Zaakvorming

Vorming van een op zichzelf staande zaak uit een of meer roerende zaken.