Investeren in het beheersen van leveranciers risico's

Risicobronnen in inkoop nemen toe. Door de toenemende volatiliteit in de externe omgeving nemen de risico’s in inkoop toe. Inkoopconsultant John van Veen presenteert een aanpak waarbij de stappen in het proces van leveranciersrisicomanagement zijn gekoppeld aan de zes fasen van het sourcingproces.