Een blauwdruk voor succesvolle inkoopteams, deel 2

Een inkoopteam kan intern nog zo goed functioneren, zonder effectieve samenwerking met anderen binnen de organisatie is succes niet mogelijk. Een team moet informatie inwinnen, activiteiten buiten het team coördineren en draagvlak voor de uitkomsten van het inkoopproces creëren. Hoe kan voorkomen worden dat inkoopteams te geïsoleerd te werk gaan?

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn