Gemeenten nog niet klaar voor 200.000 zorgvragers

Door de aanstaande overheveling van de AWBZ naar de Wmo wordt Zorg en Welzijn een van de grootste gemeentelijke inkooppakketten. Het inkoopvraagstuk is echter nog nauwelijks aan de orde, zo blijkt uit onderzoek van Wouter Schipperheijn en Maurice Huizinga. Eerst zijn er andere prioriteiten.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn