Inkoop: een maatschappelijke betekenis!

De staking van schoonmakers voor een betere cao kan niemand zijn ontgaan. Deze staking heeft een maatschappelijke dimensie gekregen: inburgering, scholing, loon, inzetbaarheid van laagbetaalden re-integratie in het arbeidsproces, et cetera. Maar bij het doorgronden van de aanleiding en de oorzaken gaat het mijns inziens primair om een inkoopmanagementvraagstuk. Dit bleek ook tijdens een hoorzitting […]

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn