ZBO

Afkorting van zelfstandig bestuursorgaan. Zie aldaar.