Er zijn 1657 resultaten gevonden

I love business cases

Deal!
Bijlage: 5 maart 20144 Met Gerco Rietveld, strategist en auteur van Inkoop, een nieuw paradigma Masterclass ... Masterclass Business gedreven Inkoop NEVI en Deal! Magazine organiseren: Het nieuwe concept van de ... Managementboek van het Jaar. Inkoopdirecteuren, cpo’s en andere inkoopprofessionals zijn zich direct gaan ... het onderwerp, met vele bijeen- komsten, studies en discussies als gevolg. Het nieuwe inkoopparadigma ... maken met het concept van de businessgedreven inkoop en handvatten te bieden bij de daadwerkelijke implementatie

2007 Buyer-Seller Interaction Patterns During Ongoing Service Exchange - Wendy van der Valk

Onderzoek
Bijlage: Exchange D esig n : B & T O n tw erp en ad vies w w w .b -en -t.n l Prin t:H aveka w w w .h aveka ... de rector magnificus Prof.dr. S.W.J. Lamberts en volgens besluit van het College voor Promoties. ... 978-90-5892-146-8 Design: B&T Ontwerp en advies www.b-en-t.nl / Print: Haveka www.haveka.nl ... Voor Rob, pap en mam 6 7 7 Preface Capoeira ... et ho ds 4. In cl ud in g pr oc es s di m en si on s in co nc ep tu al is at io n of i nt

Sustainable Procurement in a European context: practices of IT Procurement in five EU countries

Artikel
Bijlage: these Directives, see http://europa.eu/scadplus/leg/en/s11000.htm (16-09-08). 2 Directive 2004/18/EC ... http://www.corporatejustice.org/spip.php?article77&lang=en (09-07-08). 4Sustainable IT procurement in a European ... eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2008-4113&language=EN (15-09-08). 8Sustainable IT procurement in a European ... (BBG), 04-07-08. 30 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, “Succesvol ICT-project levert overheid