Aanbesteden: van laagste prijs naar meeste waarde

Volgens de nieuwe Aanbestedingswet moeten aanbesteders met inkoop zo veel mogelijk maatschappelijke waarde creëren. Centraal staat het gunningscriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’. Aanbestedingsjurist Naomi van ’t Hof bespreekt verschillende methoden om op basis van EMVI tot gunning te komen.

Om dit Deal Artikel volledig te kunnen lezen moet je ingelogd zijn