Steentjes bijdragen

Het is niet meer zozeer de vraag óf een transitie naar een duurzame samenleving noodzakelijk is. Mondiale uitdagingen op terreinen als gezondheidszorg, armoede(bestrijding), schaarste (aan energie, grondstoffen) en (voedsel)veiligheid zullen de komende decennia met een uitdijende wereldbevolking alleen maar toenemen. Een groeiend aantal ondernemingen is zich er ook van bewust dat deze trends niet alleen […]

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn