Zorgaanbieder

Term relevant voor inkopers in de zorgsector. Alle personen die vrijwillig of professioneel zorg verlenen aan een ander. In enge zin zorginstellingen, zoals een ziekenhuis, en (zelfstandig gevestigde) beroepsbeoefenaren die zorg verlenen.