Er zijn 1657 resultaten gevonden

Opzet en organisatie van een sourcing

Artikel
De basis van succesvolle sourcingtrajecten wordt voor een belangrijk deel gelegd in de opzet en ... organisatie. Allereerst moet u een goede opdrachtformulering en commitment hebben van het management ... belangrijk dat u met het sourcingteam de juiste zaken en analyses oppakt, passend binnen het organisatie- en het inkoopbeleid.
Bijlage: code: STR-INKST-kre-009-bl versie 1.1 Opzet en organisatie van een sourcing De basis van succesvolle ... wordt voor een belangrijk deel gelegd in de opzet en organisatie van het traject. Hoe complexer het inkoopvraagstuk ... Allereerst moet u een goede opdrachtformulering en commitment hebben van het management. Ten tweede ... sourcingteam de juiste zaken en analyses oppakt, passend binnen het organisatie- en het inkoopbeleid. Opdrachtformulering ... Opdrachtformulering en commitment Voordat u formeel van start gaat met de sourcingfase, is het maken

Niveau van ketenintegratie en de portfolio

Artikel
Bijlage: LEV-KETM-kre-014-bl versie 1.1 Niveau van ketenintegratie en de portfolio In hoeverre is ketenintegratie relevant ... optimalisatie gehele keten • klantgerichte focus • opzetten en uitdiepen partnerschap verbeteren concurrentievermogen ... systeemuitnutting • automatiseren • VMI verlagen complexiteit en kosten knelpunt • verlagen variatie door standaardisatie ... segment. Andere voorbeelden zijn: • Minimaliseren en simplificeren van de transacties. • Invoeren automatische ... op het zekerstellen van (toekomstige) leveringen en reductie van de variatie. Denk in dit kader nog

Voordelen en nadelen van partnerschap, versie 1.1

Artikel
leveranciers, en met de geselecteerde leveranciers een hechtere samenwerking nastreven. De traditionele ... naar open communicatielijnen. Contractbesprekingen en besprekingen over verbeteringsprojecten vinden ... leverancier wordt periodiek geïnformeerd over zijn prestaties en samen wordt bezien hoe de wederzijdse prestaties kunnen worden verbeterd.
Bijlage: code: LEV-PART-kre-024-bl versie 1.1 Voordelen en nadelen van partnerschap De algemene tendens op ... organisaties zaken doen met minder leveranciers, en met de geselecteerde leveranciers een hechtere samenwerking ... ng van concurrentiestelling verliest wat terrein en de benadering van partnerschap wordt steeds vaker ... naar open communicatielijnen. Contractbesprekingen en besprekingen over verbeteringsprojecten vinden plaats ... wordt periodiek geïnformeerd over zijn prestaties en samen wordt bezien hoe de wederzijdse prestaties

AkzoNobel: duurzaamheid ligt aan supply- en userkant

Artikel
wel wennen om niet meteen gefrustreerd de leverancier te bellen zodra de prijs omhoog ging, en de ... door hun top executives en deed voormalig VN-secretaris Kofi Annan tijdens een galadiner een ... hernieuwd beroep op bedrijven en individuen om zich te richten op duurzaamheid.
Bijlage: SPE-MVI-art-045-bl AkzoNobel: duurzaamheid ligt aan supply- en userkant Bron: http://www.inkopers-cafe.nl/a ... nl/artikelen/10490-akzonobel-duurzaamheid-ligt-aan- supply-en-userkant/, 8 juni 2010, pp. 1-2 Auteur(s): K. Plegt ... leverancier te bellen zodra de prijs omhoog ging, en de prijs omlaag te praten.’ ‘Je moet duurzaamheid ... multinationals vertegenwoordigd door hun top executives en deed voormalig VN-secretaris Kofi Annan tijdens een ... een galadiner een hernieuwd beroep op bedrijven en individuen om zich te richten op duurzaamheid.

Onderhandelingstactiek: scheiden van persoon en gedrag

Artikel
kennis en kunde inzetten om een goed resultaat voor hun organisatie te bereiken. Binnen de eigen
Bijlage: Onderhandelingstactiek: scheiden van persoon en gedrag Onderhandelingen vergen veel van de persoonlijke ... vaardigheden van de deelnemers. Zij moeten hun kennis en kunde inzetten om een goed resultaat voor hun organisatie ... dan kan de eigen doelbereiking in gevaar komen en daarmee de eigen status of prestige. Het is in zo’n ... zo’n geval belangrijk om de bal te blijven spelen, en niet de man. Bij een onervaren onderhandelaar is ... De neiging is dan groot om wél de man te spelen en de ander classificaties toe te bedelen als star

En verder Gehoord op het International Supply Management Congress : Kapitalisme, waarde, industrie, landbouw, groen, supply base

Deal!
: waarde, bedrijfsstrategie en zelfs de concurrentiekracht van landen. Maar nu wil Michael Porter het
Bijlage: grote concepten gedacht: waarde, bedrijfsstrategie en zelfs de concurrentiekracht van landen. Maar nu ... voor de planeet’ Niet de industrie, niet de auto en zelfs niet de consument vormt de grootste bedreiging ... vruchtbare gronden, vervuiling van land en water met pesticiden en de meeste CO2-uitstoot. Toch zal de ... hoging zou genetica moeten worden ingezet, en naast bedrijven en ngo’s zouden ook over- heden een grote rol ... uitgeputte landbouwgronden moeten worden ontwikkeld en de grote verspilling in de landbouwketen een halt

Contracten maken geen business, mensen wel

Deal!
Contractmanagement is een topissue. De nadruk ligt vooralsnog wel op de harde kant, het ... optuigen van contractbeheer. De volgende stap, contracten uitnutten voor de business
Bijlage: Contractmanagement is een topissue. De nadruk ligt vooralsnog wel op de harde kant, het optuigen van ... van contractbeheer. De volgende stap, contracten uitnutten voor de business, blijkt een stuk lastiger ... MENSEN WEL De grootste valkuil voor goed contractmanagement is misschien wel dat het contract wordt ... toeleveranciers nodig. Dat vraagt om specifieke hard en soft skills bij de inkoper | Deal! | ... contracten door- neemt, valt een contract voor levering en onderhoud van lantaarnpalen op de grond. Onderzoek

Duurzaam inkopen van de overheid leidt tot innovatie, is kosteneffectief en succesvol

Deal!
Bijlage: innovatie, levert veel resultaat op tegen lage kosten en is succesvol. Uit de reacties die op het bericht ... wijs bijvoorbeeld op de uitingen van MVO Nederland en De Groene Zaak, een organisatie van vooraanstaande ... duurzaamheid profileren. Er is een goede basis gelegd, en het is een verstandige keuze om daarvandaan verder ... de markt verdreven. En die aanpak leidt wel degelijk tot innovatie. Innovatie En hoe voltrekt die innovatie ... zou immers onvoldoende concurrentie overblij- ven en dat kan de overheid zich niet permitteren. De eisen

Neem je eigen uitdagingen mee naar dit congres en ga op zoek naar oplossingen’

Deal!
Op 2 en 3 december vindt het vooralsnog grootste inkoopcongres der Lage Landen plaats onder het
Bijlage: organisatie kunt bijdra- gen op de gebieden innovatie en maatschap- pelijk verantwoord ondernemen. Want dat ... om draait de komende tijd”, meent NEVI-voorzitter en oud-Unilever inkoopdirecteur Wim Dres- sel. Hij ... Naast NEVI en inkoopadviesbureau Alfa Delta Compendium zijn dat AkzoNobel, Ra- bobank en IDH, het Initiatief ... uitreiking van de CPO Award en Young Talent Award, het NEVI-jaarcongres en een belangrijk eve- nement ... aandacht, niet in de laatste plaats van de pers. En media ex- posure is voor alle partijen, NEVI niet

Boekrecensie: Trekkend, duwend en ruziënd langs de rand van de afgrond

Deal!
miljoen euro. De werkzaamheden die in 2003 begonnen, zijn nog lang niet afgerond en de teller staat ... bosjes op de fles en het had weinig gescheeld of er waren doden gevallen toen een rij huizen door de ... brodeloos werden en een schadepost van minimaal 40 miljard euro.
Bijlage: die in 2003 begonnen, zijn nog lang niet afgerond en de teller staat inmiddels op 3,1 miljard euro. een ... een bouwput, winkeliers gaan bij bosjes op de fles en het had weinig gescheeld of er waren doden gevallen ... milieuvervuiling, duizenden vissers die brodeloos werden en een schadepost van minimaal 40 miljard euro. in ... de verantwoorde- lijken een loopje met de risico’s en werden kapitale fouten in zowel project- als risicoma- ... duurder dan begroot en lopen vaak jaren uit de planning. Trekkend, duwend en ruziënd manoeuvreert

