Automotive zoekt naar waardecreatie

Overcapaciteit en daaraan gekoppeld druk op de prijzen zijn serieuze uitdagingen voor de automotive-branche. Deze sector maakte de inkoop als vakgebied groot, maar worstelt nu met waardecreatie. Betrokkenen kwamen daarom samen om naar een antwoord te zoeken.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn