Het wordt tijd voor de hbo bachelor PSM!

Binnen het hoger beroepsonderwijs is de top voor wat betreft inkooponderwijs nu de minor voor vierdejaarsstudenten. De ontwikkelingen in ons vakgebied vragen om een intensiever en meer gericht programma. Bovendien is een dergelijke ontwikkeling van groot belang om inkooponderwijs in het hbo te borgen en het zou een grote stimulans zijn voor de verdere ontwikkeling […]

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn