‘We spreken nu een gemeenschappelijke taal’

NEVI onderscheidt zeven rollen die in iedere inkooporganisatie in meerdere of mindere mate aanwezig zijn. In Deal! treft u iedere maand een interview aan met een inkoper in wiens functie de nadruk ligt op één bepaalde rol. In dit artikel staat de rol van relatiemanager centraal. Bij KLM wordt deze vervuld door Willem Hans Muller.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn