Er zijn 1657 resultaten gevonden

Gezamenlijke operatie van AH en Iglo Mora

Artikel
Een leadtime van nul komma nul. Het logistieke concept dat Iglo Mora en Albert Heijn ... waarmaken. De uitslag, het transport en de inslag van goederen in het volledig geautomatiseerde diepvriesmagazijn volstaat met een simpele druk op de knop.
Bijlage: LEV-PART-art-002-bl Gezamenlijke operatie van AH en Iglo Mora Bron: Inkoop & Logistiek, nr. 10, oktober ... nul komma nul. Het logistieke concept dat Iglo Mora en Albert Heijn ontwikkelden voor de gezamenlijke operatie ... die belofte waarmaken. De uitslag, het transport en de inslag van goederen in het volledig geautomatiseerde ... logistieke proces geautomatiseerd, zoals de inslag en het transport van het hoogbouw- naar het miniload-magazijn ... Salvesen. Aan de samenwerking tussen Iglo Mora en AH lag in eerste instantie ketenintegratie ten grondslag

Macht en invloed: Mintzberg, versie 1.1

Artikel
coalitie bepaalt in belangrijke mate de inrichting van de primaire bedrijfsprocessen en heeft een grote ... invloed po de besluitvorming en inzet van middelen. We kunnen stellen dat geplande veranderingen met ... personen en de partijen die een grote invloed hebben binnen de organisatie. Mintzberg stelt dat iedere organisatie in principe vijf medewerkers kent.
Bijlage: code: ORG-VERAM-kre-015-bl versie 1.1 Macht en invloed: Mintzberg Mintzberg introduceerde het ... primaire bedrijfs- processen en heeft een grote invloed op de besluitvorming en inzet van middelen. We kunnen ... belang een goede inschatting te maken van de personen en de partijen die een grote invloed hebben binnen ... verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie en voor het vervullen van de missie van de organisatie ... middenkader geeft leiding aan het uitvoerend personeel en verbindt de operationele kern met het strategisch

Totstandkoming van overeenkomsten: aanbod en aanvaarding

Artikel
Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan (art. 6:217 BW). Dat roept de ... vraag op wat nu precies een aanbod is, en wat een aanvaarding. En hoe verhouden zich deze termen ... met termen als order, orderbevestiging en bestelling, die in de inkoop gebruikelijk zijn? Is
Bijlage: overeenkomsten: aanbod en aanvaarding Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding daarvan ... vraag op wat nu precies een aanbod is, en wat een aanvaarding. En hoe verhouden zich deze termen met termen ... termen als order, orderbevestiging en bestelling, die in de inkoop gebruikelijk zijn? Is bijvoorbeeld ... een eventuele overeenkomst, de bijkomende rechten en verplichtingen, zoals de plaats van aflevering van ... de zaken, de manier van verpakken, van transport en van betaling, behoeven niet te zijn opgenomen in

Risico's van internationaal inkopen en global sourcing

Artikel
zijn de kwaliteit van de mensen, van hun teamwerk, en de steun van het management. Het is een van de
Bijlage: versie 1.1 Risico’s van internationaal inkopen en global sourcing Global sourcing is niet steeds ... zijn de kwaliteit van de mensen, van hun teamwerk, en de steun van het management. Het is een van de kernopdrachten ... de kansen op de buitenlandse markten worden benut en de risico’s worden beheerst. Hieronder noemen ... beslist niet mogelijk. Bij storingen, spoedorders en wijzigingen in de productie of in de specificatie ... bijzonder hinderlijk worden ervaren. Om deze reden, en vanwege eventuele taalproblemen, zien sommige bedrijven

Zichtbare en verborgen kosten in de tang

Artikel
Als organisaties besluiten tot outsourcing, willen zij hun uitgaven in de hand houden en zich ... beschrijven beslis- en implementatiefactoren en doen aanbevelingen op basis van eigen onderzoek en ervaringen.
Bijlage: tips voor een betere kostenbeheersing Zichtbare en verborgen kosten in de tang Bron: IT beheer, ... outsourcing, willen zij hun uitgaven in de hand houden en zich concentreren op hun core business. In dit artikel ... beschrijven beslis- en implementatiefactoren en doen aanbevelingen op basis van eigen onderzoek en ervaringen ... kostenbeheersing Zichtbare en verborgen kosten in de tang Audrey Breijman en André Faas In toenemende ... ICT-producten en -diensten verweven met de kernactiviteiten van organisaties. Gezien de kosten en inspanningen

Bestelmethoden, hoeveel en wanneer gaan we bestellen?

Artikel
Bij aanvulling van de voorraad zijn er twee kernvragen: hoeveel moeten we bestellen en wanneer
Bijlage: LEV-KETM-kre-008-bl versie 1.1 Bestelmethoden, hoeveel en wanneer gaan we bestellen? Bij aanvulling van de ... zijn er twee kernvragen: hoeveel moeten we bestellen en wanneer moeten we bestellen? Voor de bestelhoeveelheid ... bestelmethode, maar van de mate waarin de werkelijke vraag en levertijd afwijken van de aannames. De praktijk ... bestelsystemen lijken erg op elkaar, bijvoorbeeld het BQ en het sQ systeem. De vier bestelsystemen geven alleen ... werkelijke beslissingcriteria zijn gebaseerd op de taken en bevoegdheden binnen de soorten organisaties. Welke

De Europesse dimensie van overheid en ICT

Artikel
spelen er en hoe zijn die van invloed op overheidsinstellingen? En hoe kunnen overheden zich voorbereiden op Europese ontwikkelingen?
Bijlage: SPE-OVH-art-024-bl De Europese dimensie van overheid en ICT Bron: SDU Select Overheid & ICT, 2009, pp ... Mulder De Europese dimensie van overheid en ICT 24 Kijkend naar de Europesebeleidsagenda zijn ... eerste plaats speelt ICT een belangrijke rol bij wet- en regelgeving van de Europese Commissie. Bekende voorbeelden ... voorbeelden hiervan zijn de Dien- stenrichtlijn en INSPIRE, beide zijn eind 2006 aangenomen. De Dienstenrichtlijn ... zich op een EU-brede harmo- nisatie, ontsluiting en uitwisseling van geo- grafische informatie. Zonder

Zelfreflectie: leercyclus en leerstijlen van Kolb

Artikel
Bijlage: ORG-COMP-kre-023-bl versie 1.1 Zelfreflectie: leercyclus en leerstijlen van Kolb De Amerikaan David A. Kolb ... vorming van abstracte begrippen en generalisaties observaties en reflectie concrete ervaringen ... gedrag door verdieping van eerder vertoond gedrag en door het koppelen van dit gedrag aan de theorie ... vorming van abstracte begrippen en generalisaties observaties en reflectie concrete ervaringen bezinnen ... Het accent ligt bij hem op het concreet ervaren en actief experimenteren. De doener wil zien hoe bruikbaar

Rapporteren en presenteren - visualiseren van informatie

Artikel
Bijlage: code: ORG-COMP-kre-018-bl versie 1.1 Rapporteren en presenteren - visualiseren van informatie Visualisering ... functies vervullen: de attractieve, de affectieve en de cognitieve functie. Illustraties trekken de aandacht ... stemming, en concretiseren de informatie. Lezers kunnen daardoor de inhoud van uw tekst sneller en beter ... beter begrijpen en onthouden. Grafieken Als u cijferinformatie zodanig wilt presenteren dat de lezer ... weergeven. In een staafgrafiek zijn hoge en lage waarden en uitschieters direct zichtbaar. 0 20

Ken- en stuurgetallen Personeelsmanagement 2005/2006

Artikel
Voor u ligt het Berenschot / IntermediairPW ken- en stuurgetallenonderzoek 2005/2006. Alweer de ... in actuele HR-trends en –issues en geven wij relevante benchmarkinformatie waarmee u uw eigen ... waarde voor HR-afdelingen en managers van organisaties als voor HR-dienstverleners, zoals uitzend ... -, werving en selectie en opleidingsbureaus. Zo laat het rapport zien of trends als Shared Services ... Centers, HR-outsourcing, het meetbaar maken van HRM, e-HRM en diversiteitsmanagement niet alleen de
Bijlage: pag.: 1 van 22 code: SPE-FAC-art-022-bl Ken- en stuurgetallen Personeelsmanagement 2005/2006 Ingekorte ... Nijssen, E.J. Commissaris, L.H. Hoeksema KEN- EN STUUR GETAL LEN PERSONEELSMANAGEMENT 2005/2006 ... VERSIE/INKIJKEXEMPLAAR BENCHMARKCIJFERS VOOR BELEID EN STRATEGIE VOORWOORD 5 INLEIDING 7 DEEL 1 Analyses ... Analyses 15 1. Werken aan groei 17 2. Meten, weten en verbeteren 37 3. Transformatie van de HR-afdeling ... Activerend HRM 77 DEEL 2 Tabellen en grafieken 99 A. Markt en strategie 102 B. Samenstelling personeelsbestand

Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001)

Artikel
Dit informatieblad is bedoeld voor inkoopafdelingen die duurzaam willen inkopen en willen weten
Bijlage: van 8 code: SPE-MVI-art-017-bl Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) Bron: SCCM ... Duurzaam inkopen en milieumanagementsystemen (ISO 14001) D uu rz aa m in ko pe n en m ili eu ... eu m an ag em en ts ys te m en (IS O 1 40 01 ) D it in fo rm at ie bl ad is b ed ... du ur za am w ill en in ko pe n en w ill en w et en w at e en IS O 1 40 01 -c ... fi ca at v an e en le ve ra nc ie r da ar bi j k an b et ek en en . D e be la st

Projectfasering, projectbeheersing en beslispunten, versie 1.1

Artikel
te toetsen en bij te sturen. Meestal worden vanaf het eerste initiatief tot en met de afsluiting
Bijlage: versie 1.1 Projectfasering, projectbeheersing en beslispunten Projectfasering Een fasering in ... proces te toetsen en bij te sturen. Meestal worden vanaf het eerste initiatief tot en met de afsluiting ... stand houden Projectbeheersing Tijd, geld en kwaliteit zijn drie aspecten die van wezenlijk belang ... informatie en organisatie. Met informatiebeheersing wordt bedoeld de beheersing van informatie- en communicatiestromen ... beheersing van de wijze waarop een project wordt bestuurd en georganiseerd (ook de interactie met de opdrachtgever

Verschillenanalyse: prijs- en efficiëntieverschillen, versie 1.1

Artikel
verschillenanalyse. Het betreft namelijk de analyse van de veel voorkomende posten loon en materiaal.
Bijlage: Verschillenanalyse: prijs- en efficiëntieverschillen Prijs- en efficiëntieverschillen zijn de aandachtspunten ... namelijk de analyse van de veel voorkomende posten loon en materiaal. De prijsverschillen betreffen het ... verschil tussen de geplande standaardprijzen (Ps) en de feitelijk betaalde prijzen (Pw) per uur of per ... feitelijke prijzen bij de inkoop van grondstoffen en arbeid? Hier wordt niet gedoeld op ‘total cost’, ... totale standaard hoeveelheden in de kostprijs (Qs) en de feitelijk gerealiseerde totale hoeveelheid (Qw)

Alliander en Gispen werken samen aan Circulaire kantoorinrichting

Deal!
Waardebehoud staat centraal Het restwaardecontract dat Alliander en Gispen sloten voor ... . Wat houdt het in en wat iservoor nodig? Mark Hamstra van Alliander en Karin Verploegenvan Gispen ... koopt en belooft om een goede huisvader te zijn. De leverancierpleegt regelmatig onderhoud en koopt ... ) of 1 (voldoet wel). Daarnaast zorgt Gispenvoor de revitalisatie en technische update van 750
Bijlage: koopt en belooft om een goede huisvader te zijn. De leve-rancier pleegt regelmatig onderhoud en koopt ... wel). Daarnaast zorgt Gispen voor de revitalisatie en technische update van 750 bestaande werk- plekken ... bekabeling nodig is. De werkbladen zijn vervangen en bijvoorbeeld toegepast als tussenscherm tussen de ... vervangen, teruggenomen en zo veel mogelijk hergebruikt. Restwaarde Alliander en Gispen hebben een voorlopige ... veer 20 procent afgesproken. Met dit relatief hoge en ambitieuze percentage willen beide partijen een

