Een blauwdruk voor succesvolle inkoopteams

Ze beginnen altijd met hoge verwachtingen en grote ambities: inkoopteams. Maar vaak is de vaart er al na korte tijd uit. Waarom slaagt het ene team en faalt het andere? Het  promotieonderzoek van Boudewijn Driedonks geeft haarfijn aan hoe het succes van inkoopteams kan worden vergroot. Deel 1 van twee artikelen.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn