Business alignment meetbaar maken

Nut en noodzaak van business alignment zijn onomstreden. Maar hoe maak je van vogels in de lucht vogels in de hand? Adviseurs Léon Fleuren en Frank van der Heijden ontwikkelden een model om de mate van business alignment op categorieniveau vast te stellen.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn