Van bestelling naar waarde - Martini ziekenhuis

Ook in het Martini Ziekenhuis waren de inkopers vroeger meer bestellers: procedures en vorm waren belangrijker dan de inhoud. Tegenwoordig wordt gewerkt met multidisciplinaire inkoopteams. Daarin hebben zorgprofessionals de leiding, en de inkopers een adviserende en procesbegeleidende rol. Zo kunnen zij waarde toevoegen voor de interne klant.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn