Vakliteratuur in historisch perspectief - op zoek naar de roots van inkoopboeken

Business alignment, customer of choice en soft skills blijken thema’s in de allereerste golf van inkoopvakliteratuur. En dat zo’n honderd jaar geleden! Onderzoekers Freek Andriesse en Marc Prins doken in de allereerste echte vakboeken en slaan een brug naar het heden.

IN DRIE DELEN OP ZOEK NAAR DE ROOTS VAN INKOOP – Dit is het laatste van drie artikelen, waarin we op zoek gaan naar de roots van inkoop. In het eerste artikel beschreven we waarom en hoe de VOC de omslag maakte van outsourcing van de scheepsbouw naar insourcing (Deal! april 2018). Publieke inkoop door de eeuwen heen stond centraal in het tweede artikel (Deal! juni 2018). In het derde artikel bespreken we inkoopvakliteratuur in historisch perspectief.