Zaakwaarneming

Vorm van vertegenwoordiging waarbij een vertegenwoordiger voor een ander optreedt zonder daartoe een opdracht te hebben ontvangen, met het doel de belangen van de ander te behartigen.