Kennisplatform CROW

CROW is een non-profit kennispartner voor (decentrale) overheden, aannemers en adviesbureaus. Zij kunnen bij ons terecht voor slimme en praktische oplossingen op het gebied van Aanbesteden en Contracteren. Samen met het werkveld verzamelen, bundelen en duiden we kennis die praktisch toepasbaar is op vraagstukken van professionals, van beleid tot beheer. In samenwerking met de praktijk zorgen we voor verbeteringen en vernieuwingen die ertoe doen. Denk daarbij aan onze contractsystematiek, of aan onze richtlijnen op het gebied van veiligheid. Meer informatie vindt je op www.crow.nl

NEVI en CROW werken samen in opleidingen en trainingen, zij hebben samen de Leergang Inkopen voor de GWW opgezet.

Kennisplatform CROW
Om innovatiepartner te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn