Onderzoek

Al ruim 25 jaar investeren wij in de ontwikkeling van ons vakgebied door universitaire leerstoelen en lectoraten te ondersteunen en het in samenwerking uitvoeren van onderzoeken. Als het om wetenschappelijke inkoopinnovatie gaat, loopt Nederland wereldwijd voorop. Hier tref je actuele resultaten van (promotie)onderzoeken, papers en presentaties van inkoophoogleraren en onderzoekers.

Onderzoek algemeen publiek inkopen:

Aanbestedingsproces

Voor meer informatie over marktonderzoek FMIS Vendor landscape 2017: Downloaden marktonderzoek (eqnc.nl)   Public procurement 2016: verschillende landen beschreven en vergeleken Op de website www.iclg.co.uk is te lezen hoe in 30 landen met aanbesteden wordt omgegaan. Niet alleen de huidige juridische aanbestedingsregels worden beschreven. Ook wordt ingegaan op toekomstige ontwikkelingen. Tevens biedt de website de mogelijkheid verschillende landen […]

Purchasing Value: Purchasing and Supply Management's Contribution to Health Service Performance - Prof. dr. Erik M. van Raaij

Prestatiecontracten

Veel landen in de wereld kampen met de uitdaging van stijgende zorgkosten, die vaak harder stijgen dan het BNP of het besteedbaar inkomen. In een poging de zorgkosten te beheersen, maar ook om kwaliteit en toegankelijkheid te bevorderen, hebben overheden een splitsing tussen inkoop en levering van zorg in het zorgsysteem ingevoerd. Financiers van de […]

Inkoop, leveranciers en Innovatie: Van VOC tot Space shuttle

Waardecreatie

Inkoop en leveranciersmanagement betreft het inrichten, initiëren, sturen en controleren van activiteiten binnen en tussen organisaties gericht op het betrekken van goederen en diensten van leveranciers. Reeds ten tijde van de Verenigde Oost-Indische Compagnie bleek inkoop een belangrijk vakgebied voor het welslagen van de onderneming. Recentelijk is de importantie van inkoop en leveranciersmanagement alleen maar […]

Wie kust Doornroosje wakker?

Plaats inkoop in de organisatie

Link naar onderzoek: https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1069272/guid-99aa63d7-7ca6-4871-a819-bfcb08e4df1b-ASSET1.0   Mijnheer de Rector, Geachte Decaan, Waarde collega’s, Geachte vertegenwoordigers van de NEVI, Beste vrienden, Lieve familie en Geachte overige aanwezigen,   Er was eens een directeur van een onderneming in nachtcrèmes, en zijn diepste wens was een concern inkoopafdeling. Op een congres komt de directeur een consultant tegen die voorspelt dat hij voor […]

Fostering Collective Creativity in Procurement - A Conceptualization and Application of Team Creativity Climate in Sourcing and Co-innovation Teams

Waardecreatie

Value Creation – A New Role for Procurement!   All over the world, organizations increasingly rely on procurement to deal with the impact of globalization, including supply market volatility, supply chain disruption, and rising costs of raw materials (Accenture 2011). Times could not be better for procurement to prove its worth to the business. Since […]

Succesvol service-ontwerp en -toelevering in dienstentirades

Prestatiecontracten

Organisaties, zowel profit als non-profit kopen in toenemende mate diensten die door de dienstverlener direct aan de klant van de kopende organisatie worden geleverd.  Dienstverlener, afnemer en (eind)klant opereren binnen een driehoeksrelatie in contrast met een traditionele toeleveringsketen. In  dit soort triadische constellaties heeft de leverancier nauw contact met de klant. De leverancier krijgt meer […]

Waarderen van Inkoop in MKB: instrumenten voor organiseren en presteren

Waardecreatie

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers (Dr. Geoffrey Hagelaar, Richard Holman, Gert Walhof MBA) en studenten verbonden aan het Lectoraat Supply Chain Management van de Hogeschool Windesheim en het Lectoraat Inkoopmanagement van de Hanzehogeschool Groningen in de periode september 2013 tot juli 2016. Inleiding Dagelijks gaan 70 middelgrote of kleine bedrijven failliet. De crisis dwingt het MKB tot maatregelen […]