Er zijn 1680 resultaten gevonden

'Samen bouwen we goedkoper, sneller en beter'

Deal!
 eindresultaat en de wensen van de klant centraal staan. De transformatie vergt een heel andere manier ... van denken over waarde, inkoop en samenwerking. Directeur TBI Bouw Harald van Keulen zet ... daarvoor de lijnen uit binnen de decentrale TBI-holdings. “In een platte bouwketen kunnen we goedkoper, sneller en beter bouwen.”
Bijlage: is in een paar jaar tijd fundamenteel veranderd en dat heeft alles te maken met de veranderde vraag ... nu anders inkopen, maar ook dat we leverancier en onderaannemers veel nauwer betrekken bij het bouwproces ... architect de opdracht om te ontwerpen en werd met constructeurs en ingenieurs een bestek gemaakt. Dit ... berekenden een prijs naar aanleiding van het bestek, en wie de goedkoopste prijs gaf kreeg het werk. Dat ... Van Keulen: “Dat vuistdikke bestek kwam op tafel, en om de kosten zo laag mogelijk te houden onderhandelden

"Globalisering en informatisering zijn de megatrends"

Deal!
en is 24 uur per dag op zoek naar de kansen die globalisering biedt. Verduurzaming kan volgens de ex
Bijlage: was er niet één munt, maar je kon makke-lijk reizen en zakendoen. Pas járen na de Tweede Wereldoor-log kwam ... van werkgeversvereniging VNO (het latere VNO-NCW) en zes jaar lang voorzitter van de So- ciaal-Economische ... economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Geen wereldburgers Globalisering en informatisering ... gister, maar van eergisteren. Het spreekt niet vanzelf en het is niet vanzelfsprekend. De oud SER-voorzitter ... dan kiest de overgrote meerderheid voor lokaal en regionaal.” Gouden kans Rinnooy Kan spreekt echter

Charlatans en natuurgeweld in de notenmarkt

Deal!
Noten worden steeds vaker door telers en producenten tijdens de oogst achtergehouden om de prijs
Bijlage: gaat veel geld om in de handel”, zegt directeur en inkoper Catharinus den Boon. Volgens hem trekt het ... het geluk- zoekers aan. “Toen de crisis begon en de rente van banken lager was, stap- ten veel nieuwkomers ... koop van een breed scala aan noten en vruchten, van pinda’s in China en walnoten in Chili, tot cashewnoten ... lastig krijgen wanneer een bepaalde noot duur wordt en de vraag terugloopt. Wij spreiden liever.” Wereldnetwerk ... overal raam- contracten afgesloten. Dat geeft ons en onze afnemers meer stabiliteit. Delinuts wil vooral

Overheid moet transparant en effectief inkopen

Deal!
Naomi van ’t Hof en Martine Konijnenberg zetten de voor inkopers belangrijkste wijzigingen op een rij.
Bijlage: treden. De nieuwe Aanbestedingswet wil een duidelijk en eenvormig kader bieden voor aanbesteden. Het centrale ... centrale doel is dat de overheid op een transparante en effectieve manier inkoopt tegen de beste prijs-kwali- ... beginselen van gelijke behandeling, transparantie en objectiviteit spelen een grote rol in de Aanbestedingswet ... zijn uitgenodigd om in te schrijven. Bij Eu- ropese en nationale aanbestedingen geldt het gelijkheidsbeginsel ... in alle fasen van de Overheid moet transparant en effectief inkopen aanBestedinGsWet Op 1 apriL 2013

Overijssel professionaliseert management van contracten en leveranciers

Deal!
door het contract- en leveranciersmanagement te professionaliseren. Alexander Medema en Maurits
Bijlage: november 2011 29 E uropese en nationale aanbe- stedingen worden in Over- ijssel centraal of onder ... formuleert het SSC inkoop- en aanbestedingsbeleid, maakt het sjablonen en processen en fungeert het als centraal ... inkoop, enkelvoudige en meer- voudige onderhandse aanbestedingen en het contract- en leveranciersmanagement ... het SSC werken nu een contract- beheerder en een contractmanager. De contractbeheerder maakt eenheidsover- ... contract compliance en de interne kansen op basis van synergie. De contractmanager professionaliseert

Inkopers en ontwerptechnici samen in de innovatieketen

Deal!
softwarebedrijven Cisco, Westinghouse en Diebold werken inkopers daarom nauw samen met technisch ontwerpers. Ketensamenwerking was het toverwoord in Boston.
Bijlage: amerikaanse softwarebedrijven cisco, westinghouse en diebold werken inkopers daarom nauw samen met technisch ... toverwoord in boston. tekst: peter Verkooijen inkopers en ontwerptechnici samen in de innovatieketen cpo ... met 700 miljoen aan orders voor nieuwe producten en zet- te zijn fabrikanten onder druk met onder- handelingen ... kostendrijvers in hun netwerkapparatuur te identificeren en analyseren. Het team onderzocht ook mogelijke ontwerpwijzigingen ... zelf. We konden die omdraaien en tegen hen gebruiken. Sommige begrepen en accep- teerden dat. De rest

From Science: Op Leven en dood

Deal!
-Wessels substantieel. Deze forse boete reflecteert de ernst van de ontstane situatie en het is dan
Bijlage: bart vos op leven en dood Bart Vos is NEVI-hoogleraar inkoopmanagement aan de Universiteit van ... boete reflecteert de ernst van de ontstane situatie en het is dan ook logisch dat Van Weele zijn column ... inspectiebedrijf zelfs dat er sprake was van een hoog risico. En feitelijk was deze situ- atie vrij eenvoudig te ... de concur- rentie in de mondiale kledingindustrie en de stijgende kosten in Pakistan, beknibbelen producenten ... Pakistan dreigt dat land te duur te worden en kopen Europese en Amerikaanse retailers kun kleding liever

Inkoper is kostenbeheerser, verandermanager en honkvast

Deal!
Bijlage: verandermanager en honkvast Inkoperis En dat is ook logisch in een tijd waarin kostenreductie en rendementsverhoging ... focus op besparingen zaken als circulaire inkoop en de grondstoffenproblematiek naar de achtergrond ... issues die spelen zijn onder meer verandermanagement en leveranciersmanagement. In deze editie van Deal ... een aantal waarnemingen en die met reacties van deskundigen verder duiden en onderzoeken. Met een statistische ... van Deal! en NEVI Marketing & Communicatie. We gaan dit onderzoek jaarlijks uitvoeren en publiceren

Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s

Deal!
Inkopers en verkopers binnen één bedrijf zien elkaar vaak als tegenpolen. Rene Slootweg, Sherief ... Abdalla en Susan Schutjes houden een warm pleidooi voor samenwerking en geven aan hoe de krachten kunnen worden gebundeld.
Bijlage: met hetzelfde: on- derhandelen, relaties opbouwen en waarde toe- voegen voor (interne) klanten. Ze zouden ... juist regelmatig moeten opzoeken om ervarin- gen en tips met elkaar te delen. Sterker nog: in de huidige ... verkopers en inkopers vaak verrassend veel op elkaar. Waarom dus niet intern beginnen en van elkaar ... ontwerpt en installeert, dat verkopers en inkopers elkaar nodig hebben. Een link tus- sen inkoop en verkoop ... onontbeerlijk. Dit Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s inkopers en verkopers binnen één bedrijf

'Eigenlijk weinig verschil tussen inkoop en verkoop'

Deal!
Bijlage: INKOOPPRAKTIJK ‘EIGENLIJK WEINIG VERSCHIL TUSSEN INKOOP EN VERKOOP’ B ij de inleen van tijdelijk personeel ... formuleert. Als je goed beschrijft welke vaardighe- den en karaktereigenschappen iemand nodig heeft, kun je ... Gadella: “Dat komt aan de orde als beschikbaarheid en kwaliteit goed zijn.” Karaktereigenschappen DHL ... Express, DHL Parcel, DHL Freight, DHL Supply Chain en DHL Global Forwarding. Gadella is binnen Sourcing ... aanpakkers te selecteren met het Organisatie: DHL Naam en functie: Jeroen Gadella, senior sourcing manager

SRM is optelsom van relaties en ICT

Deal!
 leveranciersmanagement ontwikkelen en er zijn steeds betere applicaties voor handen.
Bijlage: RELATIONSHIP MANAGEMENT SRM IS OPTELSOM VAN RELATIES EN ICT Organisaties die zich binnen supplier relationship ... het gebied van leveranciersmanagement ontwikkelen en er zijn steeds betere applicaties voor handen. ... Dat bleek klip en klaar uit de Deal!-NEVI Natio- nale Inkoopenquêtes van 2014 en 2016: leveranciersmanagement ... wel te verklaren. Organisaties besteden meer en meer uit en worden daardoor afhankelijker van toeleveranciers ... op de supply base krijg je precies wat je wilt (en liefst meer…). Lange weg te gaan Qua ontwikkeling

Circulaire inkoper is gemotiveerd en betrokken

Deal!
Professioneel inkopen en tegelijk de wereld iets beter maken vraagt om ondernemende ... vaardigheden van de inkoper. Walter van der Es en Jan- Pieter Papenhuijzen brengen ... kwestie van beheerst risico’s durven nemen en een persoonlijke drive hebben. Dat bleek tijdens
Bijlage: inkoper interne motivatie, persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme te zijn. Naam: Walter van der Es Functie: ... CIRCULAIR INKOPER IS GEMOTIVEERD EN BETROKKEN Professioneel inkopen en tegelijk de wereld iets beter ... ondernemende vaardigheden van de inkoper. Walter van der Es en Jan- Pieter Papenhuijzen brengen verslag uit van ... durven nemen en een persoonlijke drive hebben. Circulair inkopen is geen modeverschijnsel en zou binnen ... consultant, gaf vol overtuiging inzicht in de biologische en technische kringlopen, samen verbeeld in het vlindermodel

Het geven en ontvangen van feedback

Artikel
Bijlage: code: ORG-COMP-kre-005-bl versie 1.1 Het geven en ontvangen van feedback Feedback geven Het geven ... Opbouwende en afbrekende kritiek Opbouwende kritiek Afbrekende kritiek Gaat over het hier en nu Gaat over ... Beschrijvend; feitelijke informatie Interpreterend en veroordelend Mening in de ik-vorm Mening namens ... duidelijk over het belang en de verwachting Onduidelijk over het belang en de verwachting Is gericht ... kritiek heeft op uw uiting, op iets wat u doet of zegt, en niet op u als persoon. Doe dit in ieder geval totdat

Overeenkomsten: de begrippen 'nietig' en 'vernietigbaar'

Artikel
Bij het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst moeten verschillende randvoorwaarden
Bijlage: Overeenkomsten: de begrippen ‘nietig’ en ‘vernietigbaar’ Bij het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst ... hij constateren dat de rechtshandeling nietig is en dus rechtens niet afdwingbaar. Het gewenste rechtsgevolg ... uitzondering: in het geval dat wil en verklaring van elkaar verschillen en dit is duidelijk of moet duidelijk ... is vermeld, verifieer dan of de offerte juist is en laat dit ook schriftelijk bevestigen. De overeenkomst ... omstandigheden en dwaling. Voor de inkooppraktijk is vooral dwaling van belang. Bedreiging, bedrog en misbruik

De standaard kostprijscalculatie en bezettingsresultaat, versie 1.1

Artikel
Bijlage: versie 1.1 De standaard kostprijscalculatie en bezettingsresultaat Bij de standaard kostprijscalculatie ... wordt er meer doorberekend dan de feitelijke kosten en is er sprake van een positief bezettingsresultaat ... immers verondersteld proportioneel variabel te zijn en worden alleen gemaakt als er ook daadwerkelijk productie ... afbeelding: werkelijke kosten, totale kostprijs en bezettingsresultaat Bezettings- winst Totale kostprijs ... (TCK + TVK) Het verschil tussen de verkoopprijs en de standaard kostprijs noemt men het transactie-

Klant en leverancier in een pijnlijke spagaat

Artikel
ICT-klantorganisaties hebben te maken met interne en externe leveranciers van ICT-producten en ... interne en externe ICT-leveranciers?” Als het misgaat, komen beide partijen in een pijnlijke ... eigen onderzoek en ervaringen een groot aantal aanbevelingen.
Bijlage: Aanbevelingen voor beter relatiemanagement Klant en leverancier in een pijnlijke spagaat Bron: IT ... hebben te maken met interne en externe leveranciers van ICT-producten en -diensten. De praktijk wijst ... ook: “Hoe verstevig ik mijn greep op mijn interne en externe ICT-leveranciers?” Als het misgaat, komen ... doen? De auteurs doen op basis van eigen onderzoek en ervaringen een groot aantal aanbevelingen. Aanbevelingen ... relatiemanagement Klant en leverancier in een pijnlijke spagaat Ivar Davids en Han Hendriks Voor een

Ondernemend samenwerken - strategische, tactische en operationele aspecten

Artikel
de man die mij toen zo wist te inspireren. Natuurlijk begint de afspraak te laat en loopt hij uit ... en agressief zoekt hij snel de verdieping van het thema.
Bijlage: Ondernemend Samenwerken Strategische, tactische en operationele aspecten Bron: onbekend Auteur: ... inspireren. Natuurlijk begint de afspraak te laat en loopt hij uit. Het typeert de gedreven persoonlijkheid ... Engelse termen, soms belerend, dan weer aanvallend en agressief zoekt hij snel de verdieping van het thema ... relaties kenschetsen van zeer intensief tot zeer los. En je ziet ook dat uitbesteders hun leveranciers op ... verantwoordelijk zijn voor de logistieke performance en het overnemen van logistieke taken. Je plant niet

Veranderkleuren (Caluwé en Vermaak), versie 1.1

Artikel
een manier van denken over organisaties en veranderen. Caluwé en Vermaak introduceerden daarom het
Bijlage: ORG-VERAM-kre-022-bl versie 1.1 Veranderkleuren (Caluwé en Vermaak) Mensen kijken verschillend naar veranderingen ... een manier van denken over organisaties en veranderen. Caluwé en Vermaak introduceerden daarom het denken ... Blauw verandering als gevolg van rationeel ontwerp en implementatie (bedrijfskundige benadering) Rood ... van het zoeken naar betekenisvolle perspectieven en het doorgronden van complexe patronen (betekenisgeving) ... over organisaties, waarbij belangen, conflicten en macht een belangrijke rol spelen. Deze manier van

Kansen bij internationaal inkopen en global sourcing

Artikel
serieus de mogelijkheden van internationaal inkopen en/of global sourcing te onderzoeken. We bespreken
Bijlage: versie 1.1 Kansen bij internationaal inkopen en global sourcing Er zijn allerlei redenen of kansen ... serieus de mogelijkheden van internationaal inkopen en/of global sourcing te onderzoeken. We bespreken ... goederen en diensten. Zo is West-Duitsland een gerenom- meerd land voor de bouw van machines en motoren ... motoren en is Portugal bekend voor zijn matrijzenbouw en zijn schoenenindustrie. Uw concurrenten zijn ermee ... ermee bezig Alles moet sneller, beter en goedkoper. Om als onderneming te overleven, moet je beter

Totstandkoming van overeenkomsten: hoe en wanneer?

Artikel
overeenkomst tot stand en wanneer komt een overeenkomst tot stand? Daarnaast is het de vraag wanneer een ... partij gebonden is aan zijn verklaring, en daarop niet meer terug kan komen.
Bijlage: versie 1 Totstandkoming van overeenkomsten: hoe en wanneer? Overeenkomsten kunnen zowel mondeling ... van belang: hoe komt een overeenkomst tot stand en wanneer komt een overeenkomst tot stand? Daarnaast ... wanneer een partij gebonden is aan zijn verklaring, en daarop niet meer terug kan komen. Een overeenkomst ... van zaken bij de totstandkoming van een mondelinge en een schriftelijke overeenkomst echter gelijk; beide ... totstandkoming van een overeenkomst via de mondelinge weg en via de schriftelijke weg. Ook kijken we naar de totstandkoming

Kwaliteitsmanagement: Crosby's maturity grid en veertienstappenprogramma

Artikel
Philip Crosby heeft een aantal theorieën en modellen ontwikkeld. De eerste is zijn zero defects ... geworden met zijn diagnosemodel, het maturity grid model. Dit model kent vijf fasen en elke fase heeft
Bijlage: maturity grid en veertienstappenprogramma Philip Crosby heeft een aantal theorieën en modellen ontwikkeld ... het maturity grid model. Dit model kent vijf fasen en elke fase heeft zijn eigen kenmerken. Door deze ... geconstateerd. De oorzaak is nog onbekend. Inspectie en controle zijn de enige middelen die we tot onze ... goed overdacht moeten worden gepland, gebudgetteerd en bewaakt. Deze aanpak van Crosby lijkt wat populair ... benadrukt is dat kwaliteitszorg geen project is en dat het begint met een attitude- verandering. Daarnaast

Gezamenlijke operatie van AH en Iglo Mora

Artikel
Een leadtime van nul komma nul. Het logistieke concept dat Iglo Mora en Albert Heijn ... waarmaken. De uitslag, het transport en de inslag van goederen in het volledig geautomatiseerde diepvriesmagazijn volstaat met een simpele druk op de knop.
Bijlage: LEV-PART-art-002-bl Gezamenlijke operatie van AH en Iglo Mora Bron: Inkoop & Logistiek, nr. 10, oktober ... nul komma nul. Het logistieke concept dat Iglo Mora en Albert Heijn ontwikkelden voor de gezamenlijke operatie ... die belofte waarmaken. De uitslag, het transport en de inslag van goederen in het volledig geautomatiseerde ... logistieke proces geautomatiseerd, zoals de inslag en het transport van het hoogbouw- naar het miniload-magazijn ... Salvesen. Aan de samenwerking tussen Iglo Mora en AH lag in eerste instantie ketenintegratie ten grondslag

Macht en invloed: Mintzberg, versie 1.1

Artikel
coalitie bepaalt in belangrijke mate de inrichting van de primaire bedrijfsprocessen en heeft een grote ... invloed po de besluitvorming en inzet van middelen. We kunnen stellen dat geplande veranderingen met ... personen en de partijen die een grote invloed hebben binnen de organisatie. Mintzberg stelt dat iedere organisatie in principe vijf medewerkers kent.
Bijlage: code: ORG-VERAM-kre-015-bl versie 1.1 Macht en invloed: Mintzberg Mintzberg introduceerde het ... primaire bedrijfs- processen en heeft een grote invloed op de besluitvorming en inzet van middelen. We kunnen ... belang een goede inschatting te maken van de personen en de partijen die een grote invloed hebben binnen ... verantwoordelijk zijn voor de gehele organisatie en voor het vervullen van de missie van de organisatie ... middenkader geeft leiding aan het uitvoerend personeel en verbindt de operationele kern met het strategisch