Zorgindicatiebesluit

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Keuze die gemaakt wordt uit de zorg en behandelmogelijkheden die voorhanden zijn en beoordeling van het recht van de zorgvrager op vergoeding van de aard en hoeveelheid zorg. Het indicatieadvies vormt de formele machtiging om zorg te ontvangen.