Er zijn 1680 resultaten gevonden

Leveranciersrelatiemanagement binnen de organisatie en het inkoopproces, versie 2

Artikel
die ophoudt zodra er een contract is afgesloten en geïmplementeerd. SRM moet worden gezien als
Bijlage: Leveranciersrelatiemanagement binnen de organisatie en het inkoopproces Leveranciersrelatiemanagement ... activiteit die ophoudt zodra er een contract is afgesloten en geïmplementeerd. SRM moet worden gezien als proces ... contract- evaluatie V VI Beide processen, contractmanagement en leveranciersrelatiemanagement, kunnen we ... verschil zit in de termijn en reikwijdte van de cyclus. Bij contractmanagement (single loop; enkele lus) ... In de theorie van leer- en ontwikkelingsprocessen spreekt men wel van single en double loop learning:

Integratie van leveranciers in productinnovatie en realisatie, versie 1.1

Artikel
Inkoop kan waarde toevoegen bij productinnovatie en –ontwikkeling door het intern beschikbaar ... stellen en verspreiden van kennis van inkoopmarkten en van specifieke aanwezige expertise bij ... leveranciers, en door het initiëren en begeleiden van technologische samenwerking met (strategische) leveranciers.
Bijlage: productinnovatie en realisatie Inkoop kan waarde toevoegen bij productinnovatie en -ontwikkeling door ... intern beschikbaar stellen en verspreiden van kennis van inkoopmarkten en van specifieke aanwezige expertise ... expertise bij leveranciers, en door het initiëren en begeleiden van technologische samenwerking met ... waarmee een hechte en langdurige partner- of strategische relatie wordt opgebouwd en onderhouden. Voor ... het ontwikkelproces van groot belang is om capabele en gespecialiseerde leveranciers tijdig hun toegevoegde

Europees aanbesteden - keuze tussen openbare en niet-openbare procedure

Artikel
Bijlage: Europees aanbesteden - keuze tussen openbare en niet-openbare procedure De aanbestedende diensten ... met vooraankondiging. De keuze tussen openbaar en niet-openbaar aanbesteden wordt in de regel gebaseerd ... gebaseerd op het type product, het aantal leveranciers en de eisen die aan de leveranciers worden gesteld, ... omvang van het bestek, de aanbiedingskosten en de gevoeligheid van de informatie van het bestek. Hieronder ... dat organisaties eigen afwegingen kunnen hebben en aanleidingen kunnen zien om anders te beslissen.

Waarderen van Inkoop in MKB: instrumenten voor organiseren en presteren

Onderzoek
. Geoffrey Hagelaar, Richard Holman, Gert Walhof MBA) en studenten verbonden aan het ...  en het ... . De praktijk wijst uit dat de bestaande inkoophandboeken over analysetechnieken, modellen en ... worden toegepast. Daarom is het nodig om zelf evidence-based en pasklare inkooptools voor het MKB ... te ontwikkelen. Dit onderzoeksproject ontwikkelt instrumenten en testen die gericht zijn op
Bijlage: Richard Holman 1 Achtergrond bij Hogescholen en Onderzoek Basis: 2001 ‘Europa’ ; besluit tot onderzoek ... practitioner’ Gevolgen: investeringen in onderwijs en onderzoek onderwijselementen over onderzoek zwaardere ... lectoren en docent/onderzoekers 2 Kenmerken van ons onderzoek: 1 Praktijk gericht: Start en eindigt ... oplossingen en/of ontwerpen 3 Kennisinfrastructuur: Actieve deelname van ondernemers, studenten en docenten ... verbonden: Praktijkgerichtheid mbt geplande resultaten en te betrekken bedrijven, studenten, docenten 4

‘Inkoop is de som van verbintenis en geld’

Deal!
: in gesprek gaan om de business van de interne klant te begrijpen, intern onderhandelen en concurrentiestelling.
Bijlage: BIJ CERTE: ‘Inkoop is de som van verbintenis en geld’ DEAL! 4 - 201612 à WWaarom geef je een ... midden in een heel ondernemende fase. We groeien hard en zijn bijzonder inno-vatief in onze dienstverlening ... fase. Er werd een compleet nieuw ziekenhuis gebouwd en inkoop werd gevraagd de complete inrichting op zich ... eerder werkte voor onder meer RDW, Ventus, Intrakoop en Santeon – werd ge- vraagd de inkoop naar een hoger ... succes. Maar daarna trad onvermijdelijk de controle- en consolida- tiefase in. “Het werd op de winkel passen

Het kan niet, en daarom doen we het (Jumbo)

Deal!
De inkopers van Jumbo staan opgesteld om de beste deal te sluiten. En dat is uitdagend, want het ... ook het grootste assortiment, en laat zich ook nog eens voorstaan op service. Hoofd inkoop Klaas de
Bijlage: winkelpersoneel, hoge prijzen, niet echt verse versproducten en beperkte assortimenten. Voor de fami-lie Van Eerd ... pijlers: het grootste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Daarbij kwamen de ‘7 zekerheden’ ... garanties. Bijvoorbeeld de laagste prijsgarantie en vlot winkelen: ben je de vierde in rij voor de kassa ... gratis mee. Die combinatie van én de laagste prijs, én de beste service én het grootste assortiment werd ... onmogelijk geacht. En laat dat nou net het succes van Jumbo verklaren. Het kan niet, en daarom is het Jumbo

Isala maakt met vallen en opstaan een succes van uitbesteding

Deal!
uitvoeringsrisico’s te verkleinen. Een verslag van Isala-inkopers Godelieve Riezebosch en Robert Kemper.
Bijlage: zorgverleners en afrekening op prestaties. De wetgeving verandert, pa- tiënten zijn mondiger en stellen eisen ... ziekenhuizen zijn openbaar, er vinden benchmarks plaats en er zijn ranglijsten voor ziekenhuiszorg. De zorgverzeke- ... aanbestedingen en adviseert proactief over aan inkoop gerelateerde onderwerpen. Toe- komstbestendigheid en professionalisering ... van gebouwen, terreinen en installaties; • centraal en steriel magazijn en externe distributie; • horeca ... horeca, personeels- en bezoekersrestaurants, vergaderservice; • schoonmaak (deels); • beveiliging

Jonge inkopers over hun ambities, uitdagingen en successen

Deal!
Generatie I: De relatiegeneratie. Jong, hoogopgeleid, zeer ambitieus en inkoop is de uitgelezen ... (Procurement officer Royal Schiphol Group) en Mark Janssen (Procurement and supplier manager Eurail.com).
Bijlage: UITDAGINGEN EN SUCCESSEN DE RELATIE- GENERATIE Generatie I: jong, hoogopgeleid, zeer ambitieus en inkoop ... manieren getypeerd als die geboren tussen 1985 en 2000. Auteur Jeroen van Baar plakte daar met zijn ... bestseller 'De prestatiegeneratie' nog een label bij. En hij kan het weten, want het is zijn generatie die ... inkoopgeneratie die jong is, hoogopgeleid, ambitieus en doelbewust inkoop als de weg naar zelfverwezenlij- ... Deal! en NEVI gehou- den Nationale Inkoopenquête 2016. Deal! sprak met twee jonge inkoopvrouwen en twee

Contracten opstellen: structuur en inhoud van het contract

Artikel
Ieder goed contract zal eenzelfde structuur hebben. In dit artikel bespreken we de verschillende algemene onderdelen en juridische clausules.
Bijlage: INP-CON-kre-040-bl.doc Contracten opstellen: structuur en inhoud van het contract Ieder goed contract zal ... bespreken we de verschillende algemene onderdelen en juridische clausules. afbeelding 1: de structuur ... opzegging en ontbinding, geheimhouding, toepasselijk recht, uitsluiting gewoonterecht en bevoegde rechter ... noodzakelijk de partijen correct te benoemen en daarbij de ondernemingsvorm en het adres te vermelden, zo mogelijk ... zoals voorgeschiedenis, motieven van de partijen en bedoeling van de overeenkomst. © NEVI pag.:

Algemene voorwaarden: wat zijn het en waarom gebruiken we ze?

Artikel
Art. 6:231 BW geeft definities over algemene voorwaarden en de partijen die daarbij zijn ... betrokken. Het gaat om de begrippen algemene voorwaarden, gebruiker en wederpartij
Bijlage: Algemene voorwaarden: wat zijn het en waarom gebruiken we ze? Definities en begrippen Art. 6:231 BW geeft ... geeft definities over algemene voorwaarden en de partijen die daarbij zijn betrokken. Het gaat om de begrippen ... begrippen algemene voorwaarden, gebruiker en wederpartij. Algemene voorwaarden Om te beginnen wordt ... wordt in een offerte naar deze voorwaarden verwezen en worden de voorwaarden bijgesloten. Ook kunnen in ... van x procent’. De inkoper zal zelf vaak inkoop- en uitbestedingsvoorwaarden hanteren. De verwijzing

Het teamconcept: modellen van Van Angelen en Vroemen, versie 1.1

Artikel
doelstellingen en gezamelijke verantwoordelijkheid Een juiste teamsamenstelling Communicatieve ... en interactievaardigheden van teamleden.
Bijlage: 1.1 Het teamconcept: modellen van Van Angelen en Vroemen Zowel van Angelen als Vroemen benadrukken ... doelstellingen en gezamenlijke verantwoordelijkheid. • Een juiste teamsamenstelling. • Communicatieve en interactievaardigheden ... de juiste vaardigheden en kennis en streven naar een zelfde eindresultaat en/of doelen, waarbij gebruik ... Teamgenoten voelen zich aansprakelijk en verantwoordelijk voor individuele en collectieve resultaten.’ Deze ... 2: beschikt het team over voldoende vaardigheden en is de noodzakelijke specialistische kennis aanwezig

Europees aanbesteden - de verschillende procedures en het inkoopproces

Artikel
Een overzicht van de verschillende procedures en het inkoopproces Openbare
Bijlage: Europees aanbesteden - de verschillende procedures en het inkoopproces Openbare procedure Bij de openbare ... belangstellenden reageren op de oproep tot mededinging en een offerte uitbrengen. De in acht te nemen minimumtermijn ... is wel dat de vooraankondiging minimaal 52 dagen en maximaal 12 maanden voor het plaatsen van de daadwerkelijke ... van de vooraf gepubliceerde objectieve selectie- en gunningscriteria een keuze maken aan wie hij de opdracht ... fasen. De eerste fase is de oproep tot mededinging en voorselectie. Belangstellende bedrijven kunnen aan

Effectief leiderschap: het managerial grid van Blake en Mouton

Artikel
Bijlage: Effectief leiderschap: het managerial grid van Blake en Mouton Wat maakt iemand tot een effectief leider ... namelijk een taakgerichte dimensie en een relatiegerichte dimensie. Blake en Mouton ontwierpen rond deze vraag ... vraag hun ‘managerial grid’. Blake en Mouton onderkenden hierbij het dilemma van leiders in het streven ... streven naar taakgerichtheid enerzijds en relatiegerichtheid anderzijds. Een sterke taakgerichtheid ... leidinggevende blijkt onder meer uit: • Plannen en het organiseren van de werkzaamheden voor de medewerkers

Delta Lloyd licht hele bedrijf door en besteedt hrm uit

Artikel
management en regiemodellen zetten de inkoper op scherp.
Bijlage: STR-OUTS-art-009-bl Delta Lloyd licht hele bedrijf door en besteedt hrm uit Bron: Deal!, mei 2007, pp. ... Een directeur human resource management (hrm) en een inkoperhebben bij de meeste bedrijven weinig ... directeur Group HRM, en Guido Boer, category manager bij Group Procurement en projectlei- der van het ... moeiteloos aan als het gaat om samenwerking tussen inkoop en hrm. Het outsourcen van de hrm-administratie was ... fusies en overnames was er versnippering opgetreden. Het werd het tijd om arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Contract- en Leveranciersmanagement door Rene van den Hoven

Artikel
NEVI Kennismanager en trainer René van den Hoven stelde in 2013 al dat “contractmanagement
Bijlage: NEVI VISIE OP CONTRACT- EN LEVERANCIERSMANAGEMENT Opgesteld door: René van den Hoven Datum: 09-09-2013 ... 09-09-2013 Versie: 0.1 Is contract- en leveranciersmanagement echt (zo) belangrijk? Managen van ... van innovatie, kosten optimalisatie, rechtmatigheid en de verschillende vormen van samenwerking, om maar ... geïmplementeerd wordt en in de dagelijkse praktijk de prestaties opgevolgd en geborgd worden en doorlopend getoetst ... de actualiteit en gebruikerswensen. Bron: NEVI 2 Expert Contractmanagement staat hiermee dicht

Succesvol service-ontwerp en -toelevering in dienstentirades

Onderzoek
dienstverlener direct aan de klant van de kopende organisatie worden geleverd.  Dienstverlener, afnemer en ... leverancier krijgt meer macht, maar is ook degene die moet balanceren tussen de afspraken met de afnemer en de ... , relatiemanagement en innovatiebevordering in dienstverlening. Deze vraagstukken worden in dit project ... uitbesteden, en daarmee de eindklant rechtstreeks in contact brengen met een leverancier. Of een ... uitbesteder vaak op afstand staat en de eindklant wellicht niet altijd betrouwbare terugkoppeling kan of
Bijlage: nl Complexe diensten en prestatiecontracten Dr. ir. Wendy van der Valk en drs. Hülya Türksever ... het huis van uw dochter Specificatie: netjes en niet al te duur www.nevi-inkoopdag.nl Uitbesteding ... (installatie branche) •Wanneer horizon langer wordt en onzekerheid toeneemt •Als een review instrument ... maturity level van de klant. Risico ‘s  in geld en mate van complexiteit , onzekerheid •Om innovatie ... prestatiecontracten? •Te traditionele organisatie en moeilijk om leveranciers op prestatiecontracten

En verder Gehoord op het International Supply Management Congress : Kapitalisme, waarde, industrie, landbouw, groen, supply base

Deal!
: waarde, bedrijfsstrategie en zelfs de concurrentiekracht van landen. Maar nu wil Michael Porter het
Bijlage: grote concepten gedacht: waarde, bedrijfsstrategie en zelfs de concurrentiekracht van landen. Maar nu ... voor de planeet’ Niet de industrie, niet de auto en zelfs niet de consument vormt de grootste bedreiging ... vruchtbare gronden, vervuiling van land en water met pesticiden en de meeste CO2-uitstoot. Toch zal de ... hoging zou genetica moeten worden ingezet, en naast bedrijven en ngo’s zouden ook over- heden een grote rol ... uitgeputte landbouwgronden moeten worden ontwikkeld en de grote verspilling in de landbouwketen een halt

'We willen klant- en marktgerichter gaan opereren' - Jeroen Harink nieuwe directeur NEVI

Deal!
Bijlage: HARINK NIEUWE DIRECTEUR VAN NEVI ‘WE WILLEN KLANT- EN MARKTGERICHTER GAAN OPEREREN’ Jeroen Harink is sinds ... wereldwijd verantwoordelijk te zijn voor inkoop en logistiek is gewoon geweldig.” Vanwege die snelle ... steeds vaker naar het buitenland, met name China en de Verenigde Staten. “Dat was in 2015, toen ik de ... thuis en voor hen wil ik meer zijn dan een vader op afstand.” VI vond het, net als ik, jammer. En dus ... Daarnaast ben ik buiten de organisatie gaan kijken, en daar heb uiteindelijk gevonden wat ik zocht. Bij

Contracten maken geen business, mensen wel

Deal!
Contractmanagement is een topissue. De nadruk ligt vooralsnog wel op de harde kant, het ... optuigen van contractbeheer. De volgende stap, contracten uitnutten voor de business
Bijlage: Contractmanagement is een topissue. De nadruk ligt vooralsnog wel op de harde kant, het optuigen van ... van contractbeheer. De volgende stap, contracten uitnutten voor de business, blijkt een stuk lastiger ... MENSEN WEL De grootste valkuil voor goed contractmanagement is misschien wel dat het contract wordt ... toeleveranciers nodig. Dat vraagt om specifieke hard en soft skills bij de inkoper | Deal! | ... contracten door- neemt, valt een contract voor levering en onderhoud van lantaarnpalen op de grond. Onderzoek

De green race is begonnen en inkoop zit achter het stuur

Deal!
handen. Duurzaamheid is een waterdichte businesscase en de inkoper heeft de contactsleutel in handen.
Bijlage: mensen ondervoed, maar ook 1 miljard mensen overvoed en verbruiken wij anderhalf keer de aarde. De voetafdruk ... regenwoud, waardoor al ruim de helft van de plant- en diersoorten in tropische gebieden verloren is gegaan ... Supply Management Congress 2010, dat plaatsvond op 2 en 3 december in de Amsterdamse RAI, schilderden een ... ” Moment of truth Ondanks sneeuwstormen, files en weigeren- de wissels waren een kleine duizend mensen ... bereikte de gevoelstemperatuur juist zomerse waardes en werd vooral oplossingsgericht vooruitge- keken. De

Boekrecensie: Trekkend, duwend en ruziënd langs de rand van de afgrond

Deal!
miljoen euro. De werkzaamheden die in 2003 begonnen, zijn nog lang niet afgerond en de teller staat ... bosjes op de fles en het had weinig gescheeld of er waren doden gevallen toen een rij huizen door de ... brodeloos werden en een schadepost van minimaal 40 miljard euro.
Bijlage: die in 2003 begonnen, zijn nog lang niet afgerond en de teller staat inmiddels op 3,1 miljard euro. een ... een bouwput, winkeliers gaan bij bosjes op de fles en het had weinig gescheeld of er waren doden gevallen ... milieuvervuiling, duizenden vissers die brodeloos werden en een schadepost van minimaal 40 miljard euro. in ... de verantwoorde- lijken een loopje met de risico’s en werden kapitale fouten in zowel project- als risicoma- ... duurder dan begroot en lopen vaak jaren uit de planning. Trekkend, duwend en ruziënd manoeuvreert