Er zijn 1680 resultaten gevonden

Prestatiemeting en -verbetering in inkoop

Artikel
Inkoopprestatiemeting en -verbetering: hoe was het in de jaren ’80 en ’90, hoe staan we er nu ... voor en waar moeten we naartoe? Dat was het onderwerp van de lezing die prof.dr. Arjan van Weele hield
Bijlage: 3 code: AUT-PRES-art-003-bl Prestatiemeting en -verbetering in inkoop Bron: Inkoop & Logistiek ... Inkoopprestatiemeting en -verbetering: hoe was het in de jaren ’80 en ’90, hoe staan we er nu voor en waar moeten ... ver zijn gekomen als ze geen ambitie hadden gehad en ze voor zichzelf geen targets hadden gesteld. ... te checken, zodat duidelijk wordt hoe de conditie en de benen ervoor staan. Motivatie Als derde is ... noodzakelijk dat de wil om te winnen aanwezig is en de schaatssters sterk gemotiveerd zijn om topprestaties

Model van onderhandelingstactieken en machtsbronnen

Artikel
We kunnen een duidelijk verband leggen tussen diverse tactieken en bronnen van macht. Het zijn ... sterk verbonden met de persoonlijke macht van de aangestelde onderhandelaars, terwijl de vraag- en
Bijlage: onderhandelingstactieken en machtsbronnen We kunnen een duidelijk verband leggen tussen diverse tactieken en bronnen ... de aangestelde onderhandelaars, terwijl de vraag- en aanbodtactieken in belangrijke mate in wisselwerking ... het gebruik van vraag- en aanbodtactieken zal kunnen beïnvloeden. Plannings- en tijdstactieken zullen ... verband met elk van de drie genoemde machtsstructuren en -bronnen. Deze relaties worden uitgedrukt in de ... afbeelding. afbeelding: machtsbronnen en hun relatie met tactieken vraag en aanbod concessiepatronen autoriteit

Whitepaper Verantwoord Inbesteden en Uitbesteden

Artikel
vanuit een zakelijke en pragmatische invalshoek het actuele probleem van in- en uitbesteden van diensten ... in het belang van alle betrokken partijen (opdrachtgever, opdrachtnemer, werknemer en adviesbureaus ... ) met als invalshoek verantwoordelijk marktgedrag en voldoende ruimte voor sociaal beleid, een ... werkzaamheden daaromheen) verantwoord wil inrichten. Dit vraagstuk is voor álle stakeholders interessant en ... relevant, omdat zij worden beïnvloed door de beslissing tot welke vorm van in- en/of uitbesteding dan

Afstemmen van contractinhoud en leveranciersrelatiemanagement

Artikel
Het soort contract en de vorm van de leveranciersrelatie kennen een sterke onderlinge samenhang ... . Hoewel veel organisaties een gestandaardiseerde contractvorm kennen, is de inhoud en de manier van ... vanuit het contract naar de operationele of klant-processen. Deze variatie vraagt om heldere en
Bijlage: Afstemmen van contractinhoud en leveranciersrelatiemanagement Het soort contract en de vorm van de leveranciersrelatie ... gestandaardiseerde contractvorm kennen, is de inhoud en de manier van het leveranciersrelatiemanagement toch ... klant- processen. Deze variatie vraagt om heldere en standaard controlepunten binnen de contracten om ... de volgende punten: • identiteit van de partijen en bevoegdheid van de ondertekenaar • wat is de rechtsgrond ... partijen over voldoende informatie? • hoe, wanneer en waar wordt er geleverd? • hoe vindt de controle

Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema's UMC's

Artikel
flinke mis-alignment op de gebieden innovatie en servicegerichtheid. Werk aan de winkel dus voor inkopers. Gelukkig is de ambitie groot.
Bijlage: : 1 van 5 code: SPE-ZRG-art-006-bl Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema’s UMC’s Bron: ... 2010 Door Alexander Arsath Ro’is en Martijn Dekker Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema’s ... een flinke mis-alignment op de gebieden innovatie en servicegerichtheid. Werk aan de winkel dus voor ... waar de rode lijn de focus van de board aangeeft en de witte lijn de huidige ontwikkelgraad van de ... aanzien van inkoop weer en de zwarte lijn de ambitie van inkoop. Opvallend en ongebruikelijk is dat

Publiek Private Samenwerking en aanbesteden

Artikel
Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) werken de overheid en het bedrijfsleven samen bij de ... de aanleg en exploitatie van bedrijventerreinen. De overheid en het bedrijfsleven houden ieder hun ... eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Taken en risico’s zijn op heldere wijze verdeeld. Het ... doel van de samenwerking is het realiseren van meerwaarde, efficiëntiewinst en het stimuleren van ... innovatieve oplossingen. Voor de overheid kan een maatschappelijk project aan kwaliteit winnen en
Bijlage: Samenwerking en aanbesteden Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) werken de overheid en het bedrijfsleven ... ziekenhuis of de aanleg en exploitatie van bedrijventerreinen. De overheid en het bedrijfsleven houden ... houden ieder hun eigen identiteit en verantwoordelijkheid. Taken en risico’s zijn op heldere wijze verdeeld ... het realiseren van meerwaarde, efficiëntiewinst en het stimuleren van innovatieve oplossingen. Voor ... een maatschappelijk project aan kwaliteit winnen en kunnen extra financiële middelen worden verkregen

Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema’s UMC’s

Deal!
flinke mis-alignment op de gebieden innovatie en servicegerichtheid. Werk aan de winkel dus voor inkopers. Gelukkig is de ambitie groot.
Bijlage: 2010 Door Alexander Arsath Ro’is en Martijn Dekker Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema’s ... een flinke mis-alignment op de gebieden innovatie en servicegerichtheid. Werk aan de winkel dus voor ... waar de rode lijn de focus van de board aangeeft en de witte lijn de huidige ontwikkelgraad van de ... aanzien van inkoop weer en de zwarte lijn de ambitie van inkoop. Opvallend en ongebruikelijk is dat ... Amsterdam en AMC Amsterdam. De NFU Procurement Board streeft naar inkoop- krachtenbundeling en inkoopprofessionali-

Hergebruik, deelgebruik en virtueel gebruik

Deal!
Bijlage: CCirculaire economie is het streven naar hergebruik en minimale waardevernietiging tijdens de levenscyclus ... toeleverancier blijft dan eigenaar van de materialen, en kan die daardoor gemakkelijker terugnemen. Inkopers ... sprake is van hergebruik, maar ook van deelgebruik en zelfs virtueel gebruik. Vlindermodel Douwe Jan ... eigenaar van Implement Circular Economy (ICE Amsterdam) en een van de twee keynote-sprekers tijdens het NNIC ... NNIC. Hij haalt zijn inspiratie uit de natuur en de creativiteit van de mens. Als basis voor een moderne

Marketeers en inkopers vinden elkaar

Deal!
marketingafdelingen. Een gedetailleerd verslag door Geert Geertsema en Roeland Weits.
Bijlage: blijft aan de orde van de dag, ook voor marketing en communicatie (marcom). SNS Reaal wil de marketinguitgaven ... rond in hun netwerk, selecteren een aantal bureaus en vragen offer- tes aan. Inkoop schuift in de laatste ... voordelen heeft om inkoop eerder in te schakelen en zo’n bureauselectie samen uit te voeren. Missiewerk ... de inkoopafdeling opgedeeld naar inkoopcategorieën en is een specialistisch inkoopteam beschikbaar. Ook ... category manager een paar keer per marketeers en inkopers vinden elkaar bank-verzekeraar sns

Software voor waardecreatie en risicoreductie

Deal!
Software voor contractmanagement, P2P en financial savings management heeft ... toekomst zijn een toenemend gebruik van software voor risicoreductie en waardecreatie.
Bijlage: 92 mensen deel, uit vrijwel alle sectoren en van grote en middelgrote bedrijven. De invloed van het ... definiëren we ‘adoptie’ als het beschik- baar hebben en gebruikmaken van een bepaald type inkoopsoft- ware ... significant gestegen in 2016: +18%. Het bestelproces en het uitvragen van prijzen bij leveranciers wordt ... Toegang voor de leveranciers tot P2P, e-sourcing en supplier information management (leveranciersgegevens) ... portal. Het gebruik van SOFTWARE VOOR WAARDECREATIE EN RISICOREDUCTIE 44 | Deal! | APRIL 2017

Lokale innovatieclusters en korte ketens

Deal!
Ondernemen in en met de regio biedt kansen. Korte productieketens zijn milieuvriendelijker ... en met lokale bedrijven kun je makkelijker een vertrouwensband opbouwen en samen ... innoveren. Voor inkopers betekent dit ketenbreed denken en samenwerken. Dit is de conclusie van het Hanze Inkoopseminar 2017.
Bijlage: gebouwd van lokale landbouwmaterialen zoals stro en aardappelkisten. Hierdoor kreeg je meteen na aankomst ... je, en komen voor 508 euro terug als Serranoham”, aldus Foorthuis. “Waarom? Omdat slachterijen en v ... 2017 LOKALE INNOVATIE- CLUSTERS EN KORTE KETENS Ondernemen in en met de regio biedt kansen. Korte ... milieuvriendelijker en met lokale bedrijven kun je makkelijker een vertrouwensband opbouwen en samen innoveren ... innoveren. Voor inkopers betekent dit ketenbreed denken en samenwerken. een straal van 42 kilometer rond

Ken de regels én de markt

Deal!
Wees pragmatisch, formuleer je vraag helder en begin tijdig met het inkooptraject, zodat je nog ... tijd hebt om de markt te inventariseren en eventueel consulteren. Dat zijn de voornaamste adviezen
Bijlage: 18 november 2010 O verheidsinkopers klagen steen en been over de steeds dwingender wor- dende aanbestedings- ... krijgen steeds vaker naar de rechter stappen. Tja, en dan is er altijd wel iets te vinden in het proces ... opgesteld en gunningscriteria die niet goed zijn toegepast. “Zorg daarom voor een transparant en objectief ... geding.” Imhoff, Wolters en Schrijver wijzen alle drie op het belang van heldere en vooral concre- te selectiecriteria ... leveran- Wees pragmatisch, formuleer je vraag helder en begin tijdig met het inkooptraject, zodat je nog

Een nieuwe lente en een nieuw geluid…

Deal!
‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, zo klinkt een van de bekendste beginregels uit de ... . De Tachtigers schreven vooral om louter schoonheid te scheppen (l’art pour l’art) en hebben de naam ... , als dat er al is, losstaat van de bedrijfsstrategie en men zich vooral concentreert op het realiseren van kortetermijnbesparingen.
Bijlage: WynsTra Prof. dr. ir. BarT vos ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, zo klinkt een van de bekendste ... louter schoonheid te scheppen (l’art pour l’art) en hebben de naam dat ze de hele Nederlandse literatuur ... dat er al is, losstaat van de bedrijfsstrategie en men zich vooral concentreert op het realiseren van ... jaar geleden: ‘Afdeling Inkoop heeft de toekomst’. En inderdaad de NEVI heeft nog nooit zo veel leden ... het aantal in- koopprofessionals groeit nog steeds en er verschijnen nu zelfs regelmatig inkoopgerelateerde

Hr en inkoop touwtrekken om tijdelijk personeel

Deal!
Bijlage: vroeger nooit. En kijk daarvoor uit, want ik heb dingen gezien die volgens mij onder personeel en talent vallen ... vallen en dan vraagt opeens iemand wat dat gaat kosten. Ik merk dat ze zich steeds meer bemoeien met ... drie kostenposten. Inzet van tijdelijk personeel en externen neemt toe. “De meeste bedrijven weten niet ... vinden en opleiden. Tijdelijke arbeidskrachten worden nog vaak binnengehaald door lijnmanagers en betaald ... systemen (VMS) van leveranciers zoals Peopleclick en Fieldglass te gebruiken om hun flexibele arbeidskrachten

Je hebt inkoop, en je hebt inkoop

Deal!
Jaar 2010. Rietveld kreeg veel enthousiaste reacties en bijval, ook uit disciplines buiten inkoop ... . Maar hij kwam ook enkele fervente tegenstanders tegen. En soms een zaal die stil bleef. Maar meestal ... was er veel dialoog, en daar gaat het om. Gerco Rietveld over leerervaringen met het nieuwe inkoopparadigma.
Bijlage: verzameling van opvat- tingen, concepten, waarden en toepassin- gen, die weergeeft hoe een bepaalde (veelal ... niet plat was, maar rond. Het verschil tussen plat en rond kan je als mens snel bevatten, maar het doorzien ... aanhoren, maar het echt bevatten is een leerproces. En dat geldt ook voor mij! In alle contacten die ik ... boek ontstaan tal van nieuwe in- zichten, ideeën en ervaringen. Businessgedreven inkoop Ik liep deze ... valt. Een ondernemer vertelde op heel inspirerende en overtuigende wijze hoe hij zijn tuincentrum runt

Koesteren en kneden van een ijzersterk merk

Deal!
- Schoonen en Gert Walhof. De Nederlandse inkoopbijbel is strak toegesneden op het hboonderwijs en de praktijk.
Bijlage: meepraten, want zijn pro- fessionele ontwikkeling en die van het inkoopvak lopen parallel. Met name in ... kostenbeheersing niet bezig is opgebouwde waarde en geloofwaardigheid te vernietigen. Van Weele: “Echte ... staan.” Assessment en certificering We spreken Van Weele, Jordie van Berkel-Schoonen en Gert Walhof over ... vaste voet aan de grond hebben gekregen, in het mkb en de publieke sector is de take-off van recente datum ... datum. Van Weele: “De regelgeving is zo complex, en daardoor zo lastig te hanteren, dat je daar hooggekwalificeerde

Accountant en inkoper gebaat bij partnerschap

Deal!
Veel gemeenten en woningcoöperaties hebben grote moeite een accountant te vinden. Onderzoekers ... Wim Nieland en Riemer Schreiber betogen dat je als inkoper moet vaststellen welke rol de accountant voor je vervult.
Bijlage: AevesBenefit ACCOUNTANT EN INKOPER GEBAAT BIJ PARTNERSCHAP Veel gemeenten en woningcoöperaties hebben ... accountant te vinden. Onderzoekers Wim Nieland en Riemer Schreiber betogen dat je als inkoper moet ... tigheid en contract compliance van de organisatie. De accountant contro- leert of de goederen en diensten ... contracten. Er ligt dus een directe lijn tussen inkoop en de accountant. Onderzoek Wat vindt inkoop van de ... de accountant op betrouwbaarheid, deskundigheid en communicatie: • Op een schaal van 1 tot 10 scoren

Blockchain maakt ketens sneller en efficënter

Deal!
technologie laat ketens sneller, foutlozer en met minder risico’s verlopen. Een verkenning van de ...  mogelijkheden in inkoop en supply (chain) management. Inkopers doen er goed aan zich te verdiepen in ‘digitaal dagboek’.
Bijlage: ‘DIGITAAL LOGBOEK’ BLOCKCHAIN MAAKT KETENS SNELLER EN EFFICIËNTER Blockchain mag dan een buzzwoord zijn ... foutlozer en met minder risico’s verlopen. Een verkenning van de mogelijkheden in inkoop en supply ... techbedrijf in een pilot de mogelijk- heden onderzoeken en ook de overheid (Dutch Blockchain Coali- tion). In ... toepassing van informatietechnologie binnen inkoop en sup- ply management, procurement tech, is allesbehalve ... spelen, staan e-procurement, in- koop-intelligence en data-analyse op een gedeelde elfde plaats (de twee

"Haken en ogen aan regelgeving circulair inkopen"

Deal!
, technici en ingenieurs peinzen nog over een eenduidige ekenmethode. Advocaat Daan Versteeg schreef mee aan een preadvies over circulair bouwen.
Bijlage: COBOUW INTERVIEW MET ADVOCAAT DAAN VERSTEEG ‘HAKEN EN OGEN AAN REGELGEVING CIRCULAIR INKOPEN’ Circulair ... een bouwproject nu circulair? Juristen, technici en ingenieurs peinzen nog over een eenduidige rekenmethode ... Nederland ge- bouwd. Het begin is er, maar het moet meer en beter. Advocaat Daan Versteeg van Rozemond Advocaten ... circulair aan- besteden en hij ziet ook nog flink wat haken en ogen op het gebied van wet- en regelgeving. Hoe- ... fasen. Daarbij wordt ook gelet op gebruikskosten en de verwijde- ringskosten. Die laatste zijn bij een

Inkoop- en aanbestedingsbeleid, versie 1.1

Artikel
Veel overheidsorganisaties maken inmiddels gebruik van een inkoop- en/of aanbestedingsbeleid ... , procedures en organisaties van de inkoop. Het autoriseert actoren die bij het inkoopproces zijn betrokken ... ook via de eigen interne bedrijfsvoering te realiseren. Het opstellen van een inkoop- en ... aanbestedingsbeleid dwingt een overheidsorganisatie om na te denken over de rol die de inkoop vervult en dient te vervullen.
Bijlage: Inkoop- en aanbestedingsbeleid Veel overheidsorganisaties maken inmiddels gebruik van een inkoop- en/of ... onduidelijkheid ontstaat over werkwijze, procedures en organisatie van de inkoop. Het autoriseert actoren ... bedrijfsvoering te realiseren. Het opstellen van een inkoop- en aanbestedingsbeleid dwingt een overheids- organisatie ... die de inkoop vervult en dient te vervullen. Wat te regelen? In een inkoop- en aanbestedingsbeleid ... te gaan met onderwerpen als duurzaam en milieubewust inkopen en het gebruik van positieve discriminatie

TenderNed Elektronisch aanbesteden en inschrijven

Artikel
TenderNed is een online marktplaats waar aanbestedende diensten en inschrijvers elkaar vinden ... . Alle aanbestedende diensten publiceren er hun opdrachten voor diensten, leveringen en werken. Zowel ... nationaal als Europees. Inschrijvers vinden dus op één plek alle interessante opdrachten en schrijven elektronisch in.
Bijlage: SPE-OVH-ebk-002-bl TenderNed ELEKTRONISCH AANBESTEDEN EN INSCHRIJVEN Bron: TenderNed 2010 Auteur(s): ... elektronisch aanbesteden én inschrijven Aanbesteden kost veel tijd en inspanning. TenderNed maakt ... maakt het aanbestedende diensten én inschrijvers makkelijker. Dit elektronische aanbestedingssysteem ... Voordelen TenderNed ■ Vraag en aanbod op één plaats ■ Snel, eenvoudig en gratis ■ Geen papier meer ... aanbestedingsproces goed te laten verlopen, is kennis, tijd en geduld nodig. Dat geldt voor zowel aanbestedende

Samenwerking tussen inkoop en HR moet beter

Deal!
Juist in de huidige gespannen arbeidsmarkt is samenwerking tussen inkoop en hr van groot belang ... . Inhuurexperts Antoinette Vriend en Mark Bassie bespreken een aantal best practices en presenteren
Bijlage: Functie zelfstandig interim inkoop- en contractmanager en veranderexpert Organisatie Omnifocus ... zelfstandig professional en onderzoeker en adviseur over flexibilisering en inhuur Organisatie Flex-Beheer ... Flex-Beheer SAMENWERKING TUSSEN INKOOP EN HR MOET BETER Juist in de huidige gespannen arbeids- markt ... samenwerking tussen inkoop en hr van groot belang. Inhuurexperts Antoinette Vriend en Mark Bassie be- spreken ... spreken een aantal best practices en presenteren een beknopt stappenplan om de samenwerking gestalte

Milieuwinst en een lagere inkoopprijs: het kán!

Deal!
grootste Nederlandse netwerkbedrijven. Ze staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een gezamenlijke
Bijlage: netwerkbedrijven. Ze staken de koppen bij elkaar en kwamen tot een gezamenlijke Europese aanbesteding ... uiteen hoe dit traject is verlopen. Milieuwinst en een lagere inkoopprijs: het kán! Door Alexander ... management en ontwikkeling van het transport- en distribu- tienetwerk voor elektriciteit (midden- en laagspanning) ... laagspanning) en gas. De vier grootste Ne- derlandse netwerkbedrijven Enexis, Allian- der, Stedin/Joulz en Delta ... gezamenlijke specificaties en stra- tegie komen tot een Europese aanbesteding en de vorming van een ideale

Nieuwe dynamiek tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieders

Deal!
zorg. Inmiddels is de selectiefase afgerond en zijn negen aanbieders gecontracteerd. In dit artikel worden de resultaten van de pilot gepresenteerd.
Bijlage: 2014 van Deal! Magazine beschreven we achtergrond en opzet van de pilot prestatie-inkoop binnen Achmea ... gekozen voor twee verschillende aandoe- ningen: staar en borstkanker. Een staaroperatie is een eenvoudige ... monodisciplinaire ingreep, hoog gestandaardiseerd en minder belastend voor de patiënt. Borstkanker(chirurgie) ... multidisciplinaire behandeling, is minder gestandaar- diseerd en kent een langdurig zorgproces. Achmea heeft bewust ... staaroperaties in (Rotterdam, Amsterdam, Noordoost-Nederland en West-Brabant/Zeeland), één regio koopt borstkankerchirur-