Nieuwe lead buyer-strategie vraagt om ervaring en kennis

Deal!
De Gemeente Amsterdam beslaat veertien stadsdelen, waar meer dan dertig diensten en bedrijven ... werkzaam zijn, elk met hun eigen werkterrein en vakinhoudelijke specialisaties. Binnen de ... inzichten: inkoop moet scherper worden en vooral een betere prijs-kwaliteitsverhouding gaan borgen.
Bijlage: dan dertig diensten en bedrijven werkzaam zijn, elk met hun eigen werkterrein en vakinhoudelijke specialisaties ... tot andere inzichten: inkoop moet scherper worden en vooral een betere prijs-kwaliteitverhouding gaan ... simpel en duidelijk: de centrale inkooporganisatie blijft verantwoordelijk voor het beleid en de kaders ... kaders, en de inkoopdeskun- digen worden verspreid over de verschillende lead buyers, waar ze dicht ... materie- en productkennis gezet. Deze lead buyer-strategie is nu stadsbreed ingevuld en verschillende

De grens tussen directe en indirect inkoop vervaagt

Deal!
Bijlage: indirect sourcing nokia De grens tussen directe en indirect inkoop vervaagt Door Freek Andriesse ... Andriesse ‘De inkopers zullen naar de business toe meer en meer de rol van consultant krijgen’ Fo to gr afi ... 2010 13 I want you to do more with less, dat was en ís de uiterst bondige taak- omschrijving die Mikko ... bedrijf zal dan ook fors in de kosten moeten snijden. En aan Kivistö de eer dat in de non product related ... voordeel pleitte wel dat hij veel kijk had op IT, en dat is bij Nokia een grote inkoopcategorie. Op

De bomen en het bos (From Science: Finn Wynstra)

Deal!
keurmerken zoals RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) nu effectief in het beschermen van mens en ... milieu? Finn Wynstra, bijzonder hoogleraar Inkoop en Leveranciersmanagement aan de Erasmus ... Universiteit in Rotterdam, over ‘de bomen en het bos’.
Bijlage: van keurmerken onder eindgebruikers” of dienst, en de processen die daarmee gemoeid zijn, extra milieuvriendelijk ... Leven-keurmerken voor vlees of vleesproducten van kip, rund en varken. Voor alle drie de groepen producten wordt ... zien. Finn Wynstra is bijzonder hoogleraar Inkoop en Leveranciersmanagement aan de Erasmus Universiteit ... beschermen van mens en milieu? Keurmerken zijn krachtige instrumen- ten om sectorspecifi eke en vaak zelfs ... verschillende spelers. Niet alleen tussen afnemers en produ- centen, maar bijvoorbeeld ook met in- breng

Aanbesteding van Werken uitgebreid met diensten en leveringen - ProjectNed: van bouwopdrachten naar totaalpakket

Deal!
. Daarnaast faciliteert het samenwerken en contractmanagement. “Wij zullen nooit ten onder gaan aan een eventueel succes van TenderNed.” ... ProjectNed, gestart met aanbestedingen van werken, doet inmiddels ook diensten en leveringen
Bijlage: ijn bouwkundige achtergrond en ervaring als projectmanager, die hem kennis van aanbesteden hadden ... was”, zegt oprichter en directeur Huisinga. “Dat wil zeggen: opdrachtgevers en projectmanagementbureaus ... overtuigen. Het was hoogcon- junctuur, men had het druk en er was maar ProjectNed: van bouwopdrachten ... aanbesteding van Werken uitgebreid Met diensten en leveringen projectned, gestart met aanbestedingen ... ook diensten en leveringen. daarnaast faciliteert het samenwerken en contractmanagement. “wij zullen