Er zijn 1657 resultaten gevonden

Managen van competenties en personeelsgesprekken

Artikel
Competentiemanagement houdt zich vooral bezig met de kwaliteiten en talenten van de medewerker ... : het aantrekken, ontwikkelen, optimaal inzetten en behouden van strategisch noodzakelijke ... optimaal benutten van de competenties van de medewerker door middel van een goede taakverdeling en ... het verkrijgen van het werk dat is aangepast aan de persoonlijke capaciteiten en interesse en tot ... het verschaffen van de mogelijkheid tot groei en zelfontplooiing. Ook een rechtvaardige beloning is belangrijk.
Bijlage: competenties en personeelsgesprekken Competentiemanagement houdt zich vooral bezig met de kwaliteiten en talenten ... medewerker: het aantrekken, ontwikkelen, optimaal inzetten en behouden van strategisch noodzakelijke competenties ... medewerker door middel van een goede taakverdeling en zorgen voor goed personeel in de toekomst. Vanuit ... persoonlijke capaciteiten en interesse en tot het ver- schaffen van de mogelijkheid tot groei en zelfontplooiing ... competentiemanagement dient competentieontwikkeling te stimuleren en mensen te motiveren. Dit heeft ook gevolgen voor

Prestatiemeting en -verbetering in inkoop

Artikel
Inkoopprestatiemeting en -verbetering: hoe was het in de jaren ’80 en ’90, hoe staan we er nu ... voor en waar moeten we naartoe? Dat was het onderwerp van de lezing die prof.dr. Arjan van Weele hield
Bijlage: 3 code: AUT-PRES-art-003-bl Prestatiemeting en -verbetering in inkoop Bron: Inkoop & Logistiek ... Inkoopprestatiemeting en -verbetering: hoe was het in de jaren ’80 en ’90, hoe staan we er nu voor en waar moeten ... ver zijn gekomen als ze geen ambitie hadden gehad en ze voor zichzelf geen targets hadden gesteld. ... te checken, zodat duidelijk wordt hoe de conditie en de benen ervoor staan. Motivatie Als derde is ... noodzakelijk dat de wil om te winnen aanwezig is en de schaatssters sterk gemotiveerd zijn om topprestaties

Model van onderhandelingstactieken en machtsbronnen

Artikel
We kunnen een duidelijk verband leggen tussen diverse tactieken en bronnen van macht. Het zijn ... sterk verbonden met de persoonlijke macht van de aangestelde onderhandelaars, terwijl de vraag- en
Bijlage: onderhandelingstactieken en machtsbronnen We kunnen een duidelijk verband leggen tussen diverse tactieken en bronnen ... de aangestelde onderhandelaars, terwijl de vraag- en aanbodtactieken in belangrijke mate in wisselwerking ... het gebruik van vraag- en aanbodtactieken zal kunnen beïnvloeden. Plannings- en tijdstactieken zullen ... verband met elk van de drie genoemde machtsstructuren en -bronnen. Deze relaties worden uitgedrukt in de ... afbeelding. afbeelding: machtsbronnen en hun relatie met tactieken vraag en aanbod concessiepatronen autoriteit

Whitepaper Verantwoord Inbesteden en Uitbesteden

Artikel
vanuit een zakelijke en pragmatische invalshoek het actuele probleem van in- en uitbesteden van diensten ... in het belang van alle betrokken partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer, werknemer en adviesbureaus ... ) met als invalshoek verantwoordelijk marktgedrag en voldoende ruimte voor sociaal beleid, een ... werkzaamheden daaromheen) verantwoord wil inrichten. Dit vraagstuk is voor álle stakeholders interessant en ... relevant, omdat zij worden beïnvloed door de beslissing tot welke vorm van in- en/of uitbesteding dan

Prestatieverbetering door value sourcing bij uitbesteder en toeleverancier

Deal!
Om nog beter te kunnen concurreren, moeten uitbesteders en toeleveranciers investeren in ... kennisdeling met klanten, structuur aan een optimale onderlinge afstemming en prestatieverbeteringen.
Bijlage: beter te kunnen concurreren, moeten uitbesteders en toeleveranciers investeren in optimale onderlinge ... structuur aan een optimale onderlinge afstemming en prestatieverbeteringen. Prestatieverbetering door ... bij uitbesteder en toeleverancier Door Hadewij van de Kamp en Karin Stalenhoef S upply chains ... de veran- derende wereld van morgen. De producten en diensten van morgen moeten de gewenste kwaliteit ... nologie en op het juiste moment geleverd worden tegen de laagste totale kosten. De wensen en eisen van

"Balanceren tussen wat kan en mag blijft leuk"

Deal!
het nog veel te leuk om onderzoek te doen en jonge mensen te begeleiden.” Een interview.
Bijlage: JAAR MET EMERITAAT ‘BALANCEREN TUSSEN WAT KAN EN MAG BLIJFT LEUK’ Na 31 jaar hoogleraar te zijn geweest ... vind het nog veel te leuk om onderzoek te doen en jonge mensen te begeleiden.” � n 1987 werd econometrist ... Telgen benoemd tot hoogleraar Toegepaste Wiskunde en Logistiek aan de Universiteit Twente. Hij was destijds ... Weele kwam hij in aanraking met het inkoopvakgebied en in 1994 werd zijn leerstoel – door sponsoring van ... NEVI-financiering en sindsdien wordt de leerstoel – inmiddels tot Besliskunde en Inkoopmanagement gedoopt

Afstemmen van contractinhoud en leveranciersrelatiemanagement

Artikel
Het soort contract en de vorm van de leveranciersrelatie kennen een sterke onderlinge samenhang ... . Hoewel veel organisaties een gestandaardiseerde contractvorm kennen, is de inhoud en de manier van ... vanuit het contract naar de operationele of klant-processen. Deze variatie vraagt om heldere en
Bijlage: Afstemmen van contractinhoud en leveranciersrelatiemanagement Het soort contract en de vorm van de leveranciersrelatie ... gestandaardiseerde contractvorm kennen, is de inhoud en de manier van het leveranciersrelatiemanagement toch ... klant- processen. Deze variatie vraagt om heldere en standaard controlepunten binnen de contracten om ... de volgende punten: • identiteit van de partijen en bevoegdheid van de ondertekenaar • wat is de rechtsgrond ... partijen over voldoende informatie? • hoe, wanneer en waar wordt er geleverd? • hoe vindt de controle

Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema's UMC's

Artikel
flinke mis-alignment op de gebieden innovatie en servicegerichtheid. Werk aan de winkel dus voor inkopers. Gelukkig is de ambitie groot.
Bijlage: : 1 van 5 code: SPE-ZRG-art-006-bl Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema’s UMC’s Bron: ... 2010 Door Alexander Arsath Ro’is en Martijn Dekker Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema’s ... een flinke mis-alignment op de gebieden innovatie en servicegerichtheid. Werk aan de winkel dus voor ... waar de rode lijn de focus van de board aangeeft en de witte lijn de huidige ontwikkelgraad van de ... aanzien van inkoop weer en de zwarte lijn de ambitie van inkoop. Opvallend en ongebruikelijk is dat

Publiek Private Samenwerking en aanbesteden

Artikel
Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) werken de overheid en het bedrijfsleven samen bij de ... de aanleg en exploitatie van bedrijventerreinen. De overheid en het bedrijfsleven houden ieder hun ... eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Taken en risico’s zijn op heldere wijze verdeeld. Het ... doel van de samenwerking is het realiseren van meerwaarde, efficiëntiewinst en het stimuleren van ... innovatieve oplossingen. Voor de overheid kan een maatschappelijk project aan kwaliteit winnen en
Bijlage: Samenwerking en aanbesteden Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) werken de overheid en het bedrijfsleven ... ziekenhuis of de aanleg en exploitatie van bedrijventerreinen. De overheid en het bedrijfsleven houden ... houden ieder hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Taken en risico’s zijn op heldere wijze verdeeld ... het realiseren van meerwaarde, efficiëntiewinst en het stimuleren van innovatieve oplossingen. Voor ... een maatschappelijk project aan kwaliteit winnen en kunnen extra financiële middelen worden verkregen

Ken de regels én de markt

Deal!
Wees pragmatisch, formuleer je vraag helder en begin tijdig met het inkooptraject, zodat je nog ... tijd hebt om de markt te inventariseren en eventueel consulteren. Dat zijn de voornaamste adviezen
Bijlage: 18 november 2010 O verheidsinkopers klagen steen en been over de steeds dwingender wor- dende aanbestedings- ... krijgen steeds vaker naar de rechter stappen. Tja, en dan is er altijd wel iets te vinden in het proces ... opgesteld en gunningscriteria die niet goed zijn toegepast. “Zorg daarom voor een transparant en objectief ... geding.” Imhoff, Wolters en Schrijver wijzen alle drie op het belang van heldere en vooral concre- te selectiecriteria ... leveran- Wees pragmatisch, formuleer je vraag helder en begin tijdig met het inkooptraject, zodat je nog

Een nieuwe lente en een nieuw geluid…

Deal!
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, zo klinkt een van de bekendste beginregels uit de ... . De Tachtigers schreven vooral om louter schoonheid te scheppen (l’art pour l’art) en hebben de naam ... , als dat er al is, losstaat van de bedrijfsstrategie en men zich vooral concentreert op het realiseren van kortetermijnbesparingen.
Bijlage: WynsTra Prof. dr. ir. BarT vos ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, zo klinkt een van de bekendste ... louter schoonheid te scheppen (l’art pour l’art) en hebben de naam dat ze de hele Nederlandse literatuur ... dat er al is, losstaat van de bedrijfsstrategie en men zich vooral concentreert op het realiseren van ... jaar geleden: ‘Afdeling Inkoop heeft de toekomst’. En inderdaad de NEVI heeft nog nooit zo veel leden ... het aantal in- koopprofessionals groeit nog steeds en er verschijnen nu zelfs regelmatig inkoopgerelateerde

Hr en inkoop touwtrekken om tijdelijk personeel

Deal!
Bijlage: vroeger nooit. En kijk daarvoor uit, want ik heb dingen gezien die volgens mij onder personeel en talent vallen ... vallen en dan vraagt opeens iemand wat dat gaat kosten. Ik merk dat ze zich steeds meer bemoeien met ... drie kostenposten. Inzet van tijdelijk personeel en externen neemt toe. “De meeste bedrijven weten niet ... vinden en opleiden. Tijdelijke arbeidskrachten worden nog vaak binnengehaald door lijnmanagers en betaald ... systemen (VMS) van leveranciers zoals Peopleclick en Fieldglass te gebruiken om hun flexibele arbeidskrachten

Je hebt inkoop, en je hebt inkoop

Deal!
Jaar 2010. Rietveld kreeg veel enthousiaste reacties en bijval, ook uit disciplines buiten inkoop ... . Maar hij kwam ook enkele fervente tegenstanders tegen. En soms een zaal die stil bleef. Maar meestal ... was er veel dialoog, en daar gaat het om. Gerco Rietveld over leerervaringen met het nieuwe inkoopparadigma.
Bijlage: verzameling van opvat- tingen, concepten, waarden en toepassin- gen, die weergeeft hoe een bepaalde (veelal ... niet plat was, maar rond. Het verschil tussen plat en rond kan je als mens snel bevatten, maar het doorzien ... aanhoren, maar het echt bevatten is een leerproces. En dat geldt ook voor mij! In alle contacten die ik ... boek ontstaan tal van nieuwe in- zichten, ideeën en ervaringen. Businessgedreven inkoop Ik liep deze ... valt. Een ondernemer vertelde op heel inspirerende en overtuigende wijze hoe hij zijn tuincentrum runt

Koesteren en kneden van een ijzersterk merk

Deal!
- Schoonen en Gert Walhof. De Nederlandse inkoopbijbel is strak toegesneden op het hboonderwijs en de praktijk.
Bijlage: meepraten, want zijn pro- fessionele ontwikkeling en die van het inkoopvak lopen parallel. Met name in ... kostenbeheersing niet bezig is opgebouwde waarde en geloofwaardigheid te vernietigen. Van Weele: “Echte ... staan.” Assessment en certificering We spreken Van Weele, Jordie van Berkel-Schoonen en Gert Walhof over ... vaste voet aan de grond hebben gekregen, in het mkb en de publieke sector is de take-off van recente datum ... datum. Van Weele: “De regelgeving is zo complex, en daardoor zo lastig te hanteren, dat je daar hooggekwalificeerde

Accountant en inkoper gebaat bij partnerschap

Deal!
Veel gemeenten en woningcoöperaties hebben grote moeite een accountant te vinden. Onderzoekers ... Wim Nieland en Riemer Schreiber betogen dat je als inkoper moet vaststellen welke rol de accountant voor je vervult.
Bijlage: AevesBenefit ACCOUNTANT EN INKOPER GEBAAT BIJ PARTNERSCHAP Veel gemeenten en woningcoöperaties hebben ... accountant te vinden. Onderzoekers Wim Nieland en Riemer Schreiber betogen dat je als inkoper moet ... tigheid en contract compliance van de organisatie. De accountant contro- leert of de goederen en diensten ... contracten. Er ligt dus een directe lijn tussen inkoop en de accountant. Onderzoek Wat vindt inkoop van de ... de accountant op betrouwbaarheid, deskundigheid en communicatie: • Op een schaal van 1 tot 10 scoren

Blockchain maakt ketens sneller en efficënter

Deal!
technologie laat ketens sneller, foutlozer en met minder risico’s verlopen. Een verkenning van de ...  mogelijkheden in inkoop en supply (chain) management. Inkopers doen er goed aan zich te verdiepen in ‘digitaal dagboek’.
Bijlage: ‘DIGITAAL LOGBOEK’ BLOCKCHAIN MAAKT KETENS SNELLER EN EFFICIËNTER Blockchain mag dan een buzzwoord zijn ... foutlozer en met minder risico’s verlopen. Een verkenning van de mogelijkheden in inkoop en supply ... techbedrijf in een pilot de mogelijk- heden onderzoeken en ook de overheid (Dutch Blockchain Coali- tion). In ... toepassing van informatietechnologie binnen inkoop en sup- ply management, procurement tech, is allesbehalve ... spelen, staan e-procurement, in- koop-intelligence en data-analyse op een gedeelde elfde plaats (de twee

"Haken en ogen aan regelgeving circulair inkopen"

Deal!
, technici en ingenieurs peinzen nog over een eenduidige ekenmethode. Advocaat Daan Versteeg schreef mee aan een preadvies over circulair bouwen.
Bijlage: COBOUW INTERVIEW MET ADVOCAAT DAAN VERSTEEG ‘HAKEN EN OGEN AAN REGELGEVING CIRCULAIR INKOPEN’ Circulair ... een bouwproject nu circulair? Juristen, technici en ingenieurs peinzen nog over een eenduidige rekenmethode ... Nederland ge- bouwd. Het begin is er, maar het moet meer en beter. Advocaat Daan Versteeg van Rozemond Advocaten ... circulair aan- besteden en hij ziet ook nog flink wat haken en ogen op het gebied van wet- en regelgeving. Hoe- ... fasen. Daarbij wordt ook gelet op gebruikskosten en de verwijde- ringskosten. Die laatste zijn bij een

De organisationele ijsberg: zichtbare en onzichtbare organisatie, versie 1.1

Artikel
organisatie zich boven water en een groot deel zich onder water. Bij deze ijsberg zien we dat er een ... verschil is tussen de formele, zichtbare organisatie en de informele, onzichtbare organisatie. De formele ... )persoonlijk en groepsgedrag. Hier vindt als het ware op individueel en/of groepsniveau de vertaling
Bijlage: versie 1.1 De organisationele ijsberg: zichtbare en onzichtbare organisatie Zouden we een organisatie ... een klein deel van de organisatie zich boven water en een groot deel zich onder water. Bij deze ijsberg ... verschil is tussen de formele, zichtbare organisatie en de informele, onzichtbare organisatie. De formele ... van (inter)persoonlijk en groepsgedrag. Hier vindt als het ware op individueel en/of groepsniveau de vertaling ... gevoelens tussen collega’s • relatie tussen baas en medewerkers • status • roddels De informele

De acht principes voor effectief ondernemerschap (Marcum en Smith)

Artikel
Het centrale idee in De 8 eigenschappen voor effectief ondernemerschap van Marcum en ... Smith is dat managers en ondernemers niet moeten vertrouwen op consultants, maar zélf moeten denken
Bijlage: principes voor effectief ondernemerschap (Marcum en Smith) Het centrale idee in De 8 eigenschappen ... effectief ondernemerschap van Marcum en Smith is dat managers en ondernemers niet moeten vertrouwen op ... het ego in de weg. Ze luisteren niet naar anderen en tonen graag hoe slim ze zijn, zeggen de auteurs ... nieuwsgierig zijn en ook hun medewerkers aanzetten tot nieuwsgierigheid. Richt u eerst op de vragen en niet meteen ... tijdelijk even buiten beschouwing, begin bescheiden en naïef aan nieuwe projecten. Neem afstand van de

Strategie bepalen: recource based theorie volgens Hamel en Prahalad

Artikel
kijken’ (omgevingsontwikkelen) en ‘van binnen naar buiten kijken’ (eigen
Bijlage: Strategie bepalen: resource based theorie volgens Hamel en Prahalad Een organisatiestrategie moet zijn gebaseerd ... buiten naar binnen kijken’ (omgevingsontwikkelingen) en ‘van binnen naar buiten kijken’ (eigen kerncompetenties ... uitgewerkt en versterkt. Kerncompetenties zijn combinaties van kennis, vaardigheden en attitudes die ... die elkaar versterken en waarmee een onderneming een uniek voordeel aan zijn afnemers kan bieden. We ... bijvoor- beeld in de vorm van relatiemanagement en serviceactiviteiten. • Productiecompetenties komen

Best Practices Bouw en GWW - Green Deal Circulair Inkopen

Artikel
In de bouwsector en de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) worden jaarlijks ... grote hoeveelheden materialen en grondstoffen gebruikt. Zo wordt meer dan de helft van alle ... grondstoffen in Nederland toegepast in de bouw. Tijdens de bouw, verbouwing en sloop van gebouwen ontstaan ... . In de bouw en GWW worden jaarlijks 260 miljoen ruwe ... grondstoffen gebruikt. Jaarlijks komt er een hoeveelheid van 23 miljoen bouw- en sloopafval vrij
Bijlage: een groot verschil maken. Circulaire betonketen en multiwaterwerken Hoe kunnen we de betonketen ... circa vijftig sluizen en waterkeringen. Daarover buigen Rijkswaterstaat en drie grote gemeenten zich ... project In dit project onderzoeken Rijkswater­ staat en drie grote gemeenten in welke mate zij grondstofefficiëntie ... het vervangen van vijftig sluizen en waterkeringen tussen 2020 en 2040. In de tweede pilot ontwikkelen ... ontwikkelen de drie grote gemeenten Rotterdam, Utrecht en Amsterdam een gezamenlijke strategie voor grondstof­

Strategische veranderingen in supply management en inkoop - de auteurs Frank Rozemeijer en Finn Wynstra stellen hun boek voor

Artikel
Björn Axelsson, Frank Rozemeijer en Finn Wynstra. De laatste twee auteurs stelden op uitnodiging van ... verschillende disciplines en sectoren vertalen naar de inkoopwereld. Waarom veranderingen doorvoeren op
Bijlage: verandering in supply management en inkoop De auteurs Frank Rozemeijer en Finn Wynstra stellen hun boek ... van de hand van Björn Axelsson, Frank Rozemeijer en Finn Wynstra. De laatste twee auteurs stelden op ... voorhanden zijnde kennis in verschillende disciplines en sectoren vertalen naar de inkoopwereld. Waarom veranderingen ... bedrijven nagaan waar ze staan op het gebied van inkoop en welke ontwikkellngstappen ze nog kunnen nemen. Op ... prijzen van verschillende leveranciers worden bekeken en vergeleken. Bij purchasing coordination, de derde

Nieuwe aanbestedingsrichtlijn voor defensie- en veiligheidsopdrachten

Deal!
Tot voor kort vielen opdrachten op het gebied van defensiemateriaal en veiligheid buiten het
Bijlage: van het niet-Europees aanbeste- den van defensie- en veilig- heidsopdrachten was mo- gelijk op grond van ... drachten op het gebied van wapens, munitie en oorlogsmateriaal, en opdrachten waarbij wezenlijke veiligheidsbelangen ... het geding waren (zoals bestrijding van terrorisme en georganiseerde criminaliteit), buiten de aan- bestedingsprocedures ... overheids- opdrachten op het gebied van defensie en 30 miljard euro voor de aanschaf van nieuw materieel ... Nationale wetgeving Voor het Europees Parlement en de Europese Commissie reden om in 2005 met initiatie-