Er zijn 1680 resultaten gevonden

Kwaliteitsborging: begrippen en eisen

Artikel
Bijlage: LEV-KETM-kre-009-bl versie 1.1 Kwaliteitsborging: begrippen en eisen We bespreken hieronder een aantal belangrijke ... hele bedrijf moet altijd weer iets beter presteren en iets beter voldoen aan de eisen van de klant. Dit ... kwaliteit van de ingekochte producten en diensten te toetsen en/of te borgen: geen keuring, ingangskeuring ... leveranciersverklaring, keuringsplan bij de leverancier en kwaliteitsplan bij de leverancier. afbeelding: ... geleverde product overeenkomt met het bestelde product en of de aantallen kloppen. Ingangskeuring Dat wil

Trends en ontwikkelingen

Artikel
onderzoekers en met de resultaten laten zij zien wat er is bereikt op het gebied van inkoop in het laatste ... decennium en welke trends en ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.
Bijlage: code: STR-INKST-kre-004-bl versie 1.1 Trends en ontwikkelingen Eli Broad Graduate School of Management ... gegevens worden geanalyseerd door de onderzoekers en met de resultaten laten zij zien wat er is bereikt ... laatste decennium en welke trends en ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De trends en ontwikkelingen ... achter de uitvoering van innovatieve inkoopstrategieën en -activiteiten. Inkoop wordt belangrijker Sinds ... 180° gedraaid. Het negatieve imago is verdwenen en men gaat steeds meer waarde hechten aan inkoop- afdelingen

Inkoop - trends en ontwikkelingen

Artikel
gebied van inkoop in het laatste decennium van de vorige eeuw en welke trends en ontwikkelingen ... hebben plaatsgevonden. De trends en ontwikkelingen zijn op zeven deelgebieden geanalyseerd.
Bijlage: STR-ORGST-kre-005-bl versie 1.1 Inkoop - trends en ontwikkelingen Gedurende de jaren 1990-2000 heeft ... de vorige eeuw en welke trends en ontwikkelingen hebben plaats- gevonden. De trends en ontwikkelingen ... achter de uitvoering van innovatieve inkoopstrategieën en -activiteiten. • De inkoper zal zijn onderhandelingspositie ... belangrijker concurrerend wapen worden tijdens de product- en procesontwikkeling voor het inkoopmanagement. ... 180° gedraaid. Het negatieve imago is verdwenen en men gaat steeds meer waarde hechten aan inkoop- afdelingen

Onderhandelingstactiek: initiatief en overtuigingskracht

Artikel
Initiatief betekent dat u met een agendavoorstel komt, het tijdstip en de locatie bepaalt, goed ... samenvat en luistert, en zorgt dat u alle belangrijke stukken ter beschikking heeft. Dit soort
Bijlage: initiatief en overtuigingskracht Initiatief betekent dat u met een agendavoorstel komt, het tijdstip en de ... de locatie bepaalt, goed samenvat en luistert, en zorgt dat u alle belangrijke stukken ter beschikking ... zijn met overtuiging uw eigen positie te verdedigen en voorstellen te doen. Elementen van overtuigingskracht ... toonhoogte en tempo van spreken, het gebruik van voorbeelden én grote lijnen, van nuchtere feiten én pakkende

Koopmannen, dominees en ...

Deal!
Er wordt vaak gezegd dat Nederland een land is van koopmannen en dominees, een volk met een ... handelsinstinct, maar ook met een moralistische inslag. We handelen en doen graag zaken, maar stellen ... ook normen en waarden aan de orde. Daarin is sinds de zeventiende eeuw weinig veranderd
Bijlage: gezegd dat Nederland een land is van koopmannen en dominees, een volk met een handelsinstinct, maar ... moralistische inslag. We handelen en doen graag zaken, maar stellen ook normen en waarden aan de orde. Daarin ... sustainable sourcing, green supply chains en sociaal en maatschappelijk verantwoord inkopen, wint ... accepteren van smeergeld en het doorspelen van informatie aan leveranciers. Rolls-Royce en SBM Offshore zouden ... in de collegebanken en stelt veel vragen bij dit gedrag. Waar zijn de normen en waarden gebleven?

De toekomst van contractmanagement; nemen nieuwe technologieën het over?

Deal!
Contractmanagement zit in de lift, maar de waan van de dag regeert. Het is echter juist nu zaak ... nieuwe technologieën te omarmen. De contractmanager die dat doet, gaat volgens adviseurs Peter ...  Streefkerk en Wim van Eck een grotere rol in het inkoopproces spelen.
Bijlage: Functie: trainer en adviseur Organisatie: Starck Business Naam: Wim van Eck Functie: trainer en adviseur ... DE TOEKOMST VAN CONTRACT- MANAGEMENT Contractmanagement zit in de lift, maar de waan van de dag ... technologie- en te omarmen. De contractmanager die dat doet, gaat volgens adviseurs Peter Streefkerk en Wim ... kunstmatige in- telligentie, blockchain en robotisering eigen te maken en die te integreren in de dagelijkse ... werkzaamheden bij het op orde krijgen van de contractmanage- mentfunctie. Daarbij komt dat velen denken

Risico's en kansen van grondstoffengebruik

Deal!
De wereldbevolking en globale welvaart nemen toe, terwijl geopolitiekeverhoudingen veranderen ... rapport en een online self-assessment tool bieden bedrijven houvast om op risico’s in te kunnen spelen.
Bijlage: een consortium bestaande uit TNO, EU, NEVI, HCSS en Universiteit Leiden/CML onderzocht in wel- ke mate ... lijk is van de leveringszekerheid van grond- stoffen en welke impact dit heeft op het Nederlandse bedrijfsleven ... bedrijfsleven. Erik van Assen, netwerkmanager bij NEVI en projectmede- werker van het onderzoek, legt uit: ... alleen de grondstofprijs, maar juist ook de risico’s en kansen te onderzoeken.” Halffabricaten Het rapport ... aan de zeldzame aard- metalen gallium, germanium en antimoon. Van Assen: “Of grondstoffen op de lange-

Inhuur zzp'ers: gemak én gedoe

Deal!
Bijlage: ziekenhuis Rijnstate en voorzitter van NEVI Zorg INHUUR ZZP’ERS: GEMAK ÉN GEDOE De spanning op de ... Nederland. De wet was bedoeld om duidelijkheid en rust te brengen. Voorheen konden zzp’ers ingehuurd ... de inhurende partij vrijwaarde van loonheffingen en sociale premies. Deze VAR werkte echter schijnzelfstandigheid ... loonheffingen en sociale premies mis. Regelgeving De wet DBA heeft de beoogde duidelijkheid en rust niet ... criteria gelden, is sprake van een dienstverband en kan de zelfstandige dus niet als zo- danig worden

Persoonlijke macht en vaardigheid

Artikel
Persoonlijke macht en vaardigheid spelen een belangrijke rol tijden onderhandelingen, naast marktmacht en kennismacht.
Bijlage: versie 1.1 Persoonlijke macht en vaardigheid Persoonlijke macht en vaardigheid spelen een belangrijke ... onderhandelingen, naast marktmacht en kennismacht. Deze persoonlijke macht en vaardigheid worden bepaald door: ... onderhandelaar met de doelstellingen van de onderhandeling en de doelstellingen van zijn eigen organisatie. • ... macht en vaardigheden moeten gebruiken. In situaties waarin de andere partij de marktmacht heeft en waarin

Macht en machtsbronnen

Artikel
Bijlage: code: ORG-LEID-kre-008-bl versie 1.1 Macht en machtsbronnen Het meest algemene kenmerk van leidinggeven ... het proces waardoor een leidinggevende de houding en het gedrag van zijn medewerkers wijzigt. Daartoe ... anderen, die zijzelf niet als noodzakelijk erkennen en die kunnen ingaan tegen hun eigen belangen of waarden ... belangrijkste bij macht is het bestaan van een boven- en een onderschikking tussen mensen, het is een ongelijkheids- ... twee of meer mensen een relatie met elkaar aangaan en waarin afhankelijkheid een rol speelt, is er sprake

Gezocht: moedige en verbindende inkopers

Deal!
Bijlage: TTijdens een minicongres aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bleek de noodzaak om te ontschotten ... ‘verbinders’ en ‘meesterverta- lers’, die creatief en moedig bijdragen aan waardecreatie en innovatie ... Stromen managen Verdwijnt de functie van inkoper en hebben we straks al- leen nog maar supply chain managers ... chain management oftewel SCM bete- kent coördineren en verbinden, op een strategisch niveau”, aldus Jack ... beter, goedkoper, duurzamer én innovatiever te ma- Gezocht: moedige en verbindende inkopers De continu

Inhuurmarktplaats moet en kan beter

Deal!
Het evenwicht tussen vraag en aanbod is op het huidige Dynamische ... is. Inhuurspecialisten Mark Bassie en Antoinette Vriend houden een pleidooi voor ... een meer evenwichtige situatie en geven concrete tips om het DAS leveranciersvriendelijker te maken.
Bijlage: INHUUR- MARKT- PLAATS MOET EN KAN BETER Het evenwicht tussen vraag en aanbod is op het huidige Dynamische ... Mark Bassie en Antoinette Vriend houden een pleidooi voor een meer evenwichtige situatie en geven concrete ... was gepasseerd. Inhuurmarktplaats Hoewel er hier en daar kleine verschillen zijn – soms veroorzaakt ... ‘verlichte’ regime voor de meeste inhuuropdrach- ten en de vereenvoudiging van de DAS-procedure. Een leverancier ... per keer, meestal enkele opdrachten per categorie en rond de 100 per jaar Duizenden potentiële leveranciers

Recruitement en inhuur: 4 trends

Deal!
Vriend en Mark Bassie schetsen de kerntrends voor 2018. Zo zien zij de grenzen tussen vast en flexibel werk steeds meer vervagen.
Bijlage: Functie adviseur Organisatie Flex-Beheer RECRUITMENT EN INHUUR: 4 TRENDS De arbeidsmarkt is ook volgend ... Vriend en Mark Bassie schetsen de kerntrends voor 2018. Zo zien zij de grenzen tussen vast en flexibel ... de grote lijnen die we nu reeds zien voor inhuur en werving & selectie door. Als er geen gekke dingen ... krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent 2. Integratie tussen vast en flex 3. Platformisering 4 ... Digitalisering, robots en artificial intelligence (AI) ��������Toenemende krapte en war 4 talent Als de

Inkoopleider is doelgericht en bescheiden

Deal!
. Kritische succesfactoren hierbij zijn onder andere team en leiderschapsstijl. Mmv Tjarda Becker, Richard Lennartz en Jeroen Wegkamp  
Bijlage: OVER HUN LEIDERSCHAP INKOOPLEIDER IS DOELGERICHT EN BESCHEIDEN De inkoopleider heeft een ‘licence to ... Kritische succesfactoren hierbij zijn onder andere team en leiderschapsstijl. � e moderne inkoopprofessional ... een erbij op de rechtervoet, een op het voorhoofd en een op de kin. In het inkoopvak gaat het allang ... kosten- en risicomanagement moet de inkoper ook aan- dacht besteden aan maatschappelijk verantwoord en circulair ... circulair inkopen, ethiek, stakeholdermanagement en compliance. Dat stelt hogere eisen aan het leiderschap

Mismatch tussen onderwijs en praktijk

Deal!
en praktijk. In het onderwijs worden de eerste veranderingen doorgevoerd. Nu moet de professional met zichzelf aan de slag.
Bijlage: MISMATCH TUSSEN ONDERWIJS EN PRAKTIJK OP NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIG COMPETENTIEPROFIEL Vooral de ... belangrijke oorzaak is een mismatch tussen onderwijs en praktijk. In het onderwijs worden de eerste veranderingen ... hebben meestal een hoger opleidingsniveau dan seniors en executives. In 2017 was dit al een van de belangrijkste ... is vooralsnog het enige in zijn soort in Eu- ropa en was erop gericht om inkoopsuccesvaardig- heden boven ... meer concurren- tievoordeel, innovatie, kwaliteit en kosten. Uit het onderzoek kwamen 43 inkoopsuccesfactoren

Motivatiemodel van Hackman en Oldham

Artikel
Hackman en Oldham hebben veel werk gestoken in het definiëren van factoren die invloed hebben op ... de werkmotivatie. Zij definiëren de factoren in het werk die bepalend zijn voor de motivatie, maar ook factoren in en buiten het individu.
Bijlage: versie 1.1 Motivatiemodel van Hackman en Oldham Hackman en Oldham hebben veel werk gestoken in het ... bepalend zijn voor de motivatie, maar ook factoren in en buiten het individu: kerndimensies van het werk ... van de eigen taak ervaren moderatoren: • kennis en vaardigheden • behoefte om te groepen • ‘omgevingsbevrediging’ ... die iemand uitvoert aan de linkerzijde. Hackman en Oldham onderscheiden de volgende kerndimensies: ... werknemer een product waar hij of zij achter staat en trots op is? Als dat het geval is, dan draagt dat

Overeenkomsten en verschillen in culturen

Artikel
Binnen een bepaalde cultuur zijn er verschillen in gedrag en verschillen in normen en waarden ... . Zowel gedrag als normen en waarden vertonen een spreiding, die te beschrijven is met een normaalverdeling.
Bijlage: Overeenkomsten en verschillen in culturen Binnen een bepaalde cultuur zijn er verschillen in gedrag en verschillen ... verschillen in normen en waarden. Zowel gedrag als normen en waarden vertonen een spreiding, die te beschrijven ... Amerika en Frankrijk. afbeelding: cultuur als een normale verdeling (bron: Trompenaars en Hampden-Turner) ... Hampden-Turner) normen en waarden Franse cultuur Amerikaanse cultuur afbeelding: cultuur en stereotypen (bron: ... (bron: Trompenaars en Hampden-Turner) normen en waarden Hoe de Amerikanen de Fransen zien: • arrogant

Contractvormen en de Kraljic-matrix

Artikel
. De Kraljic-methodiek is toepasbaar voor het vaststellen van de juiste inkoopstrategie en ook voor
Bijlage: code: INP-CON-kre-042-bl.doc Contractvormen en de Kraljic-matrix Voor de keuze van de juiste contractvorm ... voor het vaststellen van de juiste inkoop- strategie en ook voor het bepalen van de meest geëigende contractvorm ... juiste contractvorm. afbeelding: inkoopportfolio en contractvorm hefboomproducten strategische producten ... maatwerk beleid: • toepasselijkheid inkoopvoorwaarden en standaardcontacten contractvorm: • maatwerkcontract ... afbreukrisico’s kennen en waarvan er voldoende leveranciers zijn. Voor het kopen van deze producten en diensten

Prestatieverbetering door value sourcing bij uitbesteder en toeleverancier

Deal!
Om nog beter te kunnen concurreren, moeten uitbesteders en toeleveranciers investeren in ... kennisdeling met klanten, structuur aan een optimale onderlinge afstemming en prestatieverbeteringen.
Bijlage: beter te kunnen concurreren, moeten uitbesteders en toeleveranciers investeren in optimale onderlinge ... structuur aan een optimale onderlinge afstemming en prestatieverbeteringen. Prestatieverbetering door ... bij uitbesteder en toeleverancier Door Hadewij van de Kamp en Karin Stalenhoef S upply chains ... de veran- derende wereld van morgen. De producten en diensten van morgen moeten de gewenste kwaliteit ... nologie en op het juiste moment geleverd worden tegen de laagste totale kosten. De wensen en eisen van

"Balanceren tussen wat kan en mag blijft leuk"

Deal!
het nog veel te leuk om onderzoek te doen en jonge mensen te begeleiden.” Een interview.
Bijlage: JAAR MET EMERITAAT ‘BALANCEREN TUSSEN WAT KAN EN MAG BLIJFT LEUK’ Na 31 jaar hoogleraar te zijn geweest ... vind het nog veel te leuk om onderzoek te doen en jonge mensen te begeleiden.” � n 1987 werd econometrist ... Telgen benoemd tot hoogleraar Toegepaste Wiskunde en Logistiek aan de Universiteit Twente. Hij was destijds ... Weele kwam hij in aanraking met het inkoopvakgebied en in 1994 werd zijn leerstoel – door sponsoring van ... NEVI-financiering en sindsdien wordt de leerstoel – inmiddels tot Besliskunde en Inkoopmanagement gedoopt

Wisselkoersen en valutarisico, versie 1.1

Artikel
eurobankbiljetten en -munten. Dit is het sluitstuk van een proces dat tien jaar eerder van start ging met de ... zijn gemaakt om de onderlinge economische verschillen tussen de deelnemende landen te verkleinen en ... ) moesten lidstaten voldoen aan convergentiecriteria op het gebied van overheidsfinanciën, wisselkoersstabiliteit, rente en inflatie.
Bijlage: LEV-TCO-kre-011-bl versie 1.1 Wisselkoersen en valutarisico De euro Op 1 januari 2002 zijn de ... Europese landen vervangen door eurobankbiljetten en -munten. Dit is het sluitstuk van een proces dat ... verschillen tussen de deelnemende landen te verkleinen en te komen tot een Europese valuta. Om deel te kunnen ... overheidsfinanciën, wisselkoersstabiliteit, rente en inflatie. De voordelen van het aan elkaar vastgroeien ... landen nu eenvoudiger en is er een tendens naar gelijktrekking te verwachten. En ten slotte voorkomt monetaire

Winst en rente, versie 1.1

Artikel
Bijlage: 2 code: LEV-TCO-kre-015-bl versie 1.1 Winst en rente Om een bedrijf te kunnen uitoefenen, is vermogen ... erkend. In de resultaatrekening staan de rentelasten en netto winst (= kosten in verband met de inbreng ... verspilling). Dit is theoretisch een moeilijk vraagstuk en in de praktijk vinden bedrijven geen werkbare oplossing ... kosten van vermogen toe te rekenen aan producten en opdrachtgevers. In de praktijk nemen de meeste bedrijven ... een onderdeel van het verschil tussen kostprijs en de te betalen prijs. Het moment waarbij kosten

Managen van competenties en personeelsgesprekken

Artikel
Competentiemanagement houdt zich vooral bezig met de kwaliteiten en talenten van de medewerker ... : het aantrekken, ontwikkelen, optimaal inzetten en behouden van strategisch noodzakelijke ... optimaal benutten van de competenties van de medewerker door middel van een goede taakverdeling en ... het verkrijgen van het werk dat is aangepast aan de persoonlijke capaciteiten en interesse en tot ... het verschaffen van de mogelijkheid tot groei en zelfontplooiing. Ook een rechtvaardige beloning is belangrijk.
Bijlage: competenties en personeelsgesprekken Competentiemanagement houdt zich vooral bezig met de kwaliteiten en talenten ... medewerker: het aantrekken, ontwikkelen, optimaal inzetten en behouden van strategisch noodzakelijke competenties ... medewerker door middel van een goede taakverdeling en zorgen voor goed personeel in de toekomst. Vanuit ... persoonlijke capaciteiten en interesse en tot het ver- schaffen van de mogelijkheid tot groei en zelfontplooiing ... competentiemanagement dient competentieontwikkeling te stimuleren en mensen te motiveren. Dit heeft ook gevolgen voor