Er zijn 1657 resultaten gevonden

Onderhandelingstactiek: initiatief en overtuigingskracht

Artikel
Initiatief betekent dat u met een agendavoorstel komt, het tijdstip en de locatie bepaalt, goed ... samenvat en luistert, en zorgt dat u alle belangrijke stukken ter beschikking heeft. Dit soort
Bijlage: initiatief en overtuigingskracht Initiatief betekent dat u met een agendavoorstel komt, het tijdstip en de ... de locatie bepaalt, goed samenvat en luistert, en zorgt dat u alle belangrijke stukken ter beschikking ... zijn met overtuiging uw eigen positie te verdedigen en voorstellen te doen. Elementen van overtuigingskracht ... toonhoogte en tempo van spreken, het gebruik van voorbeelden én grote lijnen, van nuchtere feiten én pakkende

De toekomst van contractmanagement; nemen nieuwe technologieën het over?

Deal!
Contractmanagement zit in de lift, maar de waan van de dag regeert. Het is echter juist nu zaak ... nieuwe technologieën te omarmen. De contractmanager die dat doet, gaat volgens adviseurs Peter ...  Streefkerk en Wim van Eck een grotere rol in het inkoopproces spelen.
Bijlage: Functie: trainer en adviseur Organisatie: Starck Business Naam: Wim van Eck Functie: trainer en adviseur ... DE TOEKOMST VAN CONTRACT- MANAGEMENT Contractmanagement zit in de lift, maar de waan van de dag ... technologie- en te omarmen. De contractmanager die dat doet, gaat volgens adviseurs Peter Streefkerk en Wim ... kunstmatige in- telligentie, blockchain en robotisering eigen te maken en die te integreren in de dagelijkse ... werkzaamheden bij het op orde krijgen van de contractmanage- mentfunctie. Daarbij komt dat velen denken

Het geven en ontvangen van feedback

Artikel
Bijlage: code: ORG-COMP-kre-005-bl versie 1.1 Het geven en ontvangen van feedback Feedback geven Het geven ... Opbouwende en afbrekende kritiek Opbouwende kritiek Afbrekende kritiek Gaat over het hier en nu Gaat over ... Beschrijvend; feitelijke informatie Interpreterend en veroordelend Mening in de ik-vorm Mening namens ... duidelijk over het belang en de verwachting Onduidelijk over het belang en de verwachting Is gericht ... kritiek heeft op uw uiting, op iets wat u doet of zegt, en niet op u als persoon. Doe dit in ieder geval totdat

Overeenkomsten: de begrippen 'nietig' en 'vernietigbaar'

Artikel
Bij het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst moeten verschillende randvoorwaarden
Bijlage: Overeenkomsten: de begrippen ‘nietig’ en ‘vernietigbaar’ Bij het tot stand brengen en uitvoeren van een overeenkomst ... hij constateren dat de rechtshandeling nietig is en dus rechtens niet afdwingbaar. Het gewenste rechtsgevolg ... uitzondering: in het geval dat wil en verklaring van elkaar verschillen en dit is duidelijk of moet duidelijk ... is vermeld, verifieer dan of de offerte juist is en laat dit ook schriftelijk bevestigen. De overeenkomst ... omstandigheden en dwaling. Voor de inkooppraktijk is vooral dwaling van belang. Bedreiging, bedrog en misbruik

De standaard kostprijscalculatie en bezettingsresultaat, versie 1.1

Artikel
Bijlage: versie 1.1 De standaard kostprijscalculatie en bezettingsresultaat Bij de standaard kostprijscalculatie ... wordt er meer doorberekend dan de feitelijke kosten en is er sprake van een positief bezettingsresultaat ... immers verondersteld proportioneel variabel te zijn en worden alleen gemaakt als er ook daadwerkelijk productie ... afbeelding: werkelijke kosten, totale kostprijs en bezettingsresultaat Bezettings- winst Totale kostprijs ... (TCK + TVK) Het verschil tussen de verkoopprijs en de standaard kostprijs noemt men het transactie-

Klant en leverancier in een pijnlijke spagaat

Artikel
ICT-klantorganisaties hebben te maken met interne en externe leveranciers van ICT-producten en ... interne en externe ICT-leveranciers?” Als het misgaat, komen beide partijen in een pijnlijke ... eigen onderzoek en ervaringen een groot aantal aanbevelingen.
Bijlage: Aanbevelingen voor beter relatiemanagement Klant en leverancier in een pijnlijke spagaat Bron: IT ... hebben te maken met interne en externe leveranciers van ICT-producten en -diensten. De praktijk wijst ... ook: “Hoe verstevig ik mijn greep op mijn interne en externe ICT-leveranciers?” Als het misgaat, komen ... doen? De auteurs doen op basis van eigen onderzoek en ervaringen een groot aantal aanbevelingen. Aanbevelingen ... relatiemanagement Klant en leverancier in een pijnlijke spagaat Ivar Davids en Han Hendriks Voor een

Ondernemend samenwerken - strategische, tactische en operationele aspecten

Artikel
de man die mij toen zo wist te inspireren. Natuurlijk begint de afspraak te laat en loopt hij uit ... en agressief zoekt hij snel de verdieping van het thema.
Bijlage: Ondernemend Samenwerken Strategische, tactische en operationele aspecten Bron: onbekend Auteur: ... inspireren. Natuurlijk begint de afspraak te laat en loopt hij uit. Het typeert de gedreven persoonlijkheid ... Engelse termen, soms belerend, dan weer aanvallend en agressief zoekt hij snel de verdieping van het thema ... relaties kenschetsen van zeer intensief tot zeer los. En je ziet ook dat uitbesteders hun leveranciers op ... verantwoordelijk zijn voor de logistieke performance en het overnemen van logistieke taken. Je plant niet

Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema’s UMC’s

Deal!
flinke mis-alignment op de gebieden innovatie en servicegerichtheid. Werk aan de winkel dus voor inkopers. Gelukkig is de ambitie groot.
Bijlage: 2010 Door Alexander Arsath Ro’is en Martijn Dekker Innovatie en servicegerichtheid inkooptopthema’s ... een flinke mis-alignment op de gebieden innovatie en servicegerichtheid. Werk aan de winkel dus voor ... waar de rode lijn de focus van de board aangeeft en de witte lijn de huidige ontwikkelgraad van de ... aanzien van inkoop weer en de zwarte lijn de ambitie van inkoop. Opvallend en ongebruikelijk is dat ... Amsterdam en AMC Amsterdam. De NFU Procurement Board streeft naar inkoop- krachtenbundeling en inkoopprofessionali-

Hergebruik, deelgebruik en virtueel gebruik

Deal!
Bijlage: CCirculaire economie is het streven naar hergebruik en minimale waardevernietiging tijdens de levenscyclus ... toeleverancier blijft dan eigenaar van de materialen, en kan die daardoor gemakkelijker terugnemen. Inkopers ... sprake is van hergebruik, maar ook van deelgebruik en zelfs virtueel gebruik. Vlindermodel Douwe Jan ... eigenaar van Implement Circular Economy (ICE Amsterdam) en een van de twee keynote-sprekers tijdens het NNIC ... NNIC. Hij haalt zijn inspiratie uit de natuur en de creativiteit van de mens. Als basis voor een moderne

Marketeers en inkopers vinden elkaar

Deal!
marketingafdelingen. Een gedetailleerd verslag door Geert Geertsema en Roeland Weits.
Bijlage: blijft aan de orde van de dag, ook voor marketing en communicatie (marcom). SNS Reaal wil de marketinguitgaven ... rond in hun netwerk, selecteren een aantal bureaus en vragen offer- tes aan. Inkoop schuift in de laatste ... voordelen heeft om inkoop eerder in te schakelen en zo’n bureauselectie samen uit te voeren. Missiewerk ... de inkoopafdeling opgedeeld naar inkoopcategorieën en is een specialistisch inkoopteam beschikbaar. Ook ... category manager een paar keer per marketeers en inkopers vinden elkaar bank-verzekeraar sns

Software voor waardecreatie en risicoreductie

Deal!
Software voor contractmanagement, P2P en financial savings management heeft ... toekomst zijn een toenemend gebruik van software voor risicoreductie en waardecreatie.
Bijlage: 92 mensen deel, uit vrijwel alle sectoren en van grote en middelgrote bedrijven. De invloed van het ... definiëren we ‘adoptie’ als het beschik- baar hebben en gebruikmaken van een bepaald type inkoopsoft- ware ... significant gestegen in 2016: +18%. Het bestelproces en het uitvragen van prijzen bij leveranciers wordt ... Toegang voor de leveranciers tot P2P, e-sourcing en supplier information management (leveranciersgegevens) ... portal. Het gebruik van SOFTWARE VOOR WAARDECREATIE EN RISICOREDUCTIE 44 | Deal! | APRIL 2017

Lokale innovatieclusters en korte ketens

Deal!
Ondernemen in en met de regio biedt kansen. Korte productieketens zijn milieuvriendelijker ... en met lokale bedrijven kun je makkelijker een vertrouwensband opbouwen en samen ... innoveren. Voor inkopers betekent dit ketenbreed denken en samenwerken. Dit is de conclusie van het Hanze Inkoopseminar 2017.
Bijlage: gebouwd van lokale landbouwmaterialen zoals stro en aardappelkisten. Hierdoor kreeg je meteen na aankomst ... je, en komen voor 508 euro terug als Serranoham”, aldus Foorthuis. “Waarom? Omdat slachterijen en v ... 2017 LOKALE INNOVATIE- CLUSTERS EN KORTE KETENS Ondernemen in en met de regio biedt kansen. Korte ... milieuvriendelijker en met lokale bedrijven kun je makkelijker een vertrouwensband opbouwen en samen innoveren ... innoveren. Voor inkopers betekent dit ketenbreed denken en samenwerken. een straal van 42 kilometer rond

Mismatch tussen onderwijs en praktijk

Deal!
en praktijk. In het onderwijs worden de eerste veranderingen doorgevoerd. Nu moet de professional met zichzelf aan de slag.
Bijlage: MISMATCH TUSSEN ONDERWIJS EN PRAKTIJK OP NAAR EEN TOEKOMSTBESTENDIG COMPETENTIEPROFIEL Vooral de ... belangrijke oorzaak is een mismatch tussen onderwijs en praktijk. In het onderwijs worden de eerste veranderingen ... hebben meestal een hoger opleidingsniveau dan seniors en executives. In 2017 was dit al een van de belangrijkste ... is vooralsnog het enige in zijn soort in Eu- ropa en was erop gericht om inkoopsuccesvaardig- heden boven ... meer concurren- tievoordeel, innovatie, kwaliteit en kosten. Uit het onderzoek kwamen 43 inkoopsuccesfactoren

Gezocht: moedige en verbindende inkopers

Deal!
Bijlage: TTijdens een minicongres aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bleek de noodzaak om te ontschotten ... ‘verbinders’ en ‘meesterverta- lers’, die creatief en moedig bijdragen aan waardecreatie en innovatie ... Stromen managen Verdwijnt de functie van inkoper en hebben we straks al- leen nog maar supply chain managers ... chain management oftewel SCM bete- kent coördineren en verbinden, op een strategisch niveau”, aldus Jack ... beter, goedkoper, duurzamer én innovatiever te ma- Gezocht: moedige en verbindende inkopers De continu

Inhuurmarktplaats moet en kan beter

Deal!
Het evenwicht tussen vraag en aanbod is op het huidige Dynamische ... is. Inhuurspecialisten Mark Bassie en Antoinette Vriend houden een pleidooi voor ... een meer evenwichtige situatie en geven concrete tips om het DAS leveranciersvriendelijker te maken.
Bijlage: INHUUR- MARKT- PLAATS MOET EN KAN BETER Het evenwicht tussen vraag en aanbod is op het huidige Dynamische ... Mark Bassie en Antoinette Vriend houden een pleidooi voor een meer evenwichtige situatie en geven concrete ... was gepasseerd. Inhuurmarktplaats Hoewel er hier en daar kleine verschillen zijn – soms veroorzaakt ... ‘verlichte’ regime voor de meeste inhuuropdrach- ten en de vereenvoudiging van de DAS-procedure. Een leverancier ... per keer, meestal enkele opdrachten per categorie en rond de 100 per jaar Duizenden potentiële leveranciers

Recruitement en inhuur: 4 trends

Deal!
Vriend en Mark Bassie schetsen de kerntrends voor 2018. Zo zien zij de grenzen tussen vast en flexibel werk steeds meer vervagen.
Bijlage: Functie adviseur Organisatie Flex-Beheer RECRUITMENT EN INHUUR: 4 TRENDS De arbeidsmarkt is ook volgend ... Vriend en Mark Bassie schetsen de kerntrends voor 2018. Zo zien zij de grenzen tussen vast en flexibel ... de grote lijnen die we nu reeds zien voor inhuur en werving & selectie door. Als er geen gekke dingen ... krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent 2. Integratie tussen vast en flex 3. Platformisering 4 ... Digitalisering, robots en artificial intelligence (AI) ��������Toenemende krapte en war 4 talent Als de

Inkoopleider is doelgericht en bescheiden

Deal!
. Kritische succesfactoren hierbij zijn onder andere team en leiderschapsstijl. Mmv Tjarda Becker, Richard Lennartz en Jeroen Wegkamp  
Bijlage: OVER HUN LEIDERSCHAP INKOOPLEIDER IS DOELGERICHT EN BESCHEIDEN De inkoopleider heeft een ‘licence to ... Kritische succesfactoren hierbij zijn onder andere team en leiderschapsstijl. � e moderne inkoopprofessional ... een erbij op de rechtervoet, een op het voorhoofd en een op de kin. In het inkoopvak gaat het allang ... kosten- en risicomanagement moet de inkoper ook aan- dacht besteden aan maatschappelijk verantwoord en circulair ... circulair inkopen, ethiek, stakeholdermanagement en compliance. Dat stelt hogere eisen aan het leiderschap

Motivatiemodel van Hackman en Oldham

Artikel
Hackman en Oldham hebben veel werk gestoken in het definiëren van factoren die invloed hebben op ... de werkmotivatie. Zij definiëren de factoren in het werk die bepalend zijn voor de motivatie, maar ook factoren in en buiten het individu.
Bijlage: versie 1.1 Motivatiemodel van Hackman en Oldham Hackman en Oldham hebben veel werk gestoken in het ... bepalend zijn voor de motivatie, maar ook factoren in en buiten het individu: kerndimensies van het werk ... van de eigen taak ervaren moderatoren: • kennis en vaardigheden • behoefte om te groepen • ‘omgevingsbevrediging’ ... die iemand uitvoert aan de linkerzijde. Hackman en Oldham onderscheiden de volgende kerndimensies: ... werknemer een product waar hij of zij achter staat en trots op is? Als dat het geval is, dan draagt dat

Overeenkomsten en verschillen in culturen

Artikel
Binnen een bepaalde cultuur zijn er verschillen in gedrag en verschillen in normen en waarden ... . Zowel gedrag als normen en waarden vertonen een spreiding, die te beschrijven is met een normaalverdeling.
Bijlage: Overeenkomsten en verschillen in culturen Binnen een bepaalde cultuur zijn er verschillen in gedrag en verschillen ... verschillen in normen en waarden. Zowel gedrag als normen en waarden vertonen een spreiding, die te beschrijven ... Amerika en Frankrijk. afbeelding: cultuur als een normale verdeling (bron: Trompenaars en Hampden-Turner) ... Hampden-Turner) normen en waarden Franse cultuur Amerikaanse cultuur afbeelding: cultuur en stereotypen (bron: ... (bron: Trompenaars en Hampden-Turner) normen en waarden Hoe de Amerikanen de Fransen zien: • arrogant

Contractvormen en de Kraljic-matrix

Artikel
. De Kraljic-methodiek is toepasbaar voor het vaststellen van de juiste inkoopstrategie en ook voor
Bijlage: code: INP-CON-kre-042-bl.doc Contractvormen en de Kraljic-matrix Voor de keuze van de juiste contractvorm ... voor het vaststellen van de juiste inkoop- strategie en ook voor het bepalen van de meest geëigende contractvorm ... juiste contractvorm. afbeelding: inkoopportfolio en contractvorm hefboomproducten strategische producten ... maatwerk beleid: • toepasselijkheid inkoopvoorwaarden en standaardcontacten contractvorm: • maatwerkcontract ... afbreukrisico’s kennen en waarvan er voldoende leveranciers zijn. Voor het kopen van deze producten en diensten

Wisselkoersen en valutarisico, versie 1.1

Artikel
eurobankbiljetten en -munten. Dit is het sluitstuk van een proces dat tien jaar eerder van start ging met de ... zijn gemaakt om de onderlinge economische verschillen tussen de deelnemende landen te verkleinen en ... ) moesten lidstaten voldoen aan convergentiecriteria op het gebied van overheidsfinanciën, wisselkoersstabiliteit, rente en inflatie.
Bijlage: LEV-TCO-kre-011-bl versie 1.1 Wisselkoersen en valutarisico De euro Op 1 januari 2002 zijn de ... Europese landen vervangen door eurobankbiljetten en -munten. Dit is het sluitstuk van een proces dat ... verschillen tussen de deelnemende landen te verkleinen en te komen tot een Europese valuta. Om deel te kunnen ... overheidsfinanciën, wisselkoersstabiliteit, rente en inflatie. De voordelen van het aan elkaar vastgroeien ... landen nu eenvoudiger en is er een tendens naar gelijktrekking te verwachten. En ten slotte voorkomt monetaire

Winst en rente, versie 1.1

Artikel
Bijlage: 2 code: LEV-TCO-kre-015-bl versie 1.1 Winst en rente Om een bedrijf te kunnen uitoefenen, is vermogen ... erkend. In de resultaatrekening staan de rentelasten en netto winst (= kosten in verband met de inbreng ... verspilling). Dit is theoretisch een moeilijk vraagstuk en in de praktijk vinden bedrijven geen werkbare oplossing ... kosten van vermogen toe te rekenen aan producten en opdrachtgevers. In de praktijk nemen de meeste bedrijven ... een onderdeel van het verschil tussen kostprijs en de te betalen prijs. Het moment waarbij kosten