Aedes - Vereniging van Woningcorporaties

Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben. Meer informatie vindt je op www.aedes.nl. NEVI en Aedes werken samen op het dossier Opdrachtgeverschap en hebben samen de opleidingen Inkopen voor woningcorporaties opgezet.
Aedes - Vereniging van Woningcorporaties
Om innovatiepartner te kunnen bekijken moet je ingelogd zijn