Zekerheden

Afhankelijke bijkomende overeenkomsten om voorrang te scheppen bij voldoening van een vordering.