Goede zorg heeft creativiteit en regie nodig - terugblik NEVI Zorgcongres 2018

Deal!
Bijlage: ZORGCONGRES 2018 GOEDE ZORG HEEFT CREATIVITEIT EN REGIE NODIG Zorginkopers kregen de meest uiteenlo- ... congres 2018 was ‘Mens en tech- nologie: impact in de zorg!’ Bijna tweehonderd inkopers en leveran- ciers bezochten ... De Landgoederij in het Utrechtse Bunnik. De zorg en alles wat er- mee te maken heeft, is zeer actu- eel ... eel. Dat geldt dus ook voor zorgin- koop. En hoewel inkoop een rol speelt bij de belangrijkste uitdagingen ... uitdagingen in de zorg (betaalbaarheid, kwaliteit en toeganke- lijk), is de puzzel die voorligt allesbehalve

De green race is begonnen en inkoop zit achter het stuur

Deal!
handen. Duurzaamheid is een waterdichte businesscase en de inkoper heeft de contactsleutel in handen.
Bijlage: mensen ondervoed, maar ook 1 miljard mensen overvoed en verbruiken wij anderhalf keer de aarde. De voetafdruk ... regenwoud, waardoor al ruim de helft van de plant- en diersoorten in tropische gebieden verloren is gegaan ... Supply Management Congress 2010, dat plaatsvond op 2 en 3 december in de Amsterdamse RAI, schilderden een ... ” Moment of truth Ondanks sneeuwstormen, files en weigeren- de wissels waren een kleine duizend mensen ... bereikte de gevoelstemperatuur juist zomerse waardes en werd vooral oplossingsgericht vooruitge- keken. De

Samenwerking met leveranciers, bezien vanuit persoonlijke motieven en doelstellingen, versie 2

Artikel
Samenwerking is mensenwerk en niet uitsluitend gebaseerd op rationele en zakelijke ... samenwerkende individuen, allemaal met hun eigen doelstellingen, motieven en perceptie rondom samenwerking. Al ... deze individuen stemmen hun gedrag in de samenwerking af op hun persoonlijke doelstellingen, motieven en perceptie.
Bijlage: motieven en doelstellingen Samenwerking is mensenwerk en niet uitsluitend gebaseerd op rationele en zakelijke ... allemaal met hun eigen doel- stellingen, motieven en perceptie rondom samenwerking. Al deze individuen ... motieven en perceptie. Perceptie speelt een nadrukkelijke rol bij het inkopen van diensten en bij het ... opleiding, eerdere ervaringen en sociale omgeving van het individu: • De kennis en vaardigheden die we in ... opdoen, vormen mede onze kijk op ons vakgebied en op samenwerkingsrelaties. • Mogelijk bestaat er

Aansprakelijkheid en risicomanagement in het inkoopproces - handreiking voor de inkoper als beheerder van dit proces

Artikel
Het komt steeds vaker voor dat overheid en privaatrechtelijke organisaties aansprakelijk worden ... groeiend probleem. Uit de vele vragen die hierover aan NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD zijn gesteld, is ons ... vergroot. NEVI, NEVI Publiek en NEVI CPD hebben daarom gevolg gegeven aan verzoeken van de ... en het risicomanagement van het inkoopproces. Doelstelling hierbij was het schrijven van een handzame ... vademecum dus, om snel en verantwoord te kunnen handelen. De samenstellers van deze publicatie
Bijlage: november 2007 Aansprakelijkheid en Risicomanagement in het Inkoopproces Handreiking voor ... Vormgeving en druk: Sjoerd van der Meijden Graphicom, Pijnacker Hoewel de auteurs, NEVI en de uitgever ... voor een eventuele onvolledigheid of onjuistheid en ook niet voor de gevolgen daarvan. ISBN: 978-90-805486-9-5 ... hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie- ën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande ... 5.3 Letselschade 5.4 Vermogensschade 5.5 Directe en indirecte schade (gevolgschade) 6. Verzekerbaarheid

Contracten opstellen: structuur en inhoud van het contract

Artikel
Ieder goed contract zal eenzelfde structuur hebben. In dit artikel bespreken we de verschillende algemene onderdelen en juridische clausules.
Bijlage: INP-CON-kre-040-bl.doc Contracten opstellen: structuur en inhoud van het contract Ieder goed contract zal ... bespreken we de verschillende algemene onderdelen en juridische clausules. afbeelding 1: de structuur ... opzegging en ontbinding, geheimhouding, toepasselijk recht, uitsluiting gewoonterecht en bevoegde rechter ... noodzakelijk de partijen correct te benoemen en daarbij de ondernemingsvorm en het adres te vermelden, zo mogelijk ... zoals voorgeschiedenis, motieven van de partijen en bedoeling van de overeenkomst. © NEVI pag.:

Algemene voorwaarden: wat zijn het en waarom gebruiken we ze?

Artikel
Art. 6:231 BW geeft definities over algemene voorwaarden en de partijen die daarbij zijn ... betrokken. Het gaat om de begrippen algemene voorwaarden, gebruiker en wederpartij
Bijlage: Algemene voorwaarden: wat zijn het en waarom gebruiken we ze? Definities en begrippen Art. 6:231 BW geeft ... geeft definities over algemene voorwaarden en de partijen die daarbij zijn betrokken. Het gaat om de begrippen ... begrippen algemene voorwaarden, gebruiker en wederpartij. Algemene voorwaarden Om te beginnen wordt ... wordt in een offerte naar deze voorwaarden verwezen en worden de voorwaarden bijgesloten. Ook kunnen in ... van x procent’. De inkoper zal zelf vaak inkoop- en uitbestedingsvoorwaarden hanteren. De verwijzing

Het teamconcept: modellen van Van Angelen en Vroemen, versie 1.1

Artikel
doelstellingen en gezamelijke verantwoordelijkheid Een juiste teamsamenstelling Communicatieve ... en interactievaardigheden van teamleden.
Bijlage: 1.1 Het teamconcept: modellen van Van Angelen en Vroemen Zowel van Angelen als Vroemen benadrukken ... doelstellingen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. • Een juiste teamsamenstelling. • Communicatieve en interactievaardigheden ... de juiste vaardigheden en kennis en streven naar een zelfde eindresultaat en/of doelen, waarbij gebruik ... Teamgenoten voelen zich aansprakelijk en verantwoordelijk voor individuele en collectieve resultaten.’ Deze ... 2: beschikt het team over voldoende vaardigheden en is de noodzakelijke specialistische kennis aanwezig

Europees aanbesteden - de verschillende procedures en het inkoopproces

Artikel
Een overzicht van de verschillende procedures en het inkoopproces Openbare
Bijlage: Europees aanbesteden - de verschillende procedures en het inkoopproces Openbare procedure Bij de openbare ... belangstellenden reageren op de oproep tot mededinging en een offerte uitbrengen. De in acht te nemen minimumtermijn ... is wel dat de vooraankondiging minimaal 52 dagen en maximaal 12 maanden voor het plaatsen van de daadwerkelijke ... van de vooraf gepubliceerde objectieve selectie- en gunningscriteria een keuze maken aan wie hij de opdracht ... fasen. De eerste fase is de oproep tot mededinging en voorselectie. Belangstellende bedrijven kunnen aan

Effectief leiderschap: het managerial grid van Blake en Mouton

Artikel
Bijlage: Effectief leiderschap: het managerial grid van Blake en Mouton Wat maakt iemand tot een effectief leider ... namelijk een taakgerichte dimensie en een relatiegerichte dimensie. Blake en Mouton ontwierpen rond deze vraag ... vraag hun ‘managerial grid’. Blake en Mouton onderkenden hierbij het dilemma van leiders in het streven ... streven naar taakgerichtheid enerzijds en relatiegerichtheid anderzijds. Een sterke taakgerichtheid ... leidinggevende blijkt onder meer uit: • Plannen en het organiseren van de werkzaamheden voor de medewerkers

Delta Lloyd licht hele bedrijf door en besteedt hrm uit

Artikel
management en regiemodellen zetten de inkoper op scherp.
Bijlage: STR-OUTS-art-009-bl Delta Lloyd licht hele bedrijf door en besteedt hrm uit Bron: Deal!, mei 2007, pp. ... Een directeur human resource management (hrm) en een inkoperhebben bij de meeste bedrijven weinig ... directeur Group HRM, en Guido Boer, category manager bij Group Procurement en projectlei- der van het ... moeiteloos aan als het gaat om samenwerking tussen inkoop en hrm. Het outsourcen van de hrm-administratie was ... fusies en overnames was er versnippering opgetreden. Het werd het tijd om arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid