Zakelijke communicatie

In een inkoopomgeving: alle bewuste communicatieve handelingen die tot doel hebben een zorgvuldig inkoopproces te waarborgen.