Er zijn 1657 resultaten gevonden

Weet wat je meet: toon me je prestatie-indicatoren en ik zeg je hoe je werkt

Artikel
nieuwe ICT-mogelijkheden en andere organisatie- en besturingsvisies de laatste jaren een sterk ... bijgedragen. In dit artikel leggen we een relatie tussen de huidige vormen van prestatiemanagement en ... de oorsprong van het prestatie- en verbeterdenken zoals W. Deming dat in de vorige eeuw heeft ... toepassingsgebieden en technische hulpmiddelen zijn inmiddels wel behoorlijk uitgebreid. De implementatie van prestatiemanagement is geen sinecure, zo blijkt.
Bijlage: Weet wat je meet Toon me je prestatie-indicatoren en ik zeg je hoe je werkt Bron: Business Logistics ... gevolg van nieuwe ICT-mogelijkheden en andere organisatie- en besturingsvisies de laatste jaren een ... vormen van prestatiemanagement en de oorsprong van het prestatie- en verbeterdenken zoals W. Deming ... steeds recht overeind, maar de toepassingsgebieden en technische hulpmiddelen zijn inmiddels wel behoorlijk ... continue verbetering, medewerkersbetrokkenheid en prestatiemanagement. Hoewel hij in eerste instantie

Machtsbronnen en het opbouwen van de eigen machtspositie

Artikel
of ondersteunend beleid, referentiemacht en het beschikken over communicatieve vaardigheden en politiek gevoel.
Bijlage: ORG-COMP-kre-012-bl versie 1.1 Machtsbronnen en het opbouwen van de eigen machtspositie De belangrijkste ... beleid, referentiemacht en het beschikken over communicatieve vaardigheden en politiek gevoel Manieren ... feiten en deskundigheid, exploreren, de relatie versterken door het ontwikkelen van acceptatie en vertrouwen ... vertrouwen en het beschikken over overtuigingskracht. afbeelding: voorbeelden van kleinerende manipulaties ... effect Effectieve tegenactie Onverzettelijkheid en onaan- tastbaar zelfvertrouwen demonstreren De

Recht: bronnen van recht en rangorde van rechtsbronnen

Artikel
Wanneer partijen het niet met elkaar eens zijn en het ook niet met elkaar eens kunnen worden ... rechtsbronnen te rade gaan. De rechtsbronnen waaruit de rechter kan putten zijn de wet, jurisprudentie, de gewoonte en verdragen.
Bijlage: INP-CON-kre-012-bl.doc versie 1 Recht: bronnen van recht en rangorde van rechtsbronnen Rechtsbronnen Wanneer ... Wanneer partijen het niet met elkaar eens zijn en het ook niet met elkaar eens kunnen worden over de uitvoering ... kan putten zijn de wet, jurisprudentie, de gewoonte en verdragen. Wet De eerste rechtsbron is de wet ... belangrijkste deel van het recht en hierbij staan de begrippen eigendom en overeenkomst centraal. Ook dit ... moderniseert daardoor het recht, zodat regering en parlement de wet niet bij elk geschil hoeven op te

Business en ICT Alignment raakt ook Facility Management

Artikel
. Hardware, netwerken en middleware (software om systemen aan elkaar te ‘knopen’) bestaan steeds meer ... zogenaamde ‘enterprise-systemen’, te denken valt dan aan systemen voor financiën, personeel en organisatie, productieplanning of klantafhandeling.
Bijlage: : 1 van 6 code: SPE-FAC-art-008-bl Business en ICT Alignment raakt ook Facility Management Bron: ... gemeenschappelijke voorziening. Hardware, netwerken en middleware (software om systemen aan elkaar te ‘knopen’) ... valt dan aan systemen voor financiën, personeel en organisatie, productieplanning of klantafhandeling ... zijn op het krachtenspel tussen het ‘bedrijfsdenken’ en ICT waarmee zij dan te maken krijgt. In dit artikel ... met name ingegaan op de kloof tussen business en ICT en hoe die te dichten. Dit krachtenspel wordt ook

Samenwerking met de leverancier en vertrouwen, versie 1.1

Artikel
vertrouwen, vertrouwen gebaseerd op gewenning en affectief vertrouwen.
Bijlage: LEV-PART-kre-026-bl versie 1.1 Samenwerking met de leverancier en vertrouwen Een samenwerkingsrelatie komt niet zo ... cognitief vertrouwen, vertrouwen gebaseerd op gewenning en affectief vertrouwen. Initieel vertrouwen Dit ... Terwijl de één iemand al snel in vertrouwen neemt en dat bijstelt wanneer het tegendeel blijkt, zal de ... van kennis van de andere partij in het algemeen en van zijn capaciteiten. Dit kunnen we ook met betrouw- ... leveren van een goede kwaliteit, op tijd leveren en op tijd betalen. Wanneer je geen kennis hebt van

Effectief leiderschap: situationeel leiderschap volgens Hersey en Blanchard

Artikel
Aan de hand van de dimensies taakgericht en mensgericht leiderschap ontwikkelden Hersey en
Bijlage: leiderschap volgens Hersey en Blanchard Aan de hand van de dimensies taakgericht en mensgericht leiderschap ... leiderschap ontwikkelden Hersey en Blanchard hun situationele leiderschapstheorie. Zij gaan ervan uit dat leiding- ... Onder het taakgerichte aspect verstaan Hersey en Blanchard de mate waarin de leidinggevende aangeeft ... wat er moet gebeuren, hoe dat moet gebeuren en ook waar en wanneer. Bij het relatiegerichte aspect gaat ... persoonlijke belangstelling voor en overleg met die medewerker. Het model van Hersey en Blanchard combineert

Link tussen inkoopportfolio en onderhandelingsstrategie: een beknopt overzicht

Artikel
differentiëren: routineproducten, bottleneckproducten, hefboomproducten en strategische producten.
Bijlage: INP-OH-kre-013-bl versie 1.1 Link tussen inkoopportfolio en onderhandelingsstrategie: een beknopt overzicht ... logistieke complexiteit. z Verbeteren efficiëntie order- en handlingproces. Strategie: z Met veel minder leveranciers ... bestelinfrastructuur. z Ontwerp order-, bestel- en factuurafhandelingsroutines. z Selectie leveranciers ... Bottleneckproducten Doel: z Veiligstellen levering op korte en lange termijn. z Verminderen afbreukrisico’s. ... offertestelling. Activiteiten: z Adequate markt- en leverancierskennis. z Uitnutten substitutiemogelijkheden

Macht en invloed: actietheorie van Parsons, versie 1.1

Artikel
De actietheorie van Parsons stelt dat mensen eigen belangen en doelen hebben en die in de ... arbeidsorganisatie nastreven. Om die belangen en doelen te bereiken, zullen ze coalities sluiten en aan ... alleen het management en kan zeer bepalend zijn voor start, verloop en uitkomsten van ... veranderingsprocessen. Wiens organisatiebeeld is dominant? Wie bepaald de inhoud van de verandering, de aard van de interventies en de inzet van middelen?
Bijlage: code: ORG-VERAM-kre-014-bl versie 1.1 Macht en invloed: actietheorie van Parsons De actietheorie ... eigen belangen en doelen hebben en die in de arbeidsorganisatie nastreven. Om die belangen en doelen te bereiken ... bereiken, zullen ze coalities sluiten en aan machtsvorming doen. Macht is een belangrijke factor in ... dan alleen het management en kan zeer bepalend zijn voor start, verloop en uitkomsten van veranderingsprocessen ... inhoud van de verandering, de aard van de interventies en de inzet van middelen? De actietheorie stelt

Innovatieve samenwerking in de praktijk, succes- en faalfactoren

Artikel
van leveranciers en inkoop bij productontwikkeling. In 1998 is Finn Wynstra gepromoveerd op dit ... onderwerp, op basis van onderzoek in een twintigtal Nederlandse en Zweedse bedrijven. Sinds 1999 deed ... afgestudeerd. In deze tekst bespreken we enkele uitkomsten van hun onderzoeken en de praktische toepassing.
Bijlage: Innovatieve samenwerking in de praktijk, succes- en faalfactoren Sinds 1994 wordt aan de TU Eindhoven ... - onderzoek gedaan naar de rol van leveranciers en inkoop bij productontwikkeling. In 1998 is Finn Wynstra ... basis van onderzoek in een twintigtal Nederlandse en Zweedse bedrijven. Sinds 1999 deed Ferrie van Echtelt ... bespreken we enkele uitkomsten van hun onderzoeken en de praktische toepassing. Is productontwikkeling ... onderneming. Bij een derde is het succes discutabel en bij nog een derde is sprake van een regelrechte

Niet-nakoming van overeenkomsten: afdwingen van nakoming en verhaalsrecht

Artikel
Bijlage: Niet-nakoming van overeenkomsten: afdwingen van nakoming en verhaalsrecht In dit artikel bespreken we de verschillende ... vorderingen. Als een schuldenaar een schuld moet en (al) mag betalen, en hij heeft ook een opeisbare vordering ... beroepen op een weigeringsgrond voor de nakoming en daarmee het effect van de verrekening ontkrachten ... bespreken in dit artikel het conservatoir beslag en het executoriaal beslag. Conservatoir beslag. ... een beslag om te voorkomen dat levering, afgifte en/of verhaal achteraf niet mogelijk blijken te zijn

Bezuinigen op de backoffice met SLA's EN FMIS

Artikel
Door het afsluiten van duidelijke en concrete SLA’s en goede afspraken met leveranciers kan de ... backoffice steeds meer geautomatiseerd worden. En automatiseren betekent besparen!
Bijlage: SPE-FAC-art-007-bl Bezuinigen op de backoffice met SLA’s en FMIS Bron: Facto Magazine, nr. 11, 2004 Auteur(s): ... Door het afsluiten van duidelijke en concrete SLA’s en goede afspraken met leveranciers kan de ... de backoffice steeds meer geautomatiseerd worden. En auto- matiseren betekent besparen! Het is nu ... periode voor het eerst echt praktijkervaring met FMIS en SLA’s opdoen, blijkt dat de relatie tussen deze ... bedrijven de spelregels waar zij en wij aan moeten voldoen bij de bestelling en bezorging van de door ons te

Hoe vertrouwen, commitment en kwaliteit van klantrelaties te bevorderen

Artikel
organisatie en haar dienstverlening. Voor klantloyaliteit is naast vertrouwen tevens het ‘commitment’ van de
Bijlage: IKL-IKL-art-002-bl Hoe vertrouwen, commitment en kwaliteit van klantrelaties te bevorderen Bron: ... ‘vertrouwen’ van de consument in de organisatie en haar dienstverlening. Voor klantloyaliteit is naast ... consumenten { nakomen van beloftes { oprechtheid en eerlijkheid { een correcte afhandeling van klachten ... diverse instrumenten en vaardigheden naar begrippen als commitment, klantrelatie en vertrouwen. De verschillende ... de organisatie Hoe vertrouwen, commitment en kwaliteit van klantrelaties te bevorderen

TU/e - Technische Universiteit Eindhoven

Innovatiepartner
onderzoek doet en onderwijs verzorgt op het gebied van inkoop- en contractmanagement. Daarnaast is hij ... inkoop, uitbesteding en contractmanagement binnen tal van ondernemingen en sectoren. Hij is een ... als bestuursadviseur betrokken bij professionaliserings- en veranderingstrajecten op het gebied van ... veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op tal van (internationale) conferenties.   NEVI ... , via de NEVI Research Stichting, en de Technische Universiteit

Waarderen van Inkoop in MKB: instrumenten voor organiseren en presteren

Onderzoek
. Geoffrey Hagelaar, Richard Holman, Gert Walhof MBA) en studenten verbonden aan het ...  en het ... . De praktijk wijst uit dat de bestaande inkoophandboeken over analysetechnieken, modellen en ... worden toegepast. Daarom is het nodig om zelf evidence-based en pasklare inkooptools voor het MKB ... te ontwikkelen. Dit onderzoeksproject ontwikkelt instrumenten en testen die gericht zijn op
Bijlage: Richard Holman 1 Achtergrond bij Hogescholen en Onderzoek Basis: 2001 ‘Europa’ ; besluit tot onderzoek ... practitioner’ Gevolgen: investeringen in onderwijs en onderzoek onderwijselementen over onderzoek zwaardere ... lectoren en docent/onderzoekers 2 Kenmerken van ons onderzoek: 1 Praktijk gericht: Start en eindigt ... oplossingen en/of ontwerpen 3 Kennisinfrastructuur: Actieve deelname van ondernemers, studenten en docenten ... verbonden: Praktijkgerichtheid mbt geplande resultaten en te betrekken bedrijven, studenten, docenten 4

Macht en invloed: indicatoren van macht, versie 1.1

Artikel
Een goede diagnose van de machtsverhoudingen tussen personen en partijen in een organisatie kan ... , reputaties, vertegenwoordiging in commissies en adviserende en besluitvormende organen. Wanneer alle ... complexer en moeten we nog aanvullende informatie zoeken over de relatieve waarde van de diverse indicatoren.
Bijlage: code: ORG-VERAM-kre-017-bl versie 1.1 Macht en invloed: indicatoren van macht Een goede diagnose ... diagnose van de machtsverhoudingen tussen personen en partijen in een organisatie kan worden verkregen door ... reputaties, vertegenwoordiging in commissies en adviserende en besluitvormende organen. Wanneer alle indicatoren ... twijfel mogelijk. Soms is het beeld wat complexer en moeten we nog aanvullende informatie zoeken over ... de bronnen van macht waarover individuele personen en groepen beschikken. Er zijn vijf belangrijke machtsbronnen:

Macht en invloed: machtsverhoudingen volgens Mastenbroek, versie 1.1

Artikel
relaties (bijvoorbeeld leidinggevende versus onderschikten). Hoog-midden-laag relaties (bijvoorbeeld middenkader versus hoger en lager kader).
Bijlage: code: ORG-VERAM-kre-016-bl versie 1.1 Macht en invloed: machtsverhoudingen volgens Mastenbroek ... Hoog-midden-laag relaties (bijvoorbeeld middenkader versus hoger en lager kader). Gelijk versus gelijk relaties (partijen ... tegenpartij. Gemeenschappelijke belangen worden genegeerd en men is gericht op positieversterking. Het gevolg ... communicatie en verschillen in doelstelling. Dergelijke spanningen zijn kenmerkend in lijn-stafrelaties en tussen ... het vermeerderen van macht en neigen naar prestige, superioriteitsgevoel en manipulatie. Naarmate de

Operationele en strategische voordelen: vendorrating bij Morres Wonen

Artikel
200 miljoen gulden en circa 600 medewerkers. Het zeer brede assortiment bestaat naast meubelen ook ... uit woonaccessoires. De productie- en distributietijd van de goederen is langer dan de tijd die de
Bijlage: van 3 code: AUT-VEND-art-002-bl Operationele en strategische voordelen Vendorrating bij Morres Wonen ... met een jaaromzet van meer dan 200 miljoen gulden en circa 600 medewerkers. Het zeer brede assortiment ... naast meubelen ook uit woonaccessoires. De productie- en distributietijd van de goederen is langer dan de ... is redelijk ambachtelijk georganiseerd. Retailers en fabrikanten werken vaak op basis van traditionele ... informatie uitwisselen over verkoopcijfers en/of toekomstplannen en elkaar geen inzicht geven in de toestand

Leveranciersrelatiemanagement binnen de organisatie en het inkoopproces, versie 2

Artikel
die ophoudt zodra er een contract is afgesloten en geïmplementeerd. SRM moet worden gezien als
Bijlage: Leveranciersrelatiemanagement binnen de organisatie en het inkoopproces Leveranciersrelatiemanagement ... activiteit die ophoudt zodra er een contract is afgesloten en geïmplementeerd. SRM moet worden gezien als proces ... contract- evaluatie V VI Beide processen, contractmanagement en leveranciersrelatiemanagement, kunnen we ... verschil zit in de termijn en reikwijdte van de cyclus. Bij contractmanagement (single loop; enkele lus) ... In de theorie van leer- en ontwikkelingsprocessen spreekt men wel van single en double loop learning:

Integratie van leveranciers in productinnovatie en realisatie, versie 1.1

Artikel
Inkoop kan waarde toevoegen bij productinnovatie en –ontwikkeling door het intern beschikbaar ... stellen en verspreiden van kennis van inkoopmarkten en van specifieke aanwezige expertise bij ... leveranciers, en door het initiëren en begeleiden van technologische samenwerking met (strategische) leveranciers.
Bijlage: productinnovatie en realisatie Inkoop kan waarde toevoegen bij productinnovatie en -ontwikkeling door ... intern beschikbaar stellen en verspreiden van kennis van inkoopmarkten en van specifieke aanwezige expertise ... expertise bij leveranciers, en door het initiëren en begeleiden van technologische samenwerking met ... waarmee een hechte en langdurige partner- of strategische relatie wordt opgebouwd en onderhouden. Voor ... het ontwikkelproces van groot belang is om capabele en gespecialiseerde leveranciers tijdig hun toegevoegde

Europees aanbesteden - keuze tussen openbare en niet-openbare procedure

Artikel
Bijlage: Europees aanbesteden - keuze tussen openbare en niet-openbare procedure De aanbestedende diensten ... met vooraankondiging. De keuze tussen openbaar en niet-openbaar aanbesteden wordt in de regel gebaseerd ... gebaseerd op het type product, het aantal leveranciers en de eisen die aan de leveranciers worden gesteld, ... omvang van het bestek, de aanbiedingskosten en de gevoeligheid van de informatie van het bestek. Hieronder ... dat organisaties eigen afwegingen kunnen hebben en aanleidingen kunnen zien om anders te beslissen.

Uitbesteden en innovatie in de bouw

Artikel
Specialisatie en arbeidsdeling vormen essentiële bronnen van economische groei en ... en specialisatie betekenen echter ook dat de gemaakte producten en geleverde diensten verhandeld ... betrekking op de afbakening en goede vaststellling van de eigendomsrechten. Denk bijvoorbeeld aan ... arbeidscontracten, maar ook aan de afspraken over werkzaamheden en kwaliteit van te leveren product in ... het geval van onderaanneming en uitbesteding. Die kosten kunnen voor een belangrijk deel als
Bijlage: Uitbesteden en innovatie in de bouw Het toenemend belang van de regie- en handelsfunctie ... 2005 Uitbesteden en innovatie in de bouw Het toenemend belang van de regie- en handelsfunctie F ... F.A.G. den Butter en O.K. van Megchelen ∗ Samenvatting De verplaatsing en outsorcing van productie ... het huidige beleidsdebat (zie b.v. Gorter, Tang en Toet, 2005). In feite is er niets nieuws onder de ... bijdraagt tot een toename van de (arbeids)productiviteit en dus tot de economische groei. Dit artikel laat zien

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Artikel
persoon is een drager van rechten en plichten. Personen kunnen worden onderscheiden in natuurlijke ... personen en rechtspersonen.   Zaak Eigendom kan uitsluitend ... menselijke beheersing vatbaar zijn. Zaken moeten concreet en tastbaar zijn. De wet onderscheidt roerende en ... andere de grond, de beplanting in de grond en de gebouwen op de grond. Voorbeelden daarvan zijn een ... huis, een stuk land en een bedrijfsgebouw. Voor een omschrijving van roerende zaken heeft de wetgever
Bijlage: INP-CON-kre-017-bl.doc versie 1 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW ... van rechten en plichten. Personen kunnen worden onder- scheiden in natuurlijke personen en rechtspersonen ... zijn. Zaken moeten concreet en tastbaar zijn. De wet onderscheidt roerende en onroerende zaken. Art. 3:3 ... in de grond en de gebouwen op de grond. Voorbeelden daarvan zijn een huis, een stuk land en een bedrijfsgebouw ... zijn een auto en een computer. Ook zaken als aardgas en elektriciteit of aandelen en obligaties vallen

Wat is recht: definitie en typen

Artikel
van regels en normen, die door de overheid zijn vastgesteld of erkend en door de overheid worden
Bijlage: INP-CON-kre-011-bl.doc versie 1 Wat is recht: definitie en typen Definitie Er zijn talloze definities van ... geheel van regels en normen, die door de overheid zijn vastgesteld of erkend en door de overheid worden ... geschreven regels, die in wetten en wettelijke bepalingen staan, en ongeschreven regels, die gewoonterechtelijke ... regering en het parlement) en de lagere overheden: provincies, gemeenten, waterschappen en andere instanties ... instanties, zoals bedrijfs- en productschappen. Ook de onafhankelijke rechterlijke macht behoort tot