Er zijn 1657 resultaten gevonden

Waarden en waarde van wetenschappelijk onderzoek

Deal!
Een vorige keer betoogde ik dat wij als onderzoekers de legitimiteit en kwaliteit van ons onderzoek nog beter moeten onderbouwen.
Bijlage: de resultaten Finn Wynstra is hoogleraar Inkoop en Supply Management bij de Rotterdam School of Management ... betoogde ik dat wij als onderzoekers de legitimiteit en kwaliteit van ons onderzoek nog beter moeten onderbouwen ... de vraag of wetenschappers de goede dingen doen en of ze die op de juiste manier doen. Of we de goede ... and dirty) voor inkoopmanagementonderzoek gedaan, en daaruit komt een aardige top 10. Ik was in eerste ... ook actuele thema’s in de praktijk betref- fen, en dus in potentie praktische waarde hebben. Vier van

Het verschil tussen weten en doen

Deal!
De gereedschapskist van de inkoper zit vol theorieën, instrumenten, methoden en technieken, maar ... kloof tussen weten en doen, en bespreekt samen met emeritus hoogleraar Dirk-Jan Kamann de eerste resultaten van dat onderzoek.
Bijlage: ‘(…) want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid, die ... een groot aantal theorieën, methoden, technieken en instrumenten. Maar in de praktijk valt het gebruik ... volgens de theorie en wat ze daadwerkelijk doen. Vaak werd de oorzaak gezocht in sector en grootte van de ... zogeheten knowing-doing gap, de kloof tussen we- ten en doen, een fenomeen dat niet beperkt blijft tot inkoop ... dat wat een inkoper als uitdagingen en oplossingen daarvoor ziet en vooral in de praktijk toepast, wordt

Circulair inkopen: knelpunten, succesfactoren en handvatten

Deal!
inkoopproces. Inkoopconsultant Carmen van Kruisbergen zet knelpunten en succesfactoren op een rij
Bijlage: SSupply Value heeft onderzoek gedaan naar de knelpunten en succesfac-toren bij circulair inkopen. Op basis van ... uitgevoerd op basis van de kwalitatie-ve onderzoeksmethode en heeft plaatsgevonden in de tweede helft van vorig ... basis van hun kennis over de circulaire economie en circulaire inkoop (onder meer Rijks- overheid, PIANOo ... kooptraject ligt de nadruk vooral op het voorbereidende en tactische vlak. Het is belangrijk om in de strategiefase ... draagvlak te creëren bij het management en de interne klant. De visie en ambitie op het gebied van circulair

"Globalisering en informatisering zijn de megatrends"

Deal!
en is 24 uur per dag op zoek naar de kansen die globalisering biedt. Verduurzaming kan volgens de ex
Bijlage: was er niet één munt, maar je kon makke-lijk reizen en zakendoen. Pas járen na de Tweede Wereldoor-log kwam ... van werkgeversvereniging VNO (het latere VNO-NCW) en zes jaar lang voorzitter van de So- ciaal-Economische ... economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Geen wereldburgers Globalisering en informatisering ... gister, maar van eergisteren. Het spreekt niet vanzelf en het is niet vanzelfsprekend. De oud SER-voorzitter ... dan kiest de overgrote meerderheid voor lokaal en regionaal.” Gouden kans Rinnooy Kan spreekt echter

Charlatans en natuurgeweld in de notenmarkt

Deal!
Noten worden steeds vaker door telers en producenten tijdens de oogst achtergehouden om de prijs
Bijlage: gaat veel geld om in de handel”, zegt directeur en inkoper Catharinus den Boon. Volgens hem trekt het ... het geluk- zoekers aan. “Toen de crisis begon en de rente van banken lager was, stap- ten veel nieuwkomers ... koop van een breed scala aan noten en vruchten, van pinda’s in China en walnoten in Chili, tot cashewnoten ... lastig krijgen wanneer een bepaalde noot duur wordt en de vraag terugloopt. Wij spreiden liever.” Wereldnetwerk ... overal raam- contracten afgesloten. Dat geeft ons en onze afnemers meer stabiliteit. Delinuts wil vooral

Overheid moet transparant en effectief inkopen

Deal!
Naomi van ’t Hof en Martine Konijnenberg zetten de voor inkopers belangrijkste wijzigingen op een rij.
Bijlage: treden. De nieuwe Aanbestedingswet wil een duidelijk en eenvormig kader bieden voor aanbesteden. Het centrale ... centrale doel is dat de overheid op een transparante en effectieve manier inkoopt tegen de beste prijs-kwali- ... beginselen van gelijke behandeling, transparantie en objectiviteit spelen een grote rol in de Aanbestedingswet ... zijn uitgenodigd om in te schrijven. Bij Eu- ropese en nationale aanbestedingen geldt het gelijkheidsbeginsel ... in alle fasen van de Overheid moet transparant en effectief inkopen aanBestedinGsWet Op 1 apriL 2013

Overijssel professionaliseert management van contracten en leveranciers

Deal!
door het contract- en leveranciersmanagement te professionaliseren. Alexander Medema en Maurits
Bijlage: november 2011 29 E uropese en nationale aanbe- stedingen worden in Over- ijssel centraal of onder ... formuleert het SSC inkoop- en aanbestedingsbeleid, maakt het sjablonen en processen en fungeert het als centraal ... inkoop, enkelvoudige en meer- voudige onderhandse aanbestedingen en het contract- en leveranciersmanagement ... het SSC werken nu een contract- beheerder en een contractmanager. De contractbeheerder maakt eenheidsover- ... contract compliance en de interne kansen op basis van synergie. De contractmanager professionaliseert

Inkopers en ontwerptechnici samen in de innovatieketen

Deal!
softwarebedrijven Cisco, Westinghouse en Diebold werken inkopers daarom nauw samen met technisch ontwerpers. Ketensamenwerking was het toverwoord in Boston.
Bijlage: amerikaanse softwarebedrijven cisco, westinghouse en diebold werken inkopers daarom nauw samen met technisch ... toverwoord in boston. tekst: peter Verkooijen inkopers en ontwerptechnici samen in de innovatieketen cpo ... met 700 miljoen aan orders voor nieuwe producten en zet- te zijn fabrikanten onder druk met onder- handelingen ... kostendrijvers in hun netwerkapparatuur te identificeren en analyseren. Het team onderzocht ook mogelijke ontwerpwijzigingen ... zelf. We konden die omdraaien en tegen hen gebruiken. Sommige begrepen en accep- teerden dat. De rest

From Science: Op Leven en dood

Deal!
-Wessels substantieel. Deze forse boete reflecteert de ernst van de ontstane situatie en het is dan
Bijlage: bart vos op leven en dood Bart Vos is NEVI-hoogleraar inkoopmanagement aan de Universiteit van ... boete reflecteert de ernst van de ontstane situatie en het is dan ook logisch dat Van Weele zijn column ... inspectiebedrijf zelfs dat er sprake was van een hoog risico. En feitelijk was deze situ- atie vrij eenvoudig te ... de concur- rentie in de mondiale kledingindustrie en de stijgende kosten in Pakistan, beknibbelen producenten ... Pakistan dreigt dat land te duur te worden en kopen Europese en Amerikaanse retailers kun kleding liever

Inkoper is kostenbeheerser, verandermanager en honkvast

Deal!
Bijlage: verandermanager en honkvast Inkoperis En dat is ook logisch in een tijd waarin kostenreductie en rendementsverhoging ... focus op besparingen zaken als circulaire inkoop en de grondstoffenproblematiek naar de achtergrond ... issues die spelen zijn onder meer verandermanagement en leveranciersmanagement. In deze editie van Deal ... een aantal waarnemingen en die met reacties van deskundigen verder duiden en onderzoeken. Met een statistische ... van Deal! en NEVI Marketing & Communicatie. We gaan dit onderzoek jaarlijks uitvoeren en publiceren

Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s

Deal!
Inkopers en verkopers binnen één bedrijf zien elkaar vaak als tegenpolen. Rene Slootweg, Sherief ... Abdalla en Susan Schutjes houden een warm pleidooi voor samenwerking en geven aan hoe de krachten kunnen worden gebundeld.
Bijlage: met hetzelfde: on- derhandelen, relaties opbouwen en waarde toe- voegen voor (interne) klanten. Ze zouden ... juist regelmatig moeten opzoeken om ervarin- gen en tips met elkaar te delen. Sterker nog: in de huidige ... verkopers en inkopers vaak verrassend veel op elkaar. Waarom dus niet intern beginnen en van elkaar ... ontwerpt en installeert, dat verkopers en inkopers elkaar nodig hebben. Een link tus- sen inkoop en verkoop ... onontbeerlijk. Dit Verkoper en inkoper: van tegenpolen tot collega’s inkopers en verkopers binnen één bedrijf

'Eigenlijk weinig verschil tussen inkoop en verkoop'

Deal!
Bijlage: INKOOPPRAKTIJK ‘EIGENLIJK WEINIG VERSCHIL TUSSEN INKOOP EN VERKOOP’ B ij de inleen van tijdelijk personeel ... formuleert. Als je goed beschrijft welke vaardighe- den en karaktereigenschappen iemand nodig heeft, kun je ... Gadella: “Dat komt aan de orde als beschikbaarheid en kwaliteit goed zijn.” Karaktereigenschappen DHL ... Express, DHL Parcel, DHL Freight, DHL Supply Chain en DHL Global Forwarding. Gadella is binnen Sourcing ... aanpakkers te selecteren met het Organisatie: DHL Naam en functie: Jeroen Gadella, senior sourcing manager

SRM is optelsom van relaties en ICT

Deal!
 leveranciersmanagement ontwikkelen en er zijn steeds betere applicaties voor handen.
Bijlage: RELATIONSHIP MANAGEMENT SRM IS OPTELSOM VAN RELATIES EN ICT Organisaties die zich binnen supplier relationship ... het gebied van leveranciersmanagement ontwikkelen en er zijn steeds betere applicaties voor handen. ... Dat bleek klip en klaar uit de Deal!-NEVI Natio- nale Inkoopenquêtes van 2014 en 2016: leveranciersmanagement ... wel te verklaren. Organisaties besteden meer en meer uit en worden daardoor afhankelijker van toeleveranciers ... op de supply base krijg je precies wat je wilt (en liefst meer…). Lange weg te gaan Qua ontwikkeling

Circulaire inkoper is gemotiveerd en betrokken

Deal!
Professioneel inkopen en tegelijk de wereld iets beter maken vraagt om ondernemende ... vaardigheden van de inkoper. Walter van der Es en Jan- Pieter Papenhuijzen brengen ... kwestie van beheerst risico’s durven nemen en een persoonlijke drive hebben. Dat bleek tijdens
Bijlage: inkoper interne motivatie, persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme te zijn. Naam: Walter van der Es Functie: ... CIRCULAIR INKOPER IS GEMOTIVEERD EN BETROKKEN Professioneel inkopen en tegelijk de wereld iets beter ... ondernemende vaardigheden van de inkoper. Walter van der Es en Jan- Pieter Papenhuijzen brengen verslag uit van ... durven nemen en een persoonlijke drive hebben. Circulair inkopen is geen modeverschijnsel en zou binnen ... consultant, gaf vol overtuiging inzicht in de biologische en technische kringlopen, samen verbeeld in het vlindermodel

Samenwerking tussen inkoop en HR moet beter

Deal!
Juist in de huidige gespannen arbeidsmarkt is samenwerking tussen inkoop en hr van groot belang ... . Inhuurexperts Antoinette Vriend en Mark Bassie bespreken een aantal best practices en presenteren
Bijlage: Functie zelfstandig interim inkoop- en contractmanager en veranderexpert Organisatie Omnifocus ... zelfstandig professional en onderzoeker en adviseur over flexibilisering en inhuur Organisatie Flex-Beheer ... Flex-Beheer SAMENWERKING TUSSEN INKOOP EN HR MOET BETER Juist in de huidige gespannen arbeids- markt ... samenwerking tussen inkoop en hr van groot belang. Inhuurexperts Antoinette Vriend en Mark Bassie be- spreken ... spreken een aantal best practices en presenteren een beknopt stappenplan om de samenwerking gestalte

Milieuwinst en een lagere inkoopprijs: het kán!

Deal!
grootste Nederlandse netwerkbedrijven. Ze staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een gezamenlijke
Bijlage: netwerkbedrijven. Ze staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een gezamenlijke Europese aanbesteding ... uiteen hoe dit traject is verlopen. Milieuwinst en een lagere inkoopprijs: het kán! Door Alexander ... management en ontwikkeling van het transport- en distribu- tienetwerk voor elektriciteit (midden- en laagspanning) ... laagspanning) en gas. De vier grootste Ne- derlandse netwerkbedrijven Enexis, Allian- der, Stedin/Joulz en Delta ... gezamenlijke specificaties en stra- tegie komen tot een Europese aanbesteding en de vorming van een ideale

Nieuwe dynamiek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieders

Deal!
zorg. Inmiddels is de selectiefase afgerond en zijn negen aanbieders gecontracteerd. In dit artikel worden de resultaten van de pilot gepresenteerd.
Bijlage: 2014 van Deal! Magazine beschreven we achtergrond en opzet van de pilot prestatie-inkoop binnen Achmea ... gekozen voor twee verschillende aandoe- ningen: staar en borstkanker. Een staaroperatie is een eenvoudige ... monodisciplinaire ingreep, hoog gestandaardiseerd en minder belastend voor de patiënt. Borstkanker(chirurgie) ... multidisciplinaire behandeling, is minder gestandaar- diseerd en kent een langdurig zorgproces. Achmea heeft bewust ... staaroperaties in (Rotterdam, Amsterdam, Noordoost-Nederland en West-Brabant/Zeeland), één regio koopt borstkankerchirur-

'Samen bouwen we goedkoper, sneller en beter'

Deal!
 eindresultaat en de wensen van de klant centraal staan. De transformatie vergt een heel andere manier ... van denken over waarde, inkoop en samenwerking. Directeur TBI Bouw Harald van Keulen zet ... daarvoor de lijnen uit binnen de decentrale TBI-holdings. “In een platte bouwketen kunnen we goedkoper, sneller en beter bouwen.”
Bijlage: is in een paar jaar tijd fundamenteel veranderd en dat heeft alles te maken met de veranderde vraag ... nu anders inkopen, maar ook dat we leverancier en onderaannemers veel nauwer betrekken bij het bouwproces ... architect de opdracht om te ontwerpen en werd met constructeurs en ingenieurs een bestek gemaakt. Dit ... berekenden een prijs naar aanleiding van het bestek, en wie de goedkoopste prijs gaf kreeg het werk. Dat ... Van Keulen: “Dat vuistdikke bestek kwam op tafel, en om de kosten zo laag mogelijk te houden onderhandelden

Persoonlijke macht en vaardigheid

Artikel
Persoonlijke macht en vaardigheid spelen een belangrijke rol tijden onderhandelingen, naast marktmacht en kennismacht.
Bijlage: versie 1.1 Persoonlijke macht en vaardigheid Persoonlijke macht en vaardigheid spelen een belangrijke ... onderhandelingen, naast marktmacht en kennismacht. Deze persoonlijke macht en vaardigheid worden bepaald door: ... onderhandelaar met de doelstellingen van de onderhandeling en de doelstellingen van zijn eigen organisatie. • ... macht en vaardigheden moeten gebruiken. In situaties waarin de andere partij de marktmacht heeft en waarin

Macht en machtsbronnen

Artikel
Bijlage: code: ORG-LEID-kre-008-bl versie 1.1 Macht en machtsbronnen Het meest algemene kenmerk van leidinggeven ... het proces waardoor een leidinggevende de houding en het gedrag van zijn medewerkers wijzigt. Daartoe ... anderen, die zijzelf niet als noodzakelijk erkennen en die kunnen ingaan tegen hun eigen belangen of waarden ... belangrijkste bij macht is het bestaan van een boven- en een onderschikking tussen mensen, het is een ongelijkheids- ... twee of meer mensen een relatie met elkaar aangaan en waarin afhankelijkheid een rol speelt, is er sprake

Veranderkleuren (Caluwé en Vermaak), versie 1.1

Artikel
een manier van denken over organisaties en veranderen. Caluwé en Vermaak introduceerden daarom het
Bijlage: ORG-VERAM-kre-022-bl versie 1.1 Veranderkleuren (Caluwé en Vermaak) Mensen kijken verschillend naar veranderingen ... een manier van denken over organisaties en veranderen. Caluwé en Vermaak introduceerden daarom het denken ... Blauw verandering als gevolg van rationeel ontwerp en implementatie (bedrijfskundige benadering) Rood ... van het zoeken naar betekenisvolle perspectieven en het doorgronden van complexe patronen (betekenisgeving) ... over organisaties, waarbij belangen, conflicten en macht een belangrijke rol spelen. Deze manier van

Kansen bij internationaal inkopen en global sourcing

Artikel
serieus de mogelijkheden van internationaal inkopen en/of global sourcing te onderzoeken. We bespreken
Bijlage: versie 1.1 Kansen bij internationaal inkopen en global sourcing Er zijn allerlei redenen of kansen ... serieus de mogelijkheden van internationaal inkopen en/of global sourcing te onderzoeken. We bespreken ... goederen en diensten. Zo is West-Duitsland een gerenom- meerd land voor de bouw van machines en motoren ... motoren en is Portugal bekend voor zijn matrijzenbouw en zijn schoenenindustrie. Uw concurrenten zijn ermee ... ermee bezig Alles moet sneller, beter en goedkoper. Om als onderneming te overleven, moet je beter

Totstandkoming van overeenkomsten: hoe en wanneer?

Artikel
overeenkomst tot stand en wanneer komt een overeenkomst tot stand? Daarnaast is het de vraag wanneer een ... partij gebonden is aan zijn verklaring, en daarop niet meer terug kan komen.
Bijlage: versie 1 Totstandkoming van overeenkomsten: hoe en wanneer? Overeenkomsten kunnen zowel mondeling ... van belang: hoe komt een overeenkomst tot stand en wanneer komt een overeenkomst tot stand? Daarnaast ... wanneer een partij gebonden is aan zijn verklaring, en daarop niet meer terug kan komen. Een overeenkomst ... van zaken bij de totstandkoming van een mondelinge en een schriftelijke overeenkomst echter gelijk; beide ... totstandkoming van een overeenkomst via de mondelinge weg en via de schriftelijke weg. Ook kijken we naar de totstandkoming

Kwaliteitsmanagement: Crosby's maturity grid en veertienstappenprogramma

Artikel
Philip Crosby heeft een aantal theorieën en modellen ontwikkeld. De eerste is zijn zero defects ... geworden met zijn diagnosemodel, het maturity grid model. Dit model kent vijf fasen en elke fase heeft
Bijlage: maturity grid en veertienstappenprogramma Philip Crosby heeft een aantal theorieën en modellen ontwikkeld ... het maturity grid model. Dit model kent vijf fasen en elke fase heeft zijn eigen kenmerken. Door deze ... geconstateerd. De oorzaak is nog onbekend. Inspectie en controle zijn de enige middelen die we tot onze ... goed overdacht moeten worden gepland, gebudgetteerd en bewaakt. Deze aanpak van Crosby lijkt wat populair ... benadrukt is dat kwaliteitszorg geen project is en dat het begint met een attitude- verandering. Daarnaast