Prestatiecontracten stimuleren innovatie

Uit recent Nederlands onderzoek blijkt klip en klaar dat prestatiecontracten innovatie bevorderen. Toch worden dergelijke contracten nog maar weinig gebruikt. Onderzoekers Regien Sumo en Wendy van der Valk geven tips om succesvol om te gaan met prestatiecontracten.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn