Zwarte lijst

Lijst in het Burgerlijk Wetboek met bedingen in algemene voorwaarden die (voor consumenten) per definitie onredelijk bezwarend zijn. Zie ook grijze lijst.