Zesfasenmodel

Methode om intervisie of intercollegiale consultatie op constructieve wijze vorm te geven.

De fasen zijn: (1) probleeminventarisatie; (2) analysefase; (3) bewust-wordingsfase; (4) adviesfase; (5) bespreken van het thema met de hele groep; (6) evaluatie.