Betrokkenheid nog belangrijker dan kennis

Inkopers zijn van cruciaal belang voor de toepassing van duurzaam inkopen bij het Rijk, zo blijkt uit promotieonderzoek van Jolien Grandia. Hoe meer kennis, betrokkenheid en duurzaam inkoopgedrag zij hebben, hoe duurzamer er wordt ingekocht.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn