Opinie: Commissie van Aanbestedingsexperts schiet haar doel voorbij

Bij de totstandkoming van de Aanbestedingswet 2012 heeft hetĀ ministerie een aantal maatregelen genomen in het kader vanĀ flankerend beleid. Een daarvan was het instellen van een Commissie van Aanbestedingsexperts om sneller problemen op te kunnen lossen.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn