Op zoek naar de leider in jezelf

Welke inkoopprofessional erkent niet de noodzaak dat inkoop moet veranderen om waarde te kunnen blijven toevoegen aan de ambities van de organisatie? Ondanks dit inzicht en de verschillende modellen die kunnen helpen om de inkoopfunctie te ontwikkelen, boeken we maar langzaam vooruitgang. Basisvragen zijn: hoe breng ik de mooie theorie in praktijk en hoe zorg ik ervoor dat we de opgaande lijn vasthouden? Met andere woorden: welk persoonlijk leiderschap is effectief?