Er zijn 1680 resultaten gevonden

Uitbesteden en innovatie in de bouw

Artikel
Specialisatie en arbeidsdeling vormen essentiële bronnen van economische groei en ... en specialisatie betekenen echter ook dat de gemaakte producten en geleverde diensten verhandeld ... betrekking op de afbakening en goede vaststellling van de eigendomsrechten. Denk bijvoorbeeld aan ... arbeidscontracten, maar ook aan de afspraken over werkzaamheden en kwaliteit van te leveren product in ... het geval van onderaanneming en uitbesteding. Die kosten kunnen voor een belangrijk deel als
Bijlage: Uitbesteden en innovatie in de bouw Het toenemend belang van de regie- en handelsfunctie ... 2005 Uitbesteden en innovatie in de bouw Het toenemend belang van de regie- en handelsfunctie F ... F.A.G. den Butter en O.K. van Megchelen ∗ Samenvatting De verplaatsing en outsorcing van productie ... het huidige beleidsdebat (zie b.v. Gorter, Tang en Toet, 2005). In feite is er niets nieuws onder de ... bijdraagt tot een toename van de (arbeids)productiviteit en dus tot de economische groei. Dit artikel laat zien

Eigendom van roerende en onroerende zaken

Artikel
persoon is een drager van rechten en plichten. Personen kunnen worden onderscheiden in natuurlijke ... personen en rechtspersonen.   Zaak Eigendom kan uitsluitend ... menselijke beheersing vatbaar zijn. Zaken moeten concreet en tastbaar zijn. De wet onderscheidt roerende en ... andere de grond, de beplanting in de grond en de gebouwen op de grond. Voorbeelden daarvan zijn een ... huis, een stuk land en een bedrijfsgebouw. Voor een omschrijving van roerende zaken heeft de wetgever
Bijlage: INP-CON-kre-017-bl.doc versie 1 Eigendom van roerende en onroerende zaken Wat is eigendom? Art. 5:1 BW ... van rechten en plichten. Personen kunnen worden onder- scheiden in natuurlijke personen en rechtspersonen ... zijn. Zaken moeten concreet en tastbaar zijn. De wet onderscheidt roerende en onroerende zaken. Art. 3:3 ... in de grond en de gebouwen op de grond. Voorbeelden daarvan zijn een huis, een stuk land en een bedrijfsgebouw ... zijn een auto en een computer. Ook zaken als aardgas en elektriciteit of aandelen en obligaties vallen

Wat is recht: definitie en typen

Artikel
van regels en normen, die door de overheid zijn vastgesteld of erkend en door de overheid worden
Bijlage: INP-CON-kre-011-bl.doc versie 1 Wat is recht: definitie en typen Definitie Er zijn talloze definities van ... geheel van regels en normen, die door de overheid zijn vastgesteld of erkend en door de overheid worden ... geschreven regels, die in wetten en wettelijke bepalingen staan, en ongeschreven regels, die gewoonterechtelijke ... regering en het parlement) en de lagere overheden: provincies, gemeenten, waterschappen en andere instanties ... instanties, zoals bedrijfs- en productschappen. Ook de onafhankelijke rechterlijke macht behoort tot

Opzet en organisatie van een sourcing

Artikel
De basis van succesvolle sourcingtrajecten wordt voor een belangrijk deel gelegd in de opzet en ... organisatie. Allereerst moet u een goede opdrachtformulering en commitment hebben van het management ... belangrijk dat u met het sourcingteam de juiste zaken en analyses oppakt, passend binnen het organisatie- en het inkoopbeleid.
Bijlage: code: STR-INKST-kre-009-bl versie 1.1 Opzet en organisatie van een sourcing De basis van succesvolle ... wordt voor een belangrijk deel gelegd in de opzet en organisatie van het traject. Hoe complexer het inkoopvraagstuk ... Allereerst moet u een goede opdrachtformulering en commitment hebben van het management. Ten tweede ... sourcingteam de juiste zaken en analyses oppakt, passend binnen het organisatie- en het inkoopbeleid. Opdrachtformulering ... Opdrachtformulering en commitment Voordat u formeel van start gaat met de sourcingfase, is het maken

Voordelen en nadelen van partnerschap, versie 1.1

Artikel
leveranciers, en met de geselecteerde leveranciers een hechtere samenwerking nastreven. De traditionele ... naar open communicatielijnen. Contractbesprekingen en besprekingen over verbeteringsprojecten vinden ... leverancier wordt periodiek geïnformeerd over zijn prestaties en samen wordt bezien hoe de wederzijdse prestaties kunnen worden verbeterd.
Bijlage: code: LEV-PART-kre-024-bl versie 1.1 Voordelen en nadelen van partnerschap De algemene tendens op ... organisaties zaken doen met minder leveranciers, en met de geselecteerde leveranciers een hechtere samenwerking ... ng van concurrentiestelling verliest wat terrein en de benadering van partnerschap wordt steeds vaker ... naar open communicatielijnen. Contractbesprekingen en besprekingen over verbeteringsprojecten vinden plaats ... wordt periodiek geïnformeerd over zijn prestaties en samen wordt bezien hoe de wederzijdse prestaties

AkzoNobel: duurzaamheid ligt aan supply- en userkant

Artikel
wel wennen om niet meteen gefrustreerd de leverancier te bellen zodra de prijs omhoog ging, en de ... door hun top executives en deed voormalig VN-secretaris Kofi Annan tijdens een galadiner een ... hernieuwd beroep op bedrijven en individuen om zich te richten op duurzaamheid.
Bijlage: SPE-MVI-art-045-bl AkzoNobel: duurzaamheid ligt aan supply- en userkant Bron: http://www.inkopers-cafe.nl/a ... nl/artikelen/10490-akzonobel-duurzaamheid-ligt-aan- supply-en-userkant/, 8 juni 2010, pp. 1-2 Auteur(s): K. Plegt ... leverancier te bellen zodra de prijs omhoog ging, en de prijs omlaag te praten.’ ‘Je moet duurzaamheid ... multinationals vertegenwoordigd door hun top executives en deed voormalig VN-secretaris Kofi Annan tijdens een ... een galadiner een hernieuwd beroep op bedrijven en individuen om zich te richten op duurzaamheid.

Onderhandelingstactiek: scheiden van persoon en gedrag

Artikel
kennis en kunde inzetten om een goed resultaat voor hun organisatie te bereiken. Binnen de eigen
Bijlage: Onderhandelingstactiek: scheiden van persoon en gedrag Onderhandelingen vergen veel van de persoonlijke ... vaardigheden van de deelnemers. Zij moeten hun kennis en kunde inzetten om een goed resultaat voor hun organisatie ... dan kan de eigen doelbereiking in gevaar komen en daarmee de eigen status of prestige. Het is in zo’n ... zo’n geval belangrijk om de bal te blijven spelen, en niet de man. Bij een onervaren onderhandelaar is ... De neiging is dan groot om wél de man te spelen en de ander classificaties toe te bedelen als star

Niveau van ketenintegratie en de portfolio

Artikel
Bijlage: LEV-KETM-kre-014-bl versie 1.1 Niveau van ketenintegratie en de portfolio In hoeverre is ketenintegratie relevant ... optimalisatie gehele keten • klantgerichte focus • opzetten en uitdiepen partnerschap verbeteren concurrentievermogen ... systeemuitnutting • automatiseren • VMI verlagen complexiteit en kosten knelpunt • verlagen variatie door standaardisatie ... segment. Andere voorbeelden zijn: • Minimaliseren en simplificeren van de transacties. • Invoeren automatische ... op het zekerstellen van (toekomstige) leveringen en reductie van de variatie. Denk in dit kader nog

Alliander en Gispen werken samen aan Circulaire kantoorinrichting

Deal!
Waardebehoud staat centraal Het restwaardecontract dat Alliander en Gispen sloten voor ... . Wat houdt het in en wat iservoor nodig? Mark Hamstra van Alliander en Karin Verploegenvan Gispen ... koopt en belooft om een goede huisvader te zijn. De leverancierpleegt regelmatig onderhoud en koopt ... ) of 1 (voldoet wel). Daarnaast zorgt Gispenvoor de revitalisatie en technische update van 750
Bijlage: koopt en belooft om een goede huisvader te zijn. De leve-rancier pleegt regelmatig onderhoud en koopt ... wel). Daarnaast zorgt Gispen voor de revitalisatie en technische update van 750 bestaande werk- plekken ... bekabeling nodig is. De werkbladen zijn vervangen en bijvoorbeeld toegepast als tussenscherm tussen de ... vervangen, teruggenomen en zo veel mogelijk hergebruikt. Restwaarde Alliander en Gispen hebben een voorlopige ... veer 20 procent afgesproken. Met dit relatief hoge en ambitieuze percentage willen beide partijen een

Nieuwe lead buyer-strategie vraagt om ervaring en kennis

Deal!
De Gemeente Amsterdam beslaat veertien stadsdelen, waar meer dan dertig diensten en bedrijven ... werkzaam zijn, elk met hun eigen werkterrein en vakinhoudelijke specialisaties. Binnen de ... inzichten: inkoop moet scherper worden en vooral een betere prijs-kwaliteitsverhouding gaan borgen.
Bijlage: dan dertig diensten en bedrijven werkzaam zijn, elk met hun eigen werkterrein en vakinhoudelijke specialisaties ... tot andere inzichten: inkoop moet scherper worden en vooral een betere prijs-kwaliteitverhouding gaan ... simpel en duidelijk: de centrale inkooporganisatie blijft verantwoordelijk voor het beleid en de kaders ... kaders, en de inkoopdeskun- digen worden verspreid over de verschillende lead buyers, waar ze dicht ... materie- en productkennis gezet. Deze lead buyer-strategie is nu stadsbreed ingevuld en verschillende

De grens tussen directe en indirect inkoop vervaagt

Deal!
Bijlage: indirect sourcing nokia De grens tussen directe en indirect inkoop vervaagt Door Freek Andriesse ... Andriesse ‘De inkopers zullen naar de business toe meer en meer de rol van consultant krijgen’ Fo to gr afi ... 2010 13 I want you to do more with less, dat was en ís de uiterst bondige taak- omschrijving die Mikko ... bedrijf zal dan ook fors in de kosten moeten snijden. En aan Kivistö de eer dat in de non product related ... voordeel pleitte wel dat hij veel kijk had op IT, en dat is bij Nokia een grote inkoopcategorie. Op

De bomen en het bos (From Science: Finn Wynstra)

Deal!
keurmerken zoals RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) nu effectief in het beschermen van mens en ... milieu? Finn Wynstra, bijzonder hoogleraar Inkoop en Leveranciersmanagement aan de Erasmus ... Universiteit in Rotterdam, over ‘de bomen en het bos’.
Bijlage: van keurmerken onder eindgebruikers” of dienst, en de processen die daarmee gemoeid zijn, extra milieuvriendelijk ... Leven-keurmerken voor vlees of vleesproducten van kip, rund en varken. Voor alle drie de groepen producten wordt ... zien. Finn Wynstra is bijzonder hoogleraar Inkoop en Leveranciersmanagement aan de Erasmus Universiteit ... beschermen van mens en milieu? Keurmerken zijn krachtige instrumen- ten om sectorspecifi eke en vaak zelfs ... verschillende spelers. Niet alleen tussen afnemers en produ- centen, maar bijvoorbeeld ook met in- breng

UWV en Ministerie van SZW maken stappen in inkoopautomatisering

Deal!
inkoopsoftware en de keuze voor het juiste pakket. De marktonderzoekers van Forrester merken al dat er veel ... vertellen over hun ervaringen met een organisatie die inkoopsoftware zocht en implementeerde. ‘Tot voor kort werd er hier houtje-touwtje geautomatiseerd.’
Bijlage: als het gaat om de invoering van inkoopsoftware en de keuze voor het juiste pakket. De marktonderzoekers ... ervaringen met een organisatie die inkoopsoftware zocht en implementeerde. ‘Tot voor kort werd er hier houtje-touwtje ... weer onder de loep en kwam tot de conclusie dat IQNavigator, Fieldglass, Emptoris en Beeli- ners marktleiders ... specifieke behoef- ten. Vooral de inhuur van personeel en het werken op projectbasis zijn zaken waarvoor ... Buiten uitzendkrachten en projecten waren ook Peopleclick, Authoria, ProcureStaff en Workforcelogic concur-

Het spel en de regels van publieke inkoop

Deal!
markten, producten en bedrijven en natuurlijk doelmatigheid. In De Kuip in Rotterdam worden op 4 juni ruim 500 inkoopprofessionals worden verwacht.
Bijlage: Het thema van dit congres is ‘Het spel en de regels van publieke inkoop’. Hiermee geven de organisatoren ... rechtmatig en integer inkopen, maar juist ook om het inkoopspel: kennis van markten, producten en bedrijven ... bedrijven en natuurlijk doelmatigheid. Hoe stel je je als inkoper op in het spanningsveld van vele belangen ... belangen? Hoe neem je de organisatie mee in wat wel en niet mogelijk is bij het zakendoen namens de overheid ... overheid? Wat is gepaste commu- nicatie met de markt? En, heel belangrijk, hoe krijgen we value for taxpayers’

Inkooprollen: ‘Cpo moet het overzicht houden en richting geven’

Deal!
Bijlage: 6. r eg Is se u r 7. L ei d in g g ev en d e Naam: Ruud Olthoff Functie: cpo bij Rabobank ... door ruud olthoff. ‘Cpo moet het overzicht houden en richting geven’ Ruud Olthoff is spelverdeler in zijn ... managen; ik moet overzicht bewaren, kansen herkennen en richting geven.” Van oorsprong is Olthoff marketeer ... marketeer. Hij heeft bij RaboMobiel gewerkt en geeft nu leiding aan de inkoopafdeling van de bank. “Omdat ... lang werk, ken ik de businesspartners van inkoop en weet ik welke projecten eraan komen. Toen ik anderhalf

Kostenbeheersing en duurzaamheid gaan hand in hand bij aardappelverwerker

Deal!
inkooprevolutie voltrokken. Centraal staan betere dienstverlening aan de klant en intensievere ... samenwerking met leveranciers. Dankzij het Purchasing Excellence Program is tot nu toe zo’n 10 procent op kosten bespaard en de inkoop is verduurzaamd.
Bijlage: voor een lange periode en dat verbeteringen bijdragen aan een kleinere ecologische voet- afdruk, waaronder ... van foliedikte, het inzetten van gerecycled karton en het optimaliseren van de pallet retourstroom, zijn ... samen met een logistieke partner zijn ontwikkeld en die worden ingezet voor vervoer binnen Neder- land ... voorbeelden waaruit blijkt dat kostenbeheersing en verduurza- ming prima samengaan. De besparingen stel- ... staat verder te investeren in innovatie, service en duurzaamheid. plastic folie Plastic folie (zakjes)

Best Value levert luchthaven innovatie en besparingen op

Deal!
en contractmanager Peter Mustert en Best Value-expert Jeroen van de Rijt vertellen hoe dat lukte. ... werd Best Value ingezet, wat leidde tot innovatieve oplossingen en verrassend lage kosten. Inkoper
Bijlage: OOm de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, moet Lelystad Airport (een volledige ... gebonden verkeer: toeristische steden en regio’s in Europa en de overige landen rond de Middellandse ... de capaciteit van Schiphol voor zijn hub-operatie en daarmee een ster- kere concurrentiepositie van deze ... benodigde infrastructuur en facilitei- ten. Het ondernemingsplan dat Schiphol Group en Lely- stad Airport hebben ... Een eerste tranche gaat in twee (bouw)fasen N1 en N2 naar 25.000 vliegtuigbewegingen. De tweede tranche

‘Onze NPR-spend is groot, heterogeen en wereldwijd’

Deal!
Bijlage: het de belangrijkste ontwikkeling in het inkoopvak en tevens een markt die jaarlijks met dubbele cijfers ... iedereen heeft het erover, slechts wei- nigen doen het en zij die het doen, doen het slecht. Wij hebben het ... van der Sanden (50), die in 1986 bij Philips begon en sindsdien slechts één kort uitstapje maakte naar ... dienstverlener te duur en de inkopers van PGP in de business zaten in een spagaat. Zij werden én gestuurd door ... global supply managers én door de regionale PGP-managers. Dat werkte remmend en de medewerkerstevredenheid

Gemeentelijke inkoop Wmo: overzicht 2015 en trends 2016

Deal!
. Onderzoeker Niels Uenk schetst een beeld van de wijze waarop gemeenten Wmo-begeleiding inkochten en welke trends nu ontstaan.
Bijlage: Organisatie: Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht en PPRC A ut eu r GGemeenten kregen ... om begeleiding voor kwetsbare jeugd en volwassenen in te kopen en te organiseren. Doel: zorg dicht bij ... (bege- leiding, dagbesteding en kortdurend verblijf ) van ruim 380 gemeenten, en publiceerden samen met het ... gemeenten via de inkoopprocedure en vormgeving van contracten het gedrag en de prestaties van zorgaanbieders ... wijze waarop gemeenten Wmo-begeleiding inkochten en welke trends nu ontstaan. Inkoopsamenwerking Bijna

Inzet op kennis en technologie - NL hightechleveranciers moeten inhaalslag maken

Deal!
hightechindustrie. Ze moeten daarom veel sterker inzetten op technologie en kennis. Gert Jan Braam, werkzaam
Bijlage: HIGHTECHLEVERANCIERS MOETEN INHAALSLAG MAKEN INZET OP KENNIS EN TECHNOLOGIE Nederlandse toeleveranciers hebben beperkt ... moeten daarom veel sterker inzetten op technolo- gie en kennis. Gert Jan Braam, werkzaam bij ING Sector Banking ... versnelling van de inzet van nieuwe technologie en een scherpere fo- cus op specifieke kennis. Dit zijn ... Digitalisering en robotisering Inzet van nieuwe technologie zit met name in digi- talisering en robotisering ... robotisering. Beide ontwikkelen zich snel en ondernemers kunnen hiervan al op korte termijn profiteren. Zo kunnen

Leaseauto's inkopen in 2011: beleid, trends en best practices.

Deal!
secundaire arbeidsvoorwaarde. Inkoopmanagers van BAM, ANWB en DHL delen hun visie en best practices met Deal!
Bijlage: arbeidsvoorwaarde. Inkoopmanagers van BAM, ANWB en DHL delen hun visie en best practices met Deal! Leaseauto’s ... Leaseauto’s inkopen in 2011: beleid, trends en best practices Door Freek Andriesse maart 2011 21 “D e ... zijn de tools van onze w e r k m a a t - schappi j en . Gezien de grote verscheidenheid binnen onze ... werkmaatschappijen. Gereedschap moet fit for purpose zijn, en de gebruiker weet dat het beste”, zegt Henk Gerritse ... auto’s en 2500 bedrijfswagens (busjes en personenauto’s) in de zo kenmerkende kleu- ren groen en oranje

CIPS: ‘We breiden inkoopgrenzen uit en verdedigen ze’

Deal!
, pleit directeur David Noble voor een beroepsvergunning als “garantie dat inkoop en supply management in de best mogelijke handen is.
Bijlage: politieke en culturele visie. Er is geen plaats meer voor backroom boys die uitblinken in processen en inkoopautomati- ... besparen. CIPS: ‘we breiden inkoopgrenzen uit en verdedigen ze’ de Britse inkooporganisatie CIPS schetst ... een beroepsvergunning als “garantie dat inkoop en supply management in de best mogelijke handen is ... de échte winst is te beha- len in hoe je partners en netwerken kiest. Het hele beheer daarvan wordt in ... virtuele netwerken van leveranciers, belang- hebbenden en interne klanten gaan mana- gen. Bedrijven zullen

Achter de schermen bij Jumbo, Philips en Shell

Deal!
De nieuwe generatie inkopers is streetwise, heeft gogme, weet interne en externe stakeholders ... constructief uit te dagen en denkt buiten de getreden paden. Bovendien verstaan ze de kunst van het ... zakelijk verleiden. Het recente NEVI Nyenrode Congres bood een kijkje in de inkoopkeukens van Jumbo, Philips en Shell.
Bijlage: Klaas de Boer, hoofd inkoop van Jumbo Supermarkten en verantwoordelijk voor een spend van een slordige ... beklommen ook Angelique van der Burg van Philips en John van den Bergh van Shell het podium. “Mensen ... weet De Boer. Zeker bij een retailer, waar inkoop en verkoop dicht tegen elkaar aanzitten: wat goed wordt ... schetste het profiel van de mensen in zijn team, en eenieder in de bomvolle zaal schoof nog wat verder ... verder op naar het puntje van zijn de stoel. Karakter en vaardigheden gaan vóór ken- nis. Een NEVI-opleiding

Inkooppraktijk bij Océ: Kruisbestuiving tussen NPR en PR

Deal!
Iedereen in dit vak weet dat non-product related (NPR) en product related (PR) inkoop twee
Bijlage: PROCUREMENT BIJ OCÉ KRUISBESTUIVING TUSSEN NPR EN PR � e printmarkt is de afgelopen jaren wezenlijk ... Océ-Technolo- gies is een innovatiecenter van Ca- non en produceert voornamelijk prin- ters. Of je nou behangpapier ... zich altijd in de markt onderscheiden met innovatie en dat doen we nu nog steeds. We hebben een grote R&D-afdeling ... Hoe anders is dat als het gaat om het ontwikkelen en produceren van printers. Dat is de corebusiness ... overgeheveld naar Ca- non. Wij zijn dus puur een ontwikkel- en productiebedrijf. Onze afdeling R&D is daarin belangrijk