Inkooprollen: ‘Value sourcing werpt zijn vruchten af’

NEVI onderscheidt zeven rollen die in elke inkooporganisatie in meerdere of mindere mate aanwezig zijn (zie boven). In Deal! treft u iedere maand een interview aan met een inkoper in wiens functie de nadruk ligt op één bepaalde rol. In dit artikel staat de rol van prestatiemanager centraal. Bij KMWE wordt deze vervuld door Jan […]

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn