Zuivere onderhandelingsstrategie

Is er sprake van een evenwichtige machtsrelatie, dan wordt de zuivere onderhandelingsstrategie het meest gebruikt. Deze strategie bestaat uit evenwichtig gebruik maken van de markt-, kennis- en persoonlijke macht waarover de onderhandelaar beschikt.