Zaagtanddiagram, zaagtandprofiel

Diagram dat over een bepaalde periode het verloop van het gebruik, bestel-moment en aanvulling laat zien.