‘Contact gaat boven contract’ - Hanze Inkoopseminar 2014 (GRONINGEN)

Facilitaire diensten worden in 65 procent van de gevallen uitbesteed. De kwaliteit van de geleverde diensten laat echter te wensen over, net als de werkomstandigheden bij de uitvoerende partij. Inkopers die waardecreatie en kennisdeling vooropstellen, kunnen het tij keren onder het motto ‘contact is belangrijker dan contract’!

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn