From Science: College psychologie voor inkopers nodig!

et laatste halfjaar staan enkele inkoopgerelateerde zaken volop in de aandacht van publiek en media: het ‘uitknijpen’ van leveranciers door inkopers, de aanvaarding van de nieuwe Aanbestedingswet, het prijsinkopen, achterblijvende innovaties, trage implementatie van veranderingen en vernieuwingen, de verdere juridisering en bureaucratisering van samenwerkingsvormen, …In een eerdere column heb ik aangegeven dat het hierbij niet gaat om […]

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn