoopmanagement van de publieke sector op een hoger plan te brengen. NEVI Publiek is onderdeel van NEVI ... code: SPE-OVH-kre-022-bl versie 1.1 NEVI publiek wisselt kennis uit over inkoopthema’s, stimuleert ... beleidsmakers en besluitvormers. Ook wil NEVI Publiek erkenning bewerkstelligen voor inkopers en aanbesteders ... Op 1 februari 2005 is het nieuwe platform NEVI Publiek gepresenteerd. Dit nieuwe platform is een samenwerkingsverband

Motivatie maakt een betere inkoper

Deal!
een kloof tussen de drijfveren van publieke inkopers en de doelstellingen van overheidsorganisaties.
Bijlage: O zij de doelen van de publieke organisaties. Voor de publieke organisaties zijn rechtmatigheid (80%) ... belangrijkste doelen. De belangrijkste drijfveren van de publieke inkoper zijn: doelmatigheid (77%), interne klanttevredenheid ... rechtmatigheid (45%). De drijfveren van de publieke sector zijn dus niet volledig afgestemd op de drijfveren ... stimulering van de economie en social return. Publieke orga- nisaties geven de voorkeur aan rechtmatigheid ... de inkopers, leidt dit tot meer gemotiveerde publieke inkopers. Prestatiebeloningen Motivatie is het

De Grote Nederlandse Aanbestedingssoap

Deal!
Bijlage: miljard euro in. In Nederland wordt door de publieke sector (overheid, waterschappen, universiteiten, ... papier toegenomen. De opdrachten voor de pu- blieke sector worden met name door het nationale bedrijfsleven ... 100 miljard euro inkoop van de Nederlandse publieke sector. De ondernemer maakt daarnaast ook kosten ... naar Willem Elsschot). Door in- kopers in de publieke sector is de huidige aanbestedingswet wel getypeerd ... Nederlandse publieke sector mee doen. En dat doet Otto ook. Heel wat organisaties in de publieke sector zien

Open standaarden onmisbaar voor onafhankelijk inkopen

Deal!
Organisaties binnen de publieke sector moeten ICT-trajecten vanaf 50.000 euro
Bijlage: schrijft sinds 2007 voor dat organisaties in de publieke sector bij de inkoop van ICT-projecten vanaf 50.000 ... onafhankelijk inkopen organisaties binnen de publieke sector moeten ict- trajecten vanaf 50.000 euro l ... overheid al langer verplicht. Inkopers in de publieke sector zorgen hiermee dat inkooptrajecten objectief ... ” De verplichte open standaarden voor de publieke sector worden verzameld door Forum Standaardisatie ... -diensten van overheden en organisaties in de publieke sector. het forum toetst standaarden en beheert de

Koesteren en kneden van een ijzersterk merk

Deal!
Bijlage: de grond hebben gekregen, in het mkb en de publieke sector is de take-off van recente datum. Van Weele: ... te hanteren, dat je daar hooggekwalificeerde publieke inkoopprofessionals voor nodig hebt.” Coauteur ... evenwichtig verdeeld over de private en publieke sector. Die verde- ling heeft alles te maken met de ... verschillen in de kern niet tussen de private en publieke sector”, licht Van Berkel-Schoonen toe. Tot nu toe ... private sector en werd in een apart hoofdstuk aandacht besteed aan inkoop in de publieke sector. De nieuwe

Publiek Private Samenwerking - Sectorstudie Decentrale overheden II

Artikel
Bijlage: pag.: 1 van 65 code: SPE-OVH-ebk-004-bl PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING Sectorstudie Decentrale overheden ... Sectorstudie Decentrale overheden II PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING Publiek private samenwerking Sectorstudie ... doelstellingen worden bereikt �� 3.5 Initiators van publiek private samenwerking �5 3.6 Knelpunten �6 3 ... eens gedacht dat PPS een tovermid- del is dat publieke en private partijen aan elkaar lijmt. Succes ... verzekerd zo leek de opvatting van met name publieke partijen. Niets is minder waar: PPS is niet

‘Inkoop blijft een uphill battle’

Deal!
Bijlage: JAN TELGEN: “Te veel inkopers in de publieke sector zijn gewoonweg niet op de hoogte van het ... Organisaties in de fast moving consumer goods-sector zijn door de bank genomen verder in hun inkoopontwikkeling ... bijvoorbeeld die in de bouw, laat staan die in de publieke sector. Leveranciersmanagement Wynstra ziet binnen ... gespecialiseerd is in inkopen en aanbesteden in de publieke sector, vindt dat de over- heidsinkoper zelf de grootste ... blijkt uit het feit dat te veel inkopers in de publieke sector gewoonweg niet op de hoogte zijn van het

'De juridificering is ver doorgeslagen’

Deal!
de stuwende kracht achter de inkoopprofessionalisering in de publieke sector: Jan Telgen. Voor zijn
Bijlage: achter de inkoopprofessionalisering in de publieke sector: Jan Telgen. Voor zijn langdurige en tomeloze ... Nederlands en Engels) over inkoop in de pu- blieke sector. Steeds meer komt de sociale bewogenheid naar voren ... in de publieke sector. In 1994 vond men het maar vreemd dat ik de inkoop in de publieke sector leuk ... Inmiddels is de publieke sector inkoop mo- gelijk zelfs groter dan die in de private sector. Neem zoiets ... zorgen baren? “De overdreven regelgeving in de publieke sector en de overdreven belangstelling van overheidsinkopers

De valkuilen van inkoopprofessionalisering

Deal!
Bijlage: et inkoopvolume in de publieke sector groeit. Mede als gevolg van taakstellingen besteden over- heden ... ONTWIKKELINGsFAsE WORDT OVERGEsLAGEN De publieke sector beoordeelt zijn inkoopvol- wassenheid vaak ... hand van het MSU+- model. De huidige gemiddelde publieke in- koopvolwassenheid bedraagt 1,6 op een schaal ... Laatstgenoemd model is specifiek gericht op de publieke sector waarbij inkoop zich ontwikkelt van faciliterend ... streven bij inkooppro- fessionalisering in de publieke sector. De erva- ring leert ons dat dit pas effectief

Accountant en inkoper gebaat bij partnerschap

Deal!
Bijlage: Naam Wim Nieland Functie directeur Publiek Organisatie AevesBenefit Naam Riemer Schreiber Functie ... de jaarrekening be- paalt de accountant van de publieke organisatie onder meer de rechtma- tigheid en ... (zie ka- der) beoordeelden inkopers in de publieke sector de accountant op betrouwbaarheid, deskundigheid ... relatie tussen inkoop en de accountant in de publieke sector rondom de jaarrekening- controle. Schreiber ... stedingen ‘jaarrekeningcontrole’ in 2016 en 101 publieke in- kopers vulden een online enquête in. De meeste

Vaardigheden die leiden tot inkoopsucces

Deal!
Bijlage: n de Nederlandse publieke sector wordt jaarlijks zo’n 130 miljard euro aan publieke middelen uitge- geven ... de publieke sector. Om maximaal bij te kunnen dra- gen aan de inkoopfunctie in de publieke sector, is ... Verschillende uitdagingen Inkoopprofessionals in de publieke sector moeten om kunnen gaan met verschillende uitdagingen ... vaardigheden nodig om de huidige uitda- gingen in de publieke sector het hoofd te kunnen bieden, maar ze moeten ... gedaan naar de vaardigheden die inkopers in het publieke domein nodig hebben om innovaties in de markt

De ontwikkeling van publieke inkoop - De roots van aanbestedingen

Deal!
Sinds het begin van de jaren 70 zijn Europese aanbestedingsregels binnen publieke inkoop
Bijlage: ROOTS VAN AANBESTEDINGEN DE ONTWIKKELING VAN PUBLIEKE INKOOP Sinds het begin van de jaren 70 zijn Europese ... Europese aanbestedingsregels binnen publieke inkoop verplicht. Aanbesteden in de openbaarheid doen we ... pas vanaf de dertiende eeuw de eerste sporen van publiek inkopen zichtbaar worden. PPS-achtige constructies ... nemer van werken (Van Tielhof & Van Dam 2006). Publieke pamfletten In 1607 werd besloten De Beemster in ... aangekondigd door pamfletten op te hangen op publieke plaatsen waaronder her- bergen. Daarna volgde

Het MSU+ model op de schop: MSU++

Deal!
Bijlage: 5 Sp 6 Sp 7 Sp 8 E Voor de Nederlandse publiek sector is enkele ja-ren geleden het MSU+-model als ... Purchasing Excellence. Dit project had tot doel om publieke organisaties in Nederland concrete gereedschappen ... die gemeten worden, de toepasbaarheid op de publieke sector en de mate waarin de mo- dellen daadwerkelijk ... ontwikkeld voor de private sector en gebaseerd op best practices uit deze sector. Door enkele veranderingen ... uit de pu- blieke sector – is geprobeerd om het model voor de gehele publieke sector bruikbaar te